Masterprogram i Geospatial informationsvetenskap 120 hp

Den dagliga användningen av geospatial teknologi har form­ligen exploderat de senaste åren. Digitala kartor, Google Earth och satellitbaserade navigeringssystem är inte längre något främmande. Efterfrågan på personer som har kompetens inom dessa områden är redan idag stor och prognosen visar att den kommer att vara fortsatt stor de kommande åren.

Högskolepoäng

120 hp

Anmälningskod

HIG-19717

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Engelska

Studietid

september 2, 2024–juni 7, 2026

Förkunskapskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng.

Minst 60 hp inom ett för huvudområdet Geospatial informationsvetenskap relevant ämne (t.ex. GIS, geodetisk mätningsteknik, programvaruutveckling).

Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng

Utbildningsplan

Högskolepoäng

120 hp

Anmälningskod

HIG-19707

Sista ansökningsdag

januari 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Engelska

Studietid

september 2, 2024–juni 7, 2026

Förkunskapskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng.

Minst 60 hp inom ett för huvudområdet Geospatial informationsvetenskap relevant ämne (t.ex. GIS, geodetisk mätningsteknik, programvaruutveckling).

Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng

Utbildningsplan

Om programmet

The past two decades have witnessed tremendous development of 3D visualization techniques, geographic information technologies (GIT) involving GPS, remote sensing and geographic information systems (GIS). Geographical information has become a vital part of our daily professional and private lives. The ever increasing availability of geographical information calls for professional and academic competence to study and carefully design geographical information systems and services, and likewise experts who can draw on the full potential of such systems. The potential of GIT and related systems is tremendous, which has been noted by the US department of Labor, as cited in the journal Nature, January 2004, GIT is “one of the three most important emerging research fields, along with biotechnology and nanotechnology”.

The master programme in Geospatial information science provides you high level academic training of interdisciplinary character. It integrates ideas, theories and methods from geo sciences, in its broad interpretation, and from information technology or computer science. The core of the subject is technically oriented with a focus on collecting, making searchable, modeling, calculating, visualizing, and analysing all types of geo-referenced data and information. In its social orientation, you will study how this type of information can be used to deal with concrete problems in spatial planning and decision making, and/or to simulate complex geographical phenomena and processes to reveal their underlying mechanisms (scientifically oriented use).
The programme will provide the student solid and scientifically founded knowledge, as well as problem solving skills which both broaden and deepen previous university studies, e.g. studies in computer science and geographical information technology, land surveying or spatial planning. The student will be able to carry out professional activities that are largely self-directed and independent, which is required to gain employment as an expert in activities related to the geospatial information sector and/or for further academic studies leading to research degrees, such as e.g. the PhD programme in Geospatial information science offered at HiG.
The program is interdisciplinary run and adapted to both market needs of special competence and post-graduate studies. The programme is given in English and consists of courses at both basic and advanced levels. The courses given at basic level have two purposes. The first is to offer the opportunity for progression, that is, students with insufficient knowledge in the other sub-disciplines in Geospatial information science are given the possibility to continue at advanced level. The other purpose is to offer students the opportunity to broaden knowledge in the subject’s disciplines.

Within the field of geomatics there is possibility for international exchange, for example through our Erasmus agreements. Both courses and thesis work are appropriate for study abroad. Note however, that participation in exchange may prolong your studies to some extent.

Examen

Masterexamen

Ämnen inom programmet år 1

Bli en del av framtidens teknologi!

Det tvååriga masterprogrammet i geospatial informationsvetenskap utbildar experter som marknaden efterfrågar. Med ett förflutet på ett område relaterat till det geospatiala området, kommer du att förvärva en gedigen förståelse för olika geospatiala begrepp och tekniker som gör det möjligt för dig att beräkna, skapa och använda innovativa GIS-baserade lösningar på flera tillämpningsområden.

Utbildning för en professionell karriär och forskning

Efter utbildningen kommer du att vara en attraktiv kandidat för välkvalificerade befattningar inom såväl privata företag som offentliga organisationer. Du är dessutom väl förberedd för fortsatt forskning antingen inom vår doktorandutbildning i geospatial informationsvetenskap eller vid andra universitet som erbjuder GIS-relaterade doktorandkurser.

Bredda och fördjupa dina kunskaper

Behörighetskrav för programmet är en kandidatexamen eller motsvarande, inklusive en kurs med minst 60 poäng i ett ämne relevant för geospatial informationsvetenskap till exempel GIS, geodetisk mätning, geografi, framtagning och utveckling av mjukvara och samhällsbyggnad. Med din tidigare erfarenhet som grund kommer du att bredda och fördjupa dina geospatiala kunskaper och färdigheter.

En växande arbetsmarknad

Efter utbildningen kan du arbeta både inom den privata sektorn och statligt, speciellt inom områden som miljö, stadsplanering eller katastrofhantering.

Du kan också arbeta eller forska på något lärosäte inom till exempel geografi, geomatik, samhällsbyggnad, spatial planering och stadsutvecklingsprogram. Exempel på arbeten är bland annat GIS-applikationsutvecklare, GIS-analytiker, 3D-geovisualiserings­experter, scenario planerare och fjärravkänningsexpert.

Programmet vänder sig till både svenska och utländska studenter och undervisningen sker på engelska.

Utbildningen och FN:s globala mål

Ikon för FN:s globala mål 11 Hållbara städer och samhällen
Ikon för FN:s globala mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Ikon för FN:s globala mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Masterprogrammen i geospatial informationsvetenskap syftar till att hantera olika miljö- och samhällsutmaningar. Framtagande och analys av rumsliga data, som också är viktiga lärandemål för programmet, är avgörande för att uppnå de flesta av de 17 globala utvecklingsmålen.

11 Hållbara städer och samhällen

I kurserna introduceras hur samhällsplaneringsproblem kan hanteras genom praktiska tillämp­ningar av geografiska analyser och olika GIS-metoder. Exempel på detta kan vara att hitta lämpliga platser för byggprojekt, analysera rörlighet, visualisera olika scenarier och identifiera riskområden.

15 Ekosystem och biologisk mångfald

Problemlösning relaterat till tillämpning av GIS- och fjärranalystekniker, samt användning av olika geodata lärs ut och appliceras i de olika kurserna för att hjälpa till att förstå, analysera och behandla spatiala aspekter av problem kopplade till miljön och ekosystemet. Utveckling av tekniska lösningar som använder GIS och/eller fjärranalys för att hantera miljöproblem utgör också viktiga delar av studenternas projektarbete.

13 Bekämpa klimatförändringar

Modellering och genomförande av sårbarhets- och riskbedömningar utgör några av de centrala aspekterna i programmens kurser. På grund av stor oförutsägbarhet av magnitud och effekt av översvämningar, skogsbränder, orkaner/tyfoner, osv., i samband med klimatförändringar, är identifiering av platser under potentiell risk att drabbas viktigt. Genom modellering, kart­lägg­ning och visualisering får studenterna betydande kunskaper som kan hjälpa till att hantera områden som är under risk för klimatrelaterade katastrofer och för att minska deras möjliga konsekvenser.

Kontaktperson

Nancy Joy Lim

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-04-17