Masterprogram i socialt arbete 120 hp

En masterexamen i socialt arbete innebär att du som är socionom eller har annan relevant utbildning får möjlighet att utveckla din kompetens inom områden som intresserar dig. Det ger dig samtidigt en specialistkompetens inom Högskolans forskningsprofil Hälsofrämjande arbetsliv som ökar din konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Ämnen inom programmet år 1

Fördjupa dina kunskaper och bli en efterfrågad specialist

Efterfrågan på specialistkompetens inom socialt arbete är stor idag. Masterprogrammet i socialt arbete vid Högskolan i Gävle är särskilt inriktat mot att ge kunskaper inom hälsofrämjande arbetsliv. Inom programmet kan du även välja mellan kurser som: Organisation, ledarskap och yrkesroll, Professionella möten, Samtal med barn, Psyko­socialt arbete, Internationellt socialt arbete, Alkohol och psykoaktiva droger, Hälsa och ohälsa i samhälls- och arbetsliv och Samhällsarbete.

Du får också möjlighet att i din masteruppsats fördjupa dig inom hälsofrämjande arbetsliv.

Internationell karriär och forskning

Programmet ger dig en god grund för karriärmöjligheter i såväl Sverige som utom­lands samt behörighet till fortsatta forskarstudier. Det finns möjlighet att räkna in en del av kurserna i masterprogrammet i forskarutbildningen som också erbjuds vid Högskolan i Gävle.

Kontaktperson

Åsa Vidman, profilbild

Åsa Vidman

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-04-16