Sök

Kvalitet

Högskolan arbetar systematiskt med att hela tiden förbättra utbildningens och forskningens kvalitet.

Kvalitet i utbildning och forskning kan betraktas utifrån olika perspektiv:

  1. Innehållslig kvalitet: att utbildningen och forskningen genererar kunskap.
  2. Resultatkvalitet: att utbildningen och forskningen ger önskade resultat, i termer av betyg, examen, publikationer och andra mätbara prestationer.
  3. Marknadskvalitet: att utbildningen och forskningen är efterfrågad och konkurrenskraftig.
  4. Systemkvalitet: att utbildningen och forskningen systematiskt genomgår ständiga förbättringar, är effektiv, hälsosam och rättssäker.

Högskolans kvalitetsarbete utgår från ett gemensamt ramverk och fastställda kvalitetsmål och processer.

Här kan du läsa mer om:

Högskolans kvalitetspolicy och kvalitetsmål Pdf, 397 kB.

Ramverk för kvalitetssystemet Pdf, 243 kB.

Högskolans kvalitetssystem innehåller två övergripande arbetsmetoder som syftar till ständiga förbättringar i vår utbildning och i vår forskning:

Tematisk kvalitetsutveckling Pdf, 448 kB.

Kvalitetsutveckling genom kollegial granskning Pdf, 810 kB.

Kvalitetssystemet utvecklar och säkrar Högskolans indirekta hållbarhetsarbete och miljöpåverkan, medan Högskolans miljöledningssystem utvecklar och säkrar Högskolans arbete för att minska sin direkta miljöpåverkan.

Publicerad av: Petra Adebäck Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-01-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)