Bibliotekets lånevillkor

Här hittar du bibliotekets lånevillkor som du godkänner när du registrerar dig som låntagare.

Allmänt om biblioteket

Biblioteket är i första hand till för studerande och personal vid Högskolan i Gävle, men även allmänheten är välkommen. För studenter från andra lärosäten gäller samma lånevillkor som för Högskolans egna studenter.

Registrera dig som låntagare

Genom att registrera dig som låntagare, godkänner du våra lånevillkor och lovar att följa dem. Du godkänner också att biblioteket hanterar dina personuppgifter för att du ska kunna låna och för att vi ska kunna kontakta dig. Tänk på att lånevillkoren kan uppdateras och att dessa ändringar publiceras på denna sida.

Lånekort

 • För att kunna låna böcker från biblioteket måste du vara registrerad som låntagare och ha ett lånekort.
 • Lånekortet är en personlig värdehandling. Du är ansvarig för de lån som görs med ditt lånekort/bibliotekskonto tills dessa är avregistrerade.
 • Håll dina kontaktuppgifter som e-post, telefonnummer och adress uppdaterade.
 • Om du förlorar ditt lånekort anmäl det genast till biblioteket så att vi kan spärra kortet.

Låna, låna om och återlämna

 • Böcker lånar du i utlåningsautomaterna eller i informationsdisken.
 • Om du läser en distansutbildning vid Högskolan i Gävle och bor utanför Gävle kommun (i Sverige) kan du få böcker hemskickade med post. Du ansvarar själv för returportot.
 • Ett lån kan förnyas om ingen annan reserverat boken. Du kan själv förnya dina lån i bibliotekskatalogen. Du kan även ringa eller skicka e-post oss för att förnya dina lån.
 • Lån som inte kan förlängas måste du återlämna senast på angivet återlämningsdatum. Tänk på detta i samband med resor eller om boken ska skickas med post till biblioteket.
 • Om du återlämnar böcker i återlämningsskåpet utanför biblioteket så blir de inte avregistrerade förrän informationsdisken bemannas igen.

Lånetider och förseningsavgifter

 • Kursböcker har 14 dagars lånetid. Förseningsavgiften är 10 kr per bok och dag.
 • Övriga böcker har 28 dagars lånetid.
 • Referensböcker och tidskrifter lånar vi inte ut.

Fakturering vid ej återlämnat eller skadat material

 • Vid 50 kronor i förseningsavgift blir ditt bibliotekskonto spärrat och du kan inte låna eller reservera böcker.
 • Du får inte göra understrykningar eller anteckningar i bibliotekets böcker och inte heller reparera en skadad bok på egen hand.
 • Om boken har blivit skadad är du ersättningsskyldig för boken.
 • Om boken inte återlämnats trots bibliotekets krav, skickas faktura ut. Obetalda fakturor går vidare till inkasso.
 • Om den utlånade boken återlämnas efter att vi skickat en faktura på boken tar vi bort fakturan, men förseningsavgiften på boken måste du betala.

Fjärrlån - lån från andra bibliotek

Om du är intresserad av en bok eller tidskrift som inte finns i vår samling så kan vi låna den från ett annat bibliotek.

 • Fjärrlån görs bara av litteratur som är avsedd för forskning eller studier.
 • Vi gör bara fjärrlån åt studenter eller anställda vid Högskolan i Gävle samt studenter vid andra högskolor eller universitet.
 • Fjärrlånade böcker måste alltid hämtas på biblioteket, under bemannade öppettider.

Bibliotekets behandling av personuppgifter

Biblioteket behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna låna och reservera böcker och annat biblioteksmaterial. De uppgifter som registreras i bibliotekets system är namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer och adress.

 • Personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679.
  Information om Högskolans behandling av personuppgifter
 • Uppgifterna används bara för att hantera dina lån och för att kontakta dig.
 • Du har rätt att veta vilka uppgifter vi har lagrade om dig.
 • Du kan avsluta ditt bibliotekskonto om alla lån är återlämnade och eventuella avgifter är betalda.
 • Om du slutar använda biblioteket tas dina uppgifter bort från bibliotekssystemet efter en tid.

Bibliotekssekretess

För uppgifter om enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning och användning av informationsteknik gäller Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 40 kap. 3§.

Kontakt

Bibliotekets informationsdisk, profilbild

Bibliotekets informationsdisk

Måndag–fredag 9–16

Sidan uppdaterades 2024-04-23