Fjärrlån – lån från andra bibliotek

Litteratur som inte finns i vårt bibliotek kan beställas som fjärrlån från andra bibliotek i och utanför Sverige. På den här sidan kan du läsa mer om hur det går till och vem som kan beställa fjärrlån.

Vem kan beställa fjärrlån?

Vi beställer fjärrlån för studenter vid Högskolan i Gävle samt vid andra högskolor eller universitet och för forskare samt anställda på Högskolan i Gävle som är aktiva låntagare på högskolebiblioteket. Om du inte tillhör någon av de här grupperna får du i stället vända dig till ditt närmaste folkbibliotek.

Vad kan jag beställa?

Material som du behöver för dina studier eller din forskning och som inte finns i tryckt eller elektronisk form på vårt bibliotek kan du beställa som fjärrlån. Böcker som är utlånade på vårt bibliotek eller som finns i Gävle Stadsbibliotekets HelGe-katalog Länk till annan webbplats. går inte att beställa som fjärrlån.

Observera att en del material inte går att fjärrlåna. Dit hör hela e-böcker, referenslitteratur, kurslitteratur, hela tidskriftsnummer samt i många fall uppsatser och examensarbeten. Skönlitteratur får du bara låna för forskningsändamål.

OBS!
Om du vill beställa ett större antal böcker kontakta oss på adress bibfjarr@hig.se innan du gör beställningen.

Hur beställer jag en bok?

Om du är låntagare på högskolebiblioteket rekommenderar vi att du skaffar ett fjärrlånekonto i den nationella katalogen Libris och gör dina bokbeställningar själv.

Du kan också skicka din beställning med en fullständig referens via mejl till bibfjarr@hig.se.

Observera att du måste hämta böckerna på högskolebiblioteket. Om du är distansstudent och vill fjärrlåna böcker men inte kan hämta dem på plats får du i stället beställa via ditt närmaste bibliotek.

Hur beställer jag en artikel?

När du vill beställa en artikel behöver du först kontrollera i bibliotekets tidskriftsförteckning att den artikel som du vill ha inte finns i en tidskrift som finns hos oss i tryckt eller elektronisk form. Skicka därefter din beställning direkt från Discovery via länken Beställ fjärrlån eller skicka den fullständiga artikelreferensen via mejl till bibfjarr@hig.se.

Vad kostar det?

Fjärrlån av tryckta böcker från bibliotek inom Norden är gratis. Innan vi gör ett utomnordiskt fjärrlån kontaktar vi dig med uppgifter om vad lånet kostar. Artikelkopior samt utdrag ur e-böcker kostar alltid och kostnaden är beroende av varifrån materialet beställs. Innan vi beställer artiklar från bibliotek utanför Norden tar vi kontakt med dig. Priserna för artiklar och annat material som du får som kopior hittar du i prislistan.

Beställningar av artiklar, utdrag ur e-böcker och kopior av annat material som inte lånas ut

Studenter: 40 kr från bibliotek inom Norden,
80 kr från bibliotek utanför Norden.

Anställda vid Högskolan i Gävle: kostnadsfritt.

Beställningar av tryckta böcker från svenska och nordiska bibliotek

Kostnadsfritt.

Beställningar av tryckta böcker från bibliotek utanför Norden

Studenter: 150 kr per bok.

Anställda vid Högskolan i Gävle: kostnadsfritt.

Skadat, borttappat eller ej återlämnat material som lånats in från annat bibliotek faktureras enligt långivande biblioteks regler.

Senast reviderad 2023-04-19

Hur lång tid tar det att få en fjärrlånad bok eller artikel?

Räkna med en leveranstid på 7–10 dagar, men den kan vi inte garantera så var ute i god tid med dina beställningar.

Hur får jag det som jag har beställt?

Avisering om anlända böcker får du via SMS eller e-post. Böckerna får du hämta och lämna vid informationsdisken under våra bemannade öppettider. Beställda artiklar skickar vi till dig via post tillsammans med informationen om postgirokontot för betalning. Du som arbetar på Högskolan i Gävle får dina kopior via internposten.

Om du är distansstudent och vill fjärrlåna böcker men inte kan hämta dem på Högskolan i Gävle, får du vända dig i stället till ditt närmaste bibliotek.

Hur lång lånetid är det på fjärrlånade böcker?

Lånetiden bestäms av det bibliotek som lånar ut. Ofta har du en kortare garanterad lånetid samt en längre tid då du kan behålla boken om inte någon annan efterfrågar den. Om du får ett e-postmeddelande med ett krav måste du lämna tillbaka boken omedelbart.

Om du vill förlänga lånetiden, kontakta oss på bibfjarr@hig.se .

Utlån till andra bibliotek

Offentligt finansierade bibliotek inom Norden kan beställa lån och artikelkopior från våra samlingar via Libris fjärrlån. Boklån är gratis, artikelkopior kostar 80 kronor.

Offentligt finansierade bibliotek utanför Norden kan beställa boklån och i vissa fall om tidskriftslicenser tillåter även artikelkopior från våra samlingar. Beställningar kan läggas in i Libris fjärrlån eller skickas via e-post till biblioteket@hig.se. Priset för boklån är 3 IFLA vouchers, för artikelkopia 1,5 IFLA vouchers.

Ersättningsavgift för en skadad eller förkommen bok består av bokens pris + 100 kr alternativt anskaffas boken och skickas till biblioteket.

Forskare eller lärare på Högskolan i Gävle?

Material som du behöver för din forskning och som inte finns i tryckt eller elektronisk form på Högskolans bibliotek, kan du beställa som fjärrlån från andra bibliotek i och utanför Sverige.

Mer information om fjärrlån för personal på Högskolans intranät Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-04-16