Talböcker­ ‑ för studenter med läsnedsättning

Om du har en läsnedsättning som beror på en funktionsnedsättning kan du få ladda ner talböcker. Här finns det information om hur du får tillgång till talböcker.

Vem har rätt att låna talböcker?

Du som har en läsnedsättning som beror på en funktionsnedsättning har rätt att låna talböcker. Exempel på läsnedsättningar är:

  • Läs- och skrivsvårigheter, dyslexi
  • Synnedsättning
  • Fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder
  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och adhd

Att ha en funktionsnedsättning ger inte i sig själv rätt till Legimuskonto. Det måste finnas ett samband mellan funktionsnedsättningen och svårigheten att läsa.

Om en funktionsnedsättning kan hjälpas med till exempel glasögon eller medicin ger det inte rätt till ett Legimuskonto.

Hur får jag tillgång till talböcker?

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har en läsnedsättning kontaktar du oss via e-post till talbok@hig.se för att boka tid för ett samtal. Vi svarar dig oftast via mejl, men skicka gärna med ditt telefonnummer. Under introduktionssamtalet får du ett konto och inloggningsuppgifter till Legimus. När du har ett konto kan du själv ladda ner din kurslitteratur.

Har du redan ett konto i Legimus?

Om du redan har ett konto i Legimus behöver du inte registrera ett nytt konto. Allt du behöver göra är att byta bibliotek så att ditt konto hör till Högskolan i Gävle.

Var hittar jag talböcker?

Du söker själv efter dina kursböcker i katalogen Legimus. Du kan använda appen Legimus eller söka efter böckerna direkt på webbplatsen legimus.se.


Saknas din kurslitteratur i Legimus?

Om en kursbok saknas i Legimus skickar du ett mejl till talbok@hig.se med följande information:

  • Bifoga kurslitteraturlistan och ange vilken bok som saknas i Legimus
  • Tala om när kursen börjar
  • Ange kurskoden för kursen

Observera att inläsning bara görs av obligatorisk kurslitteratur och hela böcker. Det tar 6–12 veckor innan boken är inläst. Du får ett mejl från Legimus när boken är färdig.

Tillgång till stödprogram

Programmen Stava Rex och Spell Right samt uppläsningsprogrammet Claro Read har du som student vid Högskolan tillgång till via Högskolans fjärrskrivbord.

Resursrum på Högskolan

I biblioteket finns ett resursrum på plan 2, rum 23:216. Resursrummet är avsett för enskilda studier och är till för dig som behöver en extra lugn studiemiljö eller anpassningar när du läser och skriver. Här finns en dator utrustad med programvara för uppläsning av text och talböcker, stavningskontroll och ordprediktion.

Sidan uppdaterades 2024-05-07