Låna böcker

För att få låna tryckta böcker från biblioteket måste du vara inskriven som låntagare och ha ett lånekort.

Låna böcker

Våra böcker söker du enklast fram i bibliotekskatalogen.

Du lånar dina böcker själv genom att använda våra låneautomater. Kursböcker har en lånetid på 14 dagar och andra böcker har 28 dagars lånetid.

Alla kursböcker finns samlade på entréplanet, de andra böckerna finns på entréplanet samt på plan tre och på källarplanet (plan ett).

Biblioteket har de flesta kursböcker i två exemplar, ett för utlån och ett referensexemplar som inte lånas ut. Vid kursstart kontrollerar och kompletterar vi beståndet av kurslitteratur utifrån aktuella litteraturlistor. Om något exemplar försvinner under kursens gång så köper vi inga nya förrän vid nästa kursstart.

Alla kursböcker hittar du i vår bibliotekskatalog oavsett om de är tryckta eller elektroniska. De elektroniska går att läsa online eller ladda ned i 1–3 dagar. Tryckta kursböcker är märkta på ryggen med KURS. Alla kursböcker står samlade på entréplanet. Du får låna dem i 14 dagar och om du lämnar tillbaka dem för sent måste du betala en avgift på 10 kronor per dag och bok.

Annan litteratur än kursböcker får du låna i fyra veckor.

Om vi inte har boken eller artikeln du vill ha i fulltext i våra databaser, kan vi beställa den från ett annat bibliotek.

Genom att logga in på ditt bibliotekskonto med ditt lånekortsnummer och din PIN-kod kan du låna om dina böcker, om böckerna inte är reserverade av någon annan.

Om den bok du söker är utlånad, kan du ställa dig i kö genom att reservera boken. Endast böcker som är utlånade går att reservera.

Om du varken är anställd vid Högskolan i Gävle eller är studerande vid högskola eller universitet, blir du registrerad som en extern låntagare. Som extern låntagare får du låna tryckta böcker, dock inte kursböcker. Vi fjärrlånar heller inte böcker till dig, utan hänvisar till närmaste folkbibliotek.

Du kan också söka i bibliotekets databaser med hjälp av ett gästkonto som du får när du besöker oss under våra bemannade öppettider.

Förseningsavgifter och ersättning för böcker

Kursböcker får du låna i 14 dagar och om du lämnar tillbaka dem för sent måste du betala en avgift. Vid skuld över 50 kr går det inte att göra ytterligare hemlån och reservationer av böcker.

Ersättningsbelopp för skadad eller förkommen bok

Ersättningsbeloppet för en förkommen bok är bokens inköpspris och 100 kr i administrationsavgift. Du kan också köpa en ny bok själv och lämna in till biblioteket, i det fallet tillkommer det ingen avgift. Böcker som inte går att köpa in bedöms från fall till fall.

Betala förseningsavgifter

Förseningsavgift för kursböcker är 10 kr per bok och dag, maxbelopp per återlämningstillfälle och bok är 300 kr och 1200 kr per låntagare.

Om du kommer till biblioteket under våra bemannade öppettider betalar du avgiften med kort eller Swish. Kan du inte komma till oss så betalar du till Högskolan i Gävles bankgirokonto nr: 5050 – 5809. Som betalningsmeddelande anger du: 3146-9701-9101-95-99. Skicka också ett e-postmeddelande till adress biblioteket@hig.se, med ditt namn och en kopia på inbetalningen så vi ser att du betalat.

Lämna tillbaka böcker

Under bibliotekets öppettider lämnar du själv tillbaka dem i bibliotekets låneautomater. När biblioteket är stängt kan du lämna tillbaka böcker i vårt återlämningsskåp. Det finns utomhus, utanför bibliotekets östra sidoentré.

OBS! Böckerna registreras inte som återlämnade förrän informationsdisken bemannas igen.

Kontakt

Bibliotekets informationsdisk, profilbild

Bibliotekets informationsdisk

Måndag–fredag 9–16

Sidan uppdaterades 2024-05-16