Bibliotekets ämnesguide i kriminologi

I ämnesguiden för kriminologi hittar du tips på var du kan söka fram information inom kriminologiämnet.

Vad är ämnesguiden i kriminologi?

Ämnesguiden utgår från publikationstyp och ger sedan förslag på sökverktyg som passar bra att använda, till exempel olika databaser där du kan söka efter vetenskapliga artiklar eller bokkataloger där du kan hitta böcker.

Längst ner i ämnesguiden finns även länkar kring sök- och skrivhjälp, referenshantering och källkritik. Om du vill ha mer vägledning i informationssökning rekommenderas först och främst bibliotekets sökguide.

Samsökning

Discovery Länk till annan webbplats.
Discovery är en samsöktjänst som söker i en stor del av högskolebibliotekets elektroniska och tryckta resurser samtidigt. Använd Discovery om du inte vet vilken databas du skall börja söka i.

Google Scholar Länk till annan webbplats.
Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material, uppsatser med mera.
Använd våra länkar när du sitter hemma och söker i Google Scholar så kommer du åt tidskrifter som biblioteket prenumererar på.

Söka hemifrån

Gå via länkarna på bibliotekets sidor så har du tillgång till artiklarna i databaserna på samma sätt som när du sitter på biblioteket.
Söka hemifrån

Enskilda databaser

Artikelsök Länk till annan webbplats.
Referenser till artiklar i svenska tidskrifter och dagstidningar.

JSTOR Länk till annan webbplats.
Artiklar inom bland annat rättsvetenskap. JSTOR är en arkivdatabas och täcker tidskrifter från vol. 1 och framåt, men inte de senaste 2-5 åren.

JUNO Länk till annan webbplats.
Lagkommentarer, förarbeten, författningar och rättsfall.

PsycINFO Länk till annan webbplats.
Artiklar inom psykologi och angränsande ämnen.

SwePub Länk till annan webbplats.
Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar.

Web of Science Länk till annan webbplats.
Innehåller artiklar inom alla ämnen, bland annat kriminologi, polisvetenskap med mera.


Till bibliotekets databaser

För att hitta våra böcker använd vår katalog, kursböcker finns på entréplanet märkta KURS.
Bibliotekets katalog Länk till annan webbplats.

Libris är den nationella katalogen med böcker från Sveriges högskole- och forskningsbibliotek.
Till Libris Länk till annan webbplats.

E-böcker

E-böcker är digitala versioner av böcker. Du kan läsa och ladda ned böckerna hemma genom att logga in med ditt användarkonto.
Till bibliotekets sida om e-böcker

Uppsatser skrivna av studenter på högskola eller universitet klassas inte som referentgranskade forskningspublikationer. Som student kan du ändå använda andra studenters arbeten för att få inspiration och tips på metoder, arbetssätt och litteratur.

Till forskningspublikationer räknas avhandlingar, rapporter och annat som forskare producerar.
Läs mer om var du hittar uppsatser och forskningspublikationer

Sök- och skrivhjälp

Här hittar du information om vetenskaplighet, vart du kan vända dig om du behöver hjälp med din sökning eller ditt akademiska skrivande

Vänd dig i första hand till bibliotekets sökguide eller till informationsdisken på biblioteket. Det går även bra att ringa på telefonnummer 026‑64 85 48 eller skicka e-post till biblioteket@hig.se. Arbetar du med din uppsats och behöver extra sökvägledning kan du boka en bibliotekarie.
Till bibliotekets sökguide Länk till annan webbplats.
Läs mer om Boka en bibliotekarie

Du behöver granska och värdera de källor du använder i dina studier. Uppfyller källorna ditt informationsbehov, och hur pålitliga är de? I Sökguidens avsnitt ”Granska och värdera” får du tips på hur du kan gå till väga för att granska artiklar, böcker och andra källor. På bibliotekets hemsida finns också mer att läsa om vetenskaplighet och källkritik.
Till avsnittet "Granska och värdera" i bibliotekets sökguide Länk till annan webbplats.
Att bedöma information

Referenser

Det är viktigt att referera på ett korrekt sätt till andras texter som du använder i ditt eget arbete. När du refererar utgår du från ett särskilt ramverk, ett referenssystem. Det ska tydligt framgå för läsaren vilka tankar och ord som är dina egna och vilka som är någon annans.
Läs mer om att skriva referenser
Antiplagieringsguiden Refero Länk till annan webbplats.

Referenshanteringssystemet Zotero

För att få bättre ordning på referenserna kan det vara bra att ta hjälp av ett referenshanteringssystem. Med Zotero kan du spara ner dina referenser och sedan infoga dem i ditt dokument. Du kan också skapa en litteraturförteckning.
Kom igång med Zotero

Skrivarverkstaden

Till Skrivarverkstaden kan du som är student på Högskolan i Gävle komma för att få hjälp i ditt skrivande. Du kan boka tid för handledning via Skrivarverkstadens sida.
Till Skrivarverkstadens sida

Kontaktperson

Jonas Larsson

Kontaktbibliotekarie för PA-programmet, psykologi och kriminologi

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.


Till bibliotekets sökguide i informationssökning Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-04-22