Bibliotekets ämnesguide i psykologi

I ämnesguiden för psykologi hittar du tips på var du kan söka fram information inom psykologiämnet.

Vad är ämnesguiden i psykologi?

Ämnesguiden utgår från publikationstyp och ger sedan förslag på sökverktyg som passar bra att använda, till exempel olika databaser där du kan söka efter vetenskapliga artiklar eller bokkataloger där du kan hitta böcker.

Längst ner i ämnesguiden finns även länkar kring sök- och skrivhjälp, referenshantering och källkritik. Om du vill ha mer vägledning i informationssökning rekommenderas först och främst bibliotekets sökguide.

Artiklar och böcker

Kom ihåg att du måste vara inloggad med ditt användarkonto för att få åtkomst till artiklarna om du sitter utanför Högskolans nätverk.
Söka hemifrån

Förslag på databaser inom psykologi

Här är några förslag på databaser som du kan använda för att hitta vetenskapliga artiklar inom psykologi.
Emerald Länk till annan webbplats.
ERIC via EBSCO HOST Länk till annan webbplats.
ERIC via Education Resources Information Center Länk till annan webbplats.
Oxford Journals Online Länk till annan webbplats.
PsycARTICLES Länk till annan webbplats.
PsycINFO Länk till annan webbplats.
PubMed Länk till annan webbplats.
Scopus Länk till annan webbplats.
Web of Science Länk till annan webbplats.

Ämnesordsdatabaser

MeSH (Medical Subject Headings) är kontrollerade ämnesord inom medicin i vid bemärkelse. Använd databasen Svensk MeSH för att hitta en engelsk översättning av ett svenskt sökord, exempelvis Psykisk hälsa - Mental health.
Till Svensk MeSH Länk till annan webbplats.

Samsökning

Discovery och Google scholar är verktyg som kan användas för att göra en bredare sökning. Discovery söker igenom många av bibliotekets databaser samtidigt medan Google scholar är en söktjänst från Google som söker igenom flera olika vetenskapliga källor på nätet.
Till Discovery Länk till annan webbplats.

Databaser A–Z

De databaser som biblioteket prenumererar på, och andra fritt tillgängliga, finns samlade i en alfabetisk lista.
Till bibliotekets databaslista

Tidskriftsförteckningen

Alla artiklar är publicerade i olika vetenskapliga tidskrifter. För att få information om vilka vetenskapliga tidskrifter biblioteket har åtkomst till kan du titta och söka i tidskriftsförteckningen.
Till bibliotekets tidskriftsförteckning Länk till annan webbplats.

Böcker

I bibliotekets lokala katalog kan du söka efter böcker på Högskolans bibliotek. Libris är en gemensam katalog för svenska bibliotek, i huvudsak universitets- och högskolebibliotek.
Till Högskolebibliotekets katalog Länk till annan webbplats.
Till Libris Länk till annan webbplats.

E-böcker

E-böcker kan läsa på en dator, läsplatta eller mobiltelefon. De böcker som du har hittat via biblioteket, till exempel i sökportalen Discovery, kan du läsa och ladda ned hemma genom att logga in med ditt användarkonto.
Läs mer om hur du söker och öppnar e-böcker

Uppsatser skrivna av studenter på högskola eller universitet klassas inte som referentgranskade forskningspublikationer. Som student kan du ändå använda andra studenters arbeten för att få inspiration och tips på metoder, arbetssätt och litteratur.

Till forskningspublikationer räknas avhandlingar, rapporter och annat som forskare producerar. Studentuppsatser och forskningspublikationer hittar du bland annat i Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA), i Uppsök och i Swepub.
Läs mer om var du hittar uppsatser och forskningspublikationer

Mediearkivet

I Mediearkivet hittar du nyhetsartiklar som har publicerats i svensk press i modern tid.
Till Mediearkivet Länk till annan webbplats.

Svenska dagstidningar

Innehåller digitaliserade svenska dagstidningar från 1645 fram till idag. Material äldre än 115 år är fritt tillgängligt hemifrån.

Från 1 januari 2024 har högskolebiblioteket inte längre tillgång till upphovsskyddat material som är yngre än 115 år. Vi hänvisar istället till Gävle stadsbibliotek eller något av de andra biblioteken som har full åtkomst till tjänsten Länk till annan webbplats..

Till Svenska dagstidningar Länk till annan webbplats.

UR Access

Via UR Access kan du ta del av radio- och TV-program från Utbildningsradion. Om du sitter utanför Högskolan loggar du först in med ditt användarkonto.
Till UR Access Länk till annan webbplats.

Offentligt tryck är benämningen på dokument utgivna av riksdag, regering och enskilda myndigheter. Det kan vara författningar av olika slag, riksdagstryck och olika utredningar.

JUNO

En rättsdatabas med författningar, avgöranden och lagtextkommentarer.
Till JUNO Länk till annan webbplats.

Lagrummet

En gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation.
Till Lagrummets webbplats Länk till annan webbplats.

American Psychological Association (APA) Länk till annan webbplats.
Världens största professionella och vetenskapliga psykologiorganisation. Ligger bakom databasen PsycINFO och referenssystemet APA Style.

Association for Psychological Science (APS) Länk till annan webbplats.
Internationell organisation med uppdrag att främja den vetenskapliga psykologins intressen.

Forum för arbetslivsforskning/Arbline Länk till annan webbplats.
Förening för arbetslivsforskning i Sverige. Via föreningens hemsida kan du nå Arbline som är en tvärvetenskaplig litteraturdatabas med inriktning på arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsmarknad.

Nationalkommittén för psykologi Länk till annan webbplats.
Kommitténs syfte är att främja forskning, utbildning och utveckling inom psykologiämnet.

Stressforskningsinstitutet Länk till annan webbplats.
Ett nationellt kunskapscentrum vid Stockholms universitet som bedriver forskning kring stress, sömn och hälsa.

Sveriges Psykologförbund Länk till annan webbplats.
Svenska fack- och yrkesförbundet för yrkesverksamma psykologer, studerande vid psykologprogrammen och disputerande i psykologi och pedagogik.

Sök- och skrivhjälp

Här hittar du information om vetenskaplighet, vart du kan vända dig om du behöver hjälp med din sökning eller ditt akademiska skrivande

Vänd dig i första hand till bibliotekets sökguide eller till informationsdisken på biblioteket. Det går även bra att ringa på telefonnummer 026‑64 85 48 eller skicka e-post till biblioteket@hig.se. Arbetar du med din uppsats och behöver extra sökvägledning kan du boka en bibliotekarie.
Till bibliotekets sökguide Länk till annan webbplats.
Läs mer om Boka en bibliotekarie

Du behöver granska och värdera de källor du använder i dina studier. Uppfyller källorna ditt informationsbehov, och hur pålitliga är de? I Sökguidens avsnitt ”Granska och värdera” får du tips på hur du kan gå till väga för att granska artiklar, böcker och andra källor. På bibliotekets hemsida finns också mer att läsa om vetenskaplighet och källkritik.
Till avsnittet "Granska och värdera" i bibliotekets sökguide Länk till annan webbplats.
Att bedöma information

Referenser

Det är viktigt att referera på ett korrekt sätt till andras texter som du använder i ditt eget arbete. När du refererar utgår du från ett särskilt ramverk, ett referenssystem. Det ska tydligt framgå för läsaren vilka tankar och ord som är dina egna och vilka som är någon annans.
Läs mer om att skriva referenser
Antiplagieringsguiden Refero Länk till annan webbplats.

Referenshanteringssystemet Zotero

För att få bättre ordning på referenserna kan det vara bra att ta hjälp av ett referenshanteringssystem. Med Zotero kan du spara ner dina referenser och sedan infoga dem i ditt dokument. Du kan också skapa en litteraturförteckning.
Kom igång med Zotero

Skrivarverkstaden

Till Skrivarverkstaden kan du som är student på Högskolan i Gävle komma för att få hjälp i ditt skrivande. Du kan boka tid för handledning via Skrivarverkstadens sida.
Till Skrivarverkstadens sida

Kontaktperson

Jonas Larsson

Kontaktbibliotekarie för PA-programmet, psykologi och kriminologi

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.

Till bibliotekets sökguide i informationssökning Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-04-22