Bibliotekets ämnesguide i socialt arbete

I ämnesguiden för socialt arbete hittar du tips på databaser och tidskrifter inom ditt ämne.

Databaser

Här finns länkar till olika databaser med vetenskapliga artiklar, böcker med mera, inom ämnet socialt arbete.

Tryckta böcker

Bibliotekets tryckta böcker hittar du i vår katalog.
Sök i bibliotekets katalog Länk till annan webbplats.

Libris är den nationella katalogen med böcker från Sveriges högskole- och forskningsbibliotek.
Till Libris Länk till annan webbplats.

E-böcker

E-böcker är digitala versioner av tryckta böcker.
Läs mer om bibliotekets e-böcker

Sök i DiVA efter uppsatser Länk till annan webbplats.
Uppsatser skrivna av studenter på högskolan i Gävle finns i DiVA.

Uppsök Länk till annan webbplats.
Uppsatser och examensarbeten från svenska lärosäten. Uppsatser från Högskolan i Gävle ingår.

Samsökning

Discovery Länk till annan webbplats.
Discovery är en samsöktjänst som söker i en stor del av högskolebibliotekets elektroniska resurser samtidigt. Använd Discovery om du inte vet vilken databas du skall börja söka i.

Google Scholar Länk till annan webbplats.
Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material, uppsatser med mera.
Använd våra länkar när du sitter hemma och söker i Google Scholar. Då kommer du åt tidskrifter som biblioteket prenumererar på.

Söka hemifrån

Gå via länkarna på bibliotekets sidor så har du tillgång till artiklarna i databaserna på samma sätt som när du sitter på biblioteket.

Söka hemifrån

Enskilda databaser

Artikelsök Länk till annan webbplats.
Referenser till artiklar i svenska tidskrifter och dagstidningar.

ERIC Länk till annan webbplats.
Artiklar inom det pedagogiska området

PsycINFO Länk till annan webbplats.
Artiklar inom psykologi och angränsande ämnen

PubMed Länk till annan webbplats.
Artiklar inom medicin, omvårdnad, psykiatri med mera.

SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering Länk till annan webbplats.
SBU är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård och att granska kunskapsläget för insatser inom socialtjänst.

Scopus Länk till annan webbplats.
Artiklar inom många ämnesområden bland annat inom socialt arbete. Det går att se hur många gånger en artikel är citerad.

SwePub Länk till annan webbplats.
Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar.

Web of Science Länk till annan webbplats.
Artiklar inom många ämnesområden bland annat inom socialt arbete. Det går att se hur många gånger en artikel är citerad.

Juridikdatabaser

JUNO Länk till annan webbplats.
Lagkommentarer, förarbeten, författningar och rättsfall. Här finns kommentaren till Nya sociallagarna.

Dagspress

Mediearkivet Länk till annan webbplats.
Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar, tidskrifter samt nyhetsbyråer.

 

Biblioteket har även andra databaser som kan vara användbara

Till tidskriftsförteckningen Länk till annan webbplats.

I bibliotekets tidskriftsförteckning söker du efter en tidskrift som du vet namnet på, om du till exempel hittat en referens i en bok eller i en annan artikel.

Vetenskapliga tidskrifter på svenska

Sociologisk forskning Länk till annan webbplats.

Socialmedicinsk tidskrift Länk till annan webbplats.

Socialvetenskaplig tidskrift Länk till annan webbplats.

Socionomens forskningssupplement Länk till annan webbplats. (obs! bara forskningssupplementet!)

Om du vill söka efter artiklar i dessa tidskrifter är det bäst att söka i Artikelsök Länk till annan webbplats. och att skriva ett sökord och namnet på tidskriften.
Exempelvis: Socialvetenskaplig tidskrift OCH socialbidrag.

Juridiska tidskrifter på svenska

Svensk Juristtidning Länk till annan webbplats.

Förvaltningsrättslig tidskrift Länk till annan webbplats.

Europarättslig tidskrift Länk till annan webbplats.

Svensk Juristtidnings artiklar från och med år 1990 är åtkomliga i fulltext på deras webbplats.

Artiklar i Förvaltningsrättslig tidskrift måste du beställa som fjärrlån.

Europarättslig tidskrift publicerar artiklar i fulltext på sin webbplats.

Sök artiklarna på respektive webbplats eller sök dem i Artikelsök enligt ovan.

Mer information om att söka och skriva

Sökhjälp

Du kan få hjälp i informationsdisken måndag-fredag kl 9.00-16.00. Det går även bra att ringa på telefonnummer 026–64 85 48 eller skicka e-post till biblioteket@hig.se

Om du behöver mer hjälp med uppsatsarbetet kan du boka en bibliotekarie

Kontaktperson

Tanja Donner

Kontaktbibliotekarie för socialt arbete och vårdvetenskap

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.


Till bibliotekets sökguide i informationssökning Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-04-22