Bibliotekets ämnesguide i industriell ekonomi

I ämnesguiden för industriell ekonomi hittar du tips på var du kan söka fram information inom ditt ämne.

Vad är ämnesguiden i industriell ekonomi?

Ämnesguiden utgår från publikationstyp och ger sedan förslag på sökverktyg som passar bra att använda, till exempel olika databaser där du kan söka efter vetenskapliga artiklar eller bokkataloger där du kan hitta böcker.

Längst ner i ämnesguiden finns även länkar kring sök- och skrivhjälp, referenshantering och källkritik. Om du vill ha mer vägledning i informationssökning rekommenderas först och främst bibliotekets sökguide.

Databaser och böcker

Här finns länkar till olika databaser med vetenskapliga artiklar, böcker med mera.

Kom ihåg att du måste vara inloggad med ditt användarkonto för att få åtkomst till artiklarna om du sitter utanför Högskolans nätverk!
Här kan du se hur du gör för att söka hemifrån

Förslag på databaser inom industriell ekonomi

Här är några förslag på databaser som du kan använda för att hitta vetenskapliga artiklar inom industriell ekonomi.
Business Source Premier Länk till annan webbplats.
Emerald Länk till annan webbplats.
GreenFILE Länk till annan webbplats.
IEEE Xplore Länk till annan webbplats.
JSTOR Länk till annan webbplats.
SAGE Business Cases Länk till annan webbplats.
ScienceDirect Länk till annan webbplats.
Scopus Länk till annan webbplats.
SpringerLink Länk till annan webbplats.
Taylor & Francis Online Länk till annan webbplats.
Web of Science Länk till annan webbplats.
Wiley Online Library Länk till annan webbplats.

 

Samsökning

Discovery och Google scholar är verktyg som kan användas för att göra en bredare sökning. Discovery söker igenom många av bibliotekets databaser samtidigt medan Google scholar är en söktjänst från Google som söker igenom flera olika vetenskapliga källor på nätet.
Till Discovery Länk till annan webbplats.

Databaser A – Z

De databaser som biblioteket prenumererar på finns samlade i denna alfabetiska lista.
Till bibliotekets databaslista

Tidskriftsförteckningen

Alla artiklar är publicerade i olika vetenskapliga tidskrifter. För att få information om vilka vetenskapliga tidskrifter biblioteket har åtkomst till kan du titta och söka i tidskriftsförteckningen.
Till bibliotekets tidskriftsförteckning Länk till annan webbplats.

I bibliotekets lokala katalog kan du söka efter böcker på Högskolans bibliotek. Libris är en gemensam katalog för svenska bibliotek, i huvudsak universitets- och högskolebibliotek.
Till Högskolebibliotekets katalog Länk till annan webbplats.
Till Libris Länk till annan webbplats.

E-böcker är digitala böcker som du kan läsa via en dator, läsplatta eller mobiltelefon. De böcker som du har hittat via biblioteket, till exempel i sökportalen Discovery, kan du läsa och ladda ned hemma genom att logga in med ditt användarkonto.
Läs mer om hur du söker och läser e-böcker

Retriever Business

Innehåller bland annat bolagsinformation och årsredovisningar. Du har tillgång till databasen hemifrån om du loggar in med ditt användarkonto.
Till Retriever Business Länk till annan webbplats.

Eikon

Innehåller ekonomisk och finansiell data från ett flertal länder. Här kan du hitta företagsinformation, aktieindex, investeringsanalyser och mycket mer. Data kan skrivas ut direkt eller exporteras till Excel, Word eller PowerPoint.

Åtkomst: För att kunna använda Eikon, måste du boka en tid när du vill använda Eikon.

OBS! Tänk på att första gången du går in måste du registrera dig på kursen (trots att det egentligen inte är en kurs). Efter att du registrerat dig ligger sidan bland dina andra kurser i Canvas.
Till Canvassidan med information om databasen Eikon Länk till annan webbplats.

Webbplatser

EU-statistik Länk till annan webbplats.
Statistiska centralbyrån (SCB) Länk till annan webbplats.
World Bank Data Länk till annan webbplats.
Öppna data Länk till annan webbplats.

Uppsatser skrivna av studenter på högskola eller universitet klassas inte som referentgranskade forskningspublikationer. Som student kan du ändå använda andra studenters arbeten för att få inspiration och tips på metoder, arbetssätt och litteratur.

Till forskningspublikationer räknas avhandlingar, rapporter och annat som forskare producerar. Studentuppsatser och forskningspublikationer hittar du bland annat i Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA), i Uppsök och i SwePub.
Läs mer om hur du hittar uppsatser och forskningspublikationer

Mediearkivet


I Mediearkivet kan du hitta nyhetsartiklar som har publicerats i svensk press i modern tid.
Till Mediearkivet Länk till annan webbplats.

Svenska dagstidningar

Innehåller digitaliserade svenska dagstidningar från 1645 fram till idag. Material äldre än 115 år är fritt tillgängligt hemifrån.

Från 1 januari 2024 har högskolebiblioteket inte längre tillgång till upphovsskyddat material som är yngre än 115 år. Vi hänvisar istället till Gävle stadsbibliotek eller något av de andra biblioteken som har full åtkomst till tjänsten Länk till annan webbplats..

Till Svenska dagstidningar Länk till annan webbplats.

UR Access


Via UR Access kan du ta del av radio- och TV-program från Utbildningsradion. Om du sitter utanför Högskolan loggar du först in med ditt användarkonto.
Till UR Access Länk till annan webbplats.

SIS Abonnemang


SIS Abonnemang är Swedish Standards Institute (SIS) databas med svenska, europeiska och globala standarder. Högskolan i Gävle har tillgång till ett urval standarder i fulltext och prenumererar på närmare 200 standarder. Materialnyckeln, som ingår i SIS Abonnemang, innehåller data om material och materialstandarder.

Till SIS Abonnemang Länk till annan webbplats.

Sök- och skrivhjälp

Här hittar du information om vetenskaplighet, vart du kan vända dig om du behöver hjälp med din sökning eller ditt akademiska skrivande

Vänd dig i första hand till bibliotekets sökguide eller till informationsdisken på biblioteket. Det går även bra att ringa på telefonnummer 026‑64 85 48 eller skicka e-post till biblioteket@hig.se. Arbetar du med din uppsats och behöver extra sökvägledning kan du boka en bibliotekarie.
Till bibliotekets sökguide Länk till annan webbplats.
Läs mer om Boka en bibliotekarie

Du behöver granska och värdera de källor du använder i dina studier. Uppfyller källorna ditt informationsbehov, och hur pålitliga är de? I Sökguidens avsnitt ”Granska och värdera” får du tips på hur du kan gå till väga för att granska artiklar, böcker och andra källor. På bibliotekets hemsida finns också mer att läsa om vetenskaplighet och källkritik.
Till avsnittet "Granska och värdera" i bibliotekets sökguide Länk till annan webbplats.
Att bedöma information

Referenser

Det är viktigt att referera på ett korrekt sätt till andras texter som du använder i ditt eget arbete. När du refererar utgår du från ett särskilt ramverk, ett referenssystem. Det ska tydligt framgå för läsaren vilka tankar och ord som är dina egna och vilka som är någon annans.
Läs mer om att skriva referenser
Antiplagieringsguiden Refero Länk till annan webbplats.

Referenshanteringssystemet Zotero

För att få bättre ordning på referenserna kan det vara bra att ta hjälp av ett referenshanteringssystem. Med Zotero kan du spara ner dina referenser och sedan infoga dem i ditt dokument. Du kan också skapa en litteraturförteckning.
Kom igång med Zotero

Skrivarverkstaden

Till Skrivarverkstaden kan du som är student på Högskolan i Gävle komma för att få hjälp i ditt skrivande. Du kan boka tid för handledning via Skrivarverkstadens sida.
Till Skrivarverkstadens sida

Kontaktperson

Jonas Larsson

Kontaktbibliotekarie för PA-programmet, psykologi och kriminologi

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.

Till bibliotekets sökguide i informationssökning Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-04-22