Camilla Zetterberg, profilbild

Camilla Zetterberg

Universitetslektor, sjukgymnast

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

072-4651317

camilla.zetterberg@hig.se

Om forskaren

Aktuell forskning

Experimentella studier kring sambandet mellan belastningar på ögats muskler och muskelaktiviteten i nacke/skuldra

Fysiologiska och psykologiska mekanismer vid belastningsskador

Tidigare forskning vid CBF har visat att ju mer ögats fokuseringsmuskel spänns för att kompensera för en oskarp bild, desto högre blir muskelspänningarna i nack- och skuldermuskulatur.

Nuvarande forskningsintresse
Jag är sedan oktober 2009 doktorand vid CBF, inskriven vid institutionen för medicinska vetenskaper i Uppsala. Den preliminära titeln på avhandlingen är "The association between sustained accommodative/vergence loads, eyestrain and pain in neck and shoulder region".

Målet med avhandlingen är att experimentellt i laboratoriemiljö undersöka relationen mellan grad av belastning på synsystemet och dess påverkan på muskelaktivitet i nack/skuldermuskulatur. Arbetet sker utifrån hypotesen att tvåvägs kommunikation gäller, dvs. att belastning på synsystemet kan påverka muskelaktivitet i nack- och skuldermuskulatur, likväl som att muskuloskeletal belastning i nack-skulderområdet kan påverka synsystemet.

Nyckelord: Ögonmotorik, belastning och belastningsbesvär

Sidan uppdaterades 2024-04-18