Mats Djupsjöbacka, profilbild

Mats Djupsjöbacka

Affilierad forskare

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

026-648709

mats.djupsjobacka@hig.se

Om forskaren

Filosofie kandidatexamen i biologi
Medecine doktor i fysiologi

Aktuell forskning

  • Reliabilitet hos olika tester av nackens sensomotoriska funktioner
  • Rörelseomfång i övre och nedre del av halsryggen hos kvinnor med långvarig nacksmärta — en jämförande tvärsnittsstudie
  • Undersökning av frekvens och omhändertagande av patienter med ospecifika muskuloskeletala besvär inom primärvården
  • Randomiserad och kontrollerad studie av olika typer av behandling av långvarig nack-skuldersmärta
  • Rehabilitering för personer med nackbesvär: Effekter av individanpassad rehabilitering baserad på prognostiska indikatorer och funktionstest

Examina

1988: Filosofie kandidat examen vid Matematisk naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå Universitet, huvudämne zoofysiologi
1996: Medicine doktorsexamen i fysiologi vid Medicinska fakulteten, Umeå Universitet.
Avhandlingens titel: Regulation of the gamma-muscle-spindle system by chemosensitive muscle afferents and joint afferents. A conceivable mechanism behind onset and spread of muscle tension

Anställningar

2010-01-01 — dd. Forskare, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle
2008-01-01 — 2009-12-31. Forskare och föreståndare, Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle
2006-01-01 — 2007-12-31 Forskare, Belastningsskadecentrum, Högskolan i Gävle
2004-02-01 — 2005-12-31 Forskare och föreståndare, Belastningsskadecentrum, Högskolan i Gävle
2003-01-01 — 2004-01-31 Forskare och biträdande föreståndare, Belastningsskadecentrum, Högskolan i Gävle
1996-06-01 — 2002-12-31 Forskare, Belastningsskadecentrum, Arbetslivsinstitutet
1994-04-16 — 06-31 Vik. högskolelektor, Inst. för fysiologi, Umeå Universitet
1993-11-01 — 12-31 Vik. högskolelektor, Inst. för fysiologi, Umeå Universitet

Stipendier

1996-1998: Stipendium för internationellt forskningsutbyte, 18 månader, Rådet för Arbetslivsforskning.

Anslag

2009 - 2011 Deputy coordinator: FAS-centrum: The Body at Work: from problem to potential. , Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap. 15 Mkr.
2010 - 2012 Björklund, Djupsjöbacka, et al. Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap. Rehabilitering för personer med nackbesvär: Effekter av individanpassad rehabilitering baserad på prognostiska indikatorer och funktionstest. 2,35 Mkr
2010 - 2012 Björklund, Djupsjöbacka, et al. AFA-försäkring, projektanslag. Rehabilitering för personer med nackbesvär: Effekter av individanpassad rehabilitering baserad på prognostiska indikatorer och funktionstest. 1,7 Mkr.
2006 - 2009 Björklund, Djupsjöbacka, et al. Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, projektbidrag (dnr 2006-1162): Effekten av nackkoordinationsträning på sensomotorisk funktion, symtom och självskattad hälsa och funktion vid ospecifika nack-skulderbesvär 1,5 Mkr.
2006 - 2009 Björklund, Djupsjöbacka, et al: Forskning och Framtid, Länsförsäkringar Sak, försäkringsaktiebolag (Projektbeteckning P3/06): Effekten av nackkoordinationsträning på
sensomotorisk funktion, symtom och självskattad hälsa och funktion vid långvariga nack-skulderbesvär 260 000 kr.
2004 - 2005 Huvudsökande. Hageberg Invest AB (uppdragsforskning). Effekt av intermittent tungt muskelarbete på syreupptagning, proprioception, muskelaktivitet och trötthet under och efter intensivt datormusarbete. 200.000 kr
2002 - 2004 Johansson, Djupsjöbacka, et al: VINNOVA. (proj. nr. 2001-05473) Utvärdering av metoder för att mäta effekter av skadlig belastning i arbetslivet och effekter av behandling och rehabilitering av belastningsskador. 1 Mkr

Patent

Svenskt patent 2008-10-07: Utrustning för träning av sensomotoriska funktioner. (SE # 530879)

Handledning av doktorander

Huvudhandledare för:
Ulrik Röijezon, disputation 2009-06-12
Sensorimotor function in chronic neck pain: objective assessments and a novel method for neck coordination exercise. Umeå University medical dissertations
Jonas Sandlund, disputation 2008-05-22
Position-matching and goal-directed reaching acuity of the upper limb in chronic neck pain: associations to self-rated characteristics. Umeå University medical dissertations
Dmitry Domkin, disputation 2005-04-12 Perception and control of upper limb movement: Insights gained by analysis of sensory and motor variability. Umeå University medical dissertations

Biträdande handledare för:
Fredrik Öhberg, disputation 2009-02-27
Biomechanical methods and error analysis related to chronic musculoskeletal pain.
Umeå University medical dissertations
Birgitta Wiitawara, disputation 2007-06 01
Balancing intrusive illness: the experiences of people with musculoskeletal problems.
Umeå University medical dissertations
Peter Michaelsson, disputation 2004-12-08
Sensorimotor characteristics in chronic neck pain. Possible pathophysiological mechanisms and implications for rehabilitation. Umeå University medical dissertations
Johan Lönn, disputation 2001-01-26
Assessment of Movement and Position Sense: Methods, Theories and Applications. Umeå University medical dissertations

Pågående:
Huvudhandledare för Thomas Rudolfson antagen 2008-12-04 vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet

Vetenskaplig kommitté eller annat kvalificerat uppdrag

2010-03-12 Försteopponent vid disputation vid Norges teknisk naturvetenskapliga universitet, Trondheim Respondent: Astrid Woodhouse. Avhandlingens titel: Motor control in whiplash and chronic non-traumatic neck pain
2010-01-18 Ledamot i bedömningsgruppen vid mittseminarium vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet. Respondent: Marius Sommers. Titel: The effect of timing training on the kinematic properties of the golf swing
2006-03-03 Ledamot i bedömningsgruppen vid mittseminarium vid Institutionen för strålningsvetenskaper/medicinsk teknik, Umeå universitet. Respondent: Helena Grip, handledare Stefan Karlsson.
2006-03-03 Ledamot av betygsnämnd vid Institutionen för strålningsvetenskaper/medicinsk teknik, Umeå universitet. Respondent: Helena Grip, handledare Stefan Karlsson. Avhandlingsarbetets titel: Biomechanical methods and error analysis during measurement and classification of pathological movement patterns.
2006-12-15 Ledamot av betygsnämnden vid licentiatavhandling, Institutionen för strålningsvetenskaper, radiofysik/medicinsk teknik, Umeå universitet. Respondent: Fredrik Öhberg, handledare: Stefan Karlsson. Avhandlingsarbetets titel: Biomechanical methods and error analysis during measurement and classification of pathological movement patterns.
2006-03-03 Ledamot i bedömningsgruppen vid mittseminarium, Institutionen för strålningsvetenskaper/medicinsk teknik, Umeå universitet. Respondent: Helena Grip, handledare Stefan Karlsson.
2005-12-06 Opponent vid disputation vid Danska Arbetsmiljöinstitutet och Köpenhamns universitet. Respondent: Nis Hjortskov Jensens, handledare: Nils Fallentin. Avhandlingens titel: The effects of mental stress and delayed-onset muscle soreness on motor control.

Ledamot av arrangörskommitté för vetenskaplig kongress
International Congress on Chronic Pain and Dysfunction after Whiplash and other Traumatic Neck Injuries, Centre for Musculoskeletal Research, University of Gävle, Gävle, Sweden, October 28-29, 2004
The XVIII Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology, Aalborg, Denmark, 16-19 juni 2010

Redaktörskap

Djupsjöbacka M, Johansson BH, Mathiassen SE, and Sjölander P editors. International Congress on Chronic Pain and Dysfunction after Whiplash and other Traumatic Neck Injuries. Centre for Musculoskeletal Research, Gävle, Sweden: Gefle University Press, 2004, p. 1-73.
Johansson H, Windhorst U, Djupsjöbacka M, and Passatore M editors. Chronic work-related myalgia. Neuromuscular mechanisms behind work-related chronic muscle pain syndromes. Gävle, Sweden: Gävle University Press, 2003, p. 1-310.

Vetenskapliga granskningsuppdrag

Journal of Rehabilitation Medicine, Manual Therapy, Pain, Journal of Applied Physiology, Ergonomics, Experimental Brain Research, BMC Musculoskeletal disorders, Journal of NeuroEngieering and Rehabilitation, Advances in Physiotheraphy, Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy

Förtroendeuppdrag

2001-2009. Ledamot av styrelsen för Muskelfond Norr
2009-dd. Ledamot av styrelsen för Svenskt utvecklingscentrum för handikappidrott

Inbjudna föreläsningar (urval)

2007-09-28 Fagkonferensen Perspektiver på motorikk vid Høgskolen i Sør-Trøndelag i Trondheim, Norge. Titel: Sensorimotorisk kontroll hos personer med muskuloskeletala lidelser
2007-05-07 IASP Research Symposium 2007 Fundamentals of Musculoskeletal Pain. Aalborg, Danmark. Titel på föreläsning: Proprioception and neck/shoulder pain.
2006-10-23. Konferensen Effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering och professionell arbetsförmågebedömning. Arrangör: Institutet för kompetensutveckling. Målgrupp: Personal inom företagshälsovård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen. Konferensen samlade 230 åhörare. Titel på föreläsning: Metoder för framgångsrik rehabilitering
2006-09-25 Fagkonferensen Perspektiver på motorikk vid Høgskolen i Sør-Trøndelag i Trondheim, Norge. Titel: Sensorimotorisk kontroll hos pasienter med muskel/skjellett lidelser
2004-05-25 Elmia arbetsmiljömässan, Föreläsning på seminariet Arbetsrelaterad myalgi. Titel: Belastningsskador: Riskfaktorer och sjukdomsmekanismer
2004-10-12 Reumatikerförbundets forskningsdag, Karolinska Institutet, Stockholm. Föreläsningstitel: Kan även lätt arbete ge långvarig värk?
2004-11-03 NIVA (Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet), kurs Work-related Musculoskeletal Disorders: Current Research Trends, Nådendal, Finland.

Sidan uppdaterades 2024-04-18