Maja Lilja, profilbild

Maja Lilja

Postdoktor

Forskningsämne: Socialt arbete

026-648500(växel)

maja.lilja@hig.se

Om forskaren

Maja Lilja är doktor i sociologi och forskar om frågor som rör etnicitet, migration, segregation och klimat. Hon disputerade 2015 med avhandlingen "Det bästa för mitt barn: Nyblivna mödrar i den delade staden" som handlar om hur nyblivna mödrar ser på sina barns uppväxt i förhållande till etnicitet, klass och kön. Under 2022–2023 har hon en postdok inom det strategiska forskningsområdet ”Hållbar stadsutveckling” Länk till annan webbplats..

Maja undervisar på kurser i sociologi, samhällsvetenskaplig teori och kvalitativ metod på socionom- och PA-programmet.

Aktuell forskning

 • Samverkan Gävleborg 2022. Projektet finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och pågår 2022–2026. I projektet undersöks migranters möjligheter och hinder på arbetsmarknaden.
 • Forskning om lokala klimatgemensamheter (Community Climate Commons) dvs. grupper som organiserat sig för att hantera eller motverka klimatförändringar och vad som kännetecknar sådana grupper. Forskningen bedrivs inom ramen för forskningsområdet Hållbar stadsutveckling.

Visa innehållet

Doktorsavhandlingar

 • Lilja, M. (2015). Det bästa för mitt barn : nyblivna mödrar i den delade staden. Diss. , 2015. Örebro: Örebro university. 209 s. ( )

Konferensbidrag

 • Kusterer, H., Lilja, M. & Trygged, S. (2021). Krokiga vägar till etablering – upplevda hinder för arbetsmarknadsetablering av migranter under coronapandemin. [Mer information]

 • Lilja, M. & Lilja, M. (2016). Discourses on alcohol use during breast-feeding in social media. [Mer information]

 • Lilja, M. (2013). Am I privileged? Studying the meaning of white identity in the Swedish context. [Mer information]

Rapporter

  Kusterer, H., Lilja, M. & Trygged, S. (2024). Tre år senare : Migranter berättar om sina vägar mot arbetsmarknadsetablering. Gävle: Gävle University Press. s 25. (FOU-rapport 61) [Mer information]

  Trygged, S., Kusterer, H. & Lilja, M. (2021). Integration Gävleborg 2.0 : Intervjustudie om upplevda möjligheter och hinder för arbetsmarknadsetablering för migranter med låg utbildning. Gävle: Gävle University Press. s 32. (FOU-rapport 55) Mer information [Mer information]

Kapitel i böcker

 • Lilja, M. & Sundström, P. (2015). The construction of people and place in Swedish residential projects. Place and identity : A new landscape of social and political change in Sweden. Santérus Academic Press. [Mer information]

 • Lilja, M. (2012). <em>‘What’s Best For My Child’: Whiteness and Motherhood</em>. On whiteness. Brill. S. 91-99. [Mer information]

 • Burns, T., Lipponen, S., Lilja, M. & Machado, N. (2007). Den osynliga muren. Makt, kultur och kontroll över invandrares livsvillkor : Multidimensionella perspektiv på strukturell diskriminering i Sverige. Uppsala, ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS (Uppsala University Publications). [Mer information]

Böcker

 • Kusterer, H., Lilja, M. & Trygged, S. (2024). Tre år senare. FOU-rapport. Gävle, Gävle University Press. [Mer information]

 • Trygged, S., Kusterer, H. & Lilja, M. (2021). Integration Gävleborg 2.0. FOU-rapport. Gävle, Gävle University Press. [Mer information]

Visa innehållet

Sidan uppdaterades 2024-04-19