Hållbar stadsutveckling

Den pågående urbaniseringen innebär betydande ekologiska, ekonomiska, tekniska och sociala samhällsutmaningar. Detta strategiska forskningsområde syftar till att bidra till en hållbar stadsutveckling och därmed förbättra människans livsmiljö.

Stephan Barthel, vetenskaplig ledare berättar om Hållbar stadsutveckling och dess forskningsprogram.

År 2050 väntas nära 70 procent av världens befolkning bo i städer, och även Sverige är ett land med växande befolkning och en omfattande urbanisering. Det ställer nya krav på att bygga städerna på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Vårt mål är en mer hållbar stadsutveckling som skapar goda livsmiljöer som bidrar till att höja människors välmående. Det inkluderar att man utvecklar städer för miljöns bästa med människan i centrum utan att överskrida gränserna för vad vår planet klarar av.

Vi måste ha ett helhetsperspektiv, där bland annat sociala, tekniska, ekonomiska och juridiska faktorer kopplas samman med de ekologiska, eftersom dessa delar är sammanvävda med varandra. Vi kan inte leva ihop i en tät miljö där det skiljer ljusår i levnadsstandard mellan individer.

Stephan Barthel, vetenskaplig ledare

Ikon Globala målen nr 7
Ikon Globala målen nr 11
Ikon globala målen nr 13
Logga för globala målen

Det strategiska forskningsområdet Hållbar stadsutveckling adresserar samhällsutmaningar kopplade till mål 7, 11 och 13 i Agenda 2030.

En stor samhällsutmaning

En av de största samhällsutmaningarna är att det pågår en omfattande urbanisering. De sista decennierna har fokus varit på att bygga den täta staden för att nå klimatmål och att utveckla starka urbana ekonomier, men detta har skett på bekostnad av grönområden och hälsan hos människor som bor i städerna. I och med den tilltagande urbaniseringen har städernas utveckling en avgörande betydelse för vår förmåga att skapa en hållbar framtid.

Målet med det strategiska forskningsområdet, Hållbar stadsutveckling, är att Högskolan i Gävle ska bli en av de bästa och mest dynamiska forskningsarenorna om hållbar stadsutveckling i Sverige.

Det är ett tvärvetenskapligt och brett område som spänner över miljövetenskap, energisystem, samhällsvetenskap, folkhälsovetenskap, religionsvetenskap, teknik och biologi.

Vetenskaplig ledare

Stephan Barthel, profilbild

Stephan Barthel

Professor miljövetenskap

Kontakta Stephan Barthel vid frågor rörande det strategiska forskningsområdet eller läs mer om hans forskning och se hans publikationer i forskarpresentationen.

Forskningsprogram

Inom det strategiska forskningsområdet finns tre forskningsprogram: Urban Studio, Urban Commons och Urban Transitions.

Urban Studio

Programmet siktar på att få till stånd en mer hållbar stadsutveckling som också bidrar till att höja människors...

Mer information om Urban Studio

Urban Commons

Ett forskningsprogram som syftar till tvärvetenskaplig forskning och samverkan för en socialt hållbar stadsutveckling

Mer information om Urban Commons

Urban Transition

Forskningsprogrammets mission är att accelerera omställningen till ett hållbart attraktivt samhälle

Mer information om Urban Transition

Företagsforskarskola

Inom det strategiska forskningsområdet finns även en företagsforskarskola som heter Future-Proof Cities.

Future-Proof Cities

Med den unika satsningen på företagsforskarskolan "Future-Proof Cities", nås viktig samverkan mellan näringslivet och akademin. Det unika med företagsforskarskolan är att den bygger på en samhällsdialog där akademin i samverkan med näringslivet och samhällsplaneringen, direkt implementerar lösningar för att utveckla våra städer till klimatsmarta, levande, hälsosamma och trygga platser. Forskarskolan kommer att få stor betydelse för att sprida och skapa ny kunskap i samarbete med näringslivet

Sidan uppdaterades 2024-04-20