Urban Transition

Urban Transiton är ett multidisciplinärt utmaningsdrivet forskningsprogram inom det strategiska forskningsområdet Hållbar stadsutveckling vid Högskolan i Gävle.

Forskningsprogrammets mission är att accelerera omställningen till ett hållbart attraktivt samhälle via genomgripande förändringar av tekniska, ekologiska samt socio-tekniska system. Målsättningen med Urban Transition är att lösa miljö- och samhällsutmaningar genom att främja resilienta, resurseffektiva och cirkulära system som förbättrar människans livsmiljö.

Diagram som visualiserar grön omställning till resurseffektivt och klimatneutralt samhälle

Diagram som visualiserar grön omställning till resurseffektivt och klimatneutralt samhälle

Aktuellt

Bokkapitel publicerat: Promoting Partnership between Urban Design and Urban Ecology through Social-Ecological Resilience Building

Läs hela kapitlet här Länk till annan webbplats.

Programansvariga

Marita Wallhagen, profilbild

Marita Wallhagen

Docent miljövetenskap

Kontakta Marita Wallhagen vid frågor rörande forskningsprogrammet eller läs mer om hennes forskning och se hennes publikationer i forskarpresentationen.

Alan Kabanshi, profilbild

Alan Kabanshi

Lektor energisystem

Kontakta Alan Kabanshi vid frågor rörande forskningsprogrammet eller läs mer om hans forskning och se hans publikationer i forskarpresentationen.

Sidan uppdaterades 2024-04-20