Annakarin Olsson, profilbild

Annakarin Olsson

Universitetslektor, legitimerad sjuksköterska, medicine doktor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

026-648812

annakarin.olsson@hig.se

Om forskaren

Annakarin Olssons forskning bedrivs inom vård- och omsorg av äldre personer, deras närstående och vårdpersonal. I och med rollen (delat uppdrag) som programansvarig för forskningsprogrammet "Digital Shapeshifting Länk till annan webbplats.", inom det strategiska forskningsområdet Hälsofrämjande arbete, har forskningen även fokus på digitalisering och samhällsutmaningar kopplade till detta.

Avhandlingen Informations- och kommunikationsteknologiska (IKT) stöd i det dagliga livet för personer med demens och deras närstående syftade till att beskriva personer med demens (vårdtagare) och deras närståendes (vårdgivare) inställning till och upplevelse av användandet av informations- och kommunikationsteknologiska stöd i det dagliga livet.

Annakarin är även biträdande utbildningsledare (delat uppdrag) för Sjuksköterskeprogrammet som ges i samarbete med universitetet i Lishui, Kina.

Som klinisk verksam sjuksköterska har Annakarin erfarenhet från kommunal- och privat vård och omsorg av äldre personer, både från svensk och norsk kontext samt neonatalvård (Sverige).

Aktuell forskning

  • Ätstörning hos äldre personer på särskilt boende – vårdpersonalens erfarenheter.
  • "Att vårda och vårdas av vårdpersonal som bär skyddsutrustning" – äldre personer och vårdpersonalens erfarenheter.
  • Ensamhet bland äldre som är nyligt utskrivna från sjukhus.
  • Vård och omsorg av äldre i Kina.
  • Vården efter utskrivning från sjukhus Länk till annan webbplats. – äldre personers livskvalitet och funktionsförmåga (delfinansierat av Region Gävleborg).
  • Digitalisering inom hälso- och sjukvården.
  • Interprofessionell kommunikation i psykiatrisk öppenvård (bihandledare till Ingela Rudberg).

Annakarin har huvuddelen av sin undervisning på avancerad nivå i specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning vård av äldre. Länk till annan webbplats.I programmet är hon involverad i samtliga kurser som kursansvarig, examinator och/eller undervisande lärare.

I sjuksköterskeprogrammet i Lishui är hon kursansvarig, examinator och/eller undervisande lärare i Evidence Based Nursing and Nursing Theory (inkluderar även gerontologi och palliativ vård), Introduction to Nursin as a Science, Theories and Research Methodology in Nursing samt Degree project.

Sidan uppdaterades 2024-04-18