Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre 60 hp

Är du redan legitimerad sjuksköterska men önskar gå vidare? Då kan du läsa Specialist­sjuksköterske­programmet med inriktning mot vård av äldre.

Högskolepoäng

60 hp

Anmälningskod

HIG-19316

Sista ansökningsdag

mars 15, 2024

Studieform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–juni 7, 2026

Förkunskapskrav

  • Sjuksköterskeexamen omfattande 180 högskolepoäng, eller 
  • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng inklusive 90 högskolepoäng i huvudområdet omvårdnad, omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap 
  • Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation för sjuksköterskor

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Högskolepoäng

Utbildningsplan

Om programmet

Utbildningen är på avancerad nivå och syftar till att du ska fördjupa dina kunskaper för att kunna reagera och agera i relation till en äldre människas hälsotillstånd. Detta innebär att utbildningen fokuserar på evidensbaserad kunskap i omvårdnad men även medicinsk diagnostik och behandling samt rehabilitering.

Utbildningen innehåller omvårdnad 60 hp.
Programmet genomförs som halvfartsstudier och är nätbaserad.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen- Vård av äldre

Ämnen inom programmet år 1

Utbildningen och FN:s globala mål

Ikon för FN:s globala mål 10 Minskad ojämlikhet

3 God hälsa och välbefinnande

God hälsa och välbefinnande är en grundläggande förutsättning för att människor ska kunna utvecklas på ett gynnsamt sätt för att därmed kunna bidra till samhällets utveckling. Målet tar upp att människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer. I programmet kommer du att lära dig om kopplingarna mellan folkhälsa och folkhälsoarbete – hur människors hälsa påverkas av olika levnadsförhållanden och andra faktorer samt hur sjuksköterskor i sitt arbete behöver ta hänsyn till att människor har olika förutsättningar och vilka konsekvenser det får för omvårdnaden.

4 God utbildning för alla

God utbildning för alla är en grundläggande mänsklig rättighet. Bland annat måste utbildningssystemet möta de behov som finns av ett livslångt lärande. Att studera Sjuksköterskeprogrammet innebär en del i ditt livslånga lärande. Högskolan i Gävle erbjuder olika möjligheter till fortsatta studier, bland annat genom fristående kurser.

10 Minskad ojämlikhet

Minskad ojämlikhet inom och mellan länder innebär att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen och bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter. I programmet lär du dig om hur minskad ojämlikhet kan bidra till minskade hälsoskillnader genom att de faktorer som påverkar hälsan förbättras.

Kontaktperson

Annica Björkman, profilbild

Annica Björkman

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-04-22