Kim Solin

Universitetslektor

Forskningsämne: Datavetenskap

Forskningsområde: Geospatial informationsvetenskap

026-648254

kim.solin@hig.se

Om forskaren

Kim är docent i filosofi.

Visa innehållet

Artiklar

Övrig (populärvetenskap, debatt, mm)

 • Solin, K. (2024). ”Säg att jag hade ett underbart liv”: om Ludwig Wittgenstein, The Meaning of Life. Svenska Dagbladet, Under Strecket, 27 feb (), (24-24). [Mer information]

 • Solin, K. (2023). Nietzsche the Afflicted: On Ritchie Robertson’s “Friedrich Nietzsche”. Los Angeles Review of Books, 14 Sep (), [Mer information]

 • Solin, K. (2023). Så kan bakslaget visa oss vägen framåt. Svenska Dagbladet, Under strecket, (28 januari), [Mer information]

 • Solin, K. (2023). Åttiotalet på Moderna Museet: Forever Young?. Garantiföreningen för Nya Argus r.f., Nya Argus, 116 (6-7), (218-219). [Mer information]

 • Solin, K. (2022). Filosofin kan lära dig konsten att leva. Svenska Dagbladet, Under strecket, (6 januari), [Mer information]

 • Solin, K. (2022). I Silicon Valley har arbetet ersatt Gud. Svenska Dagbladet, Under strecket, (27 juli), [Mer information]

 • Solin, K. (2022). Stilen mot formen: Swartz i Prag. Nya Argus, 115 (12-13), (430-431). [Mer information]

 • Solin, K. (2021). Rush Rhees och den kontemplativa filosofin. Signum, 47 (3), (32-35). [Mer information]

 • Solin, K. (2018). Jag måste förstå. Meddelanden från Åbo Akademi, (1), (35-35). [Mer information]

 • Solin, K. (2017). Den förlorade konsten att förlora sig i läsning. Svenska Dagbladet, Under strecket, (19-feb), [Mer information]

 • Solin, K. (2017). Gombrowicz mot vetenskapen och existentialismen. Nya Argus, 110 (1-2), (32-37). [Mer information]

Övrigt vetenskapligt

 • Solin, K. (2023). Ett oroande systematiskt verk om Kierkegaard. Signum, 49 (4), (61-63). [Mer information]

 • Solin, K. (2023). Vidgning men ingen vändning: Om antologin Vidgade perspektiv på lidandets problem. Signum, 49 (7), (68-70). [Mer information]

 • Solin, K. (2022). Fyra revoltörer inom brittisk moralfilosofi. Signum, 48 (3), (45-47). [Mer information]

 • Solin, K. (2022). Skepticismen i historisk belysning. Signum, 48 (7), (50-52). [Mer information]

 • Solin, K. (2021). Review of <em>Wittgenstein’s Annotations to Hardy’s Course of Pure Mathematics: An Investigation of Wittgenstein’s Non-Extensionalist Understanding of the Real Numbers</em>, by Juliet Floyd and Felix Mühlhölzer. Nordic Wittgenstein Review, 10 (), (157-162). [Mer information]

 • Solin, K. (2020). Vetenskapen är sig själv nog. Signum, 46 (3), (28-33). [Mer information]

Refereegranskat

 • Solin, K. (2012). Dual Choice and Iteration in an Abstract Algebra of Action. Springer, Studia Logica, 100 (3), (607-630). [Mer information]

 • Solin, K. (2011). Normal forms in total correctness for while programs and action systems. Elsevier, Journal of Logic and Algebraic Programming, 80 (6), (362-375). [Mer information]

 • Solin, K. (2010). A Sketch of a Dynamic Epistemic Semiring. Elsevier, Information and Computation, 208 (5), (594-604). [Mer information]

 • Meinicke, L. & Solin, K. (2010). Refinement Algebra for Probabilistic Programs. Springer International, Formal Aspects of Computing, 22 (1), (3-31). 10.1007/s00165-009-0111-1 [Mer information]

 • Solin, K. & von Wright, J. (2009). Enabledness and termination in refinement algebra. Elsevier, Science of Computer Programming, 74 (8), (654-668). [Mer information]

Doktorsavhandlingar

 • Solin, K. (2013). The Mathematician as Mathematics : Theories of Computation in Light of Wittgenstein's Thought. Diss. , 2013. Uppsala: Filosofiska institutionen. 170 s. ( ) Länk

 • Solin, K. (2007). Abstract Algebra of Program Refinement. Diss. , 2007. Åbo, Finland: Åbo Akademi, TUCS. 174 s. (TUCS Dissertations ) [Mer information]

Konferensbidrag

 • Solin, K. (2023). Rush Rhees and the Tratctatus: A Handful of Observations. : 100 Years Tractatus. S. 545-552. [Mer information]

 • Solin, K. (2022). Rush Rhees on Set Theory, the Sophists and Wittgenstein. S. 168-170. Länk [Mer information]

 • Lycke, L., Georgsson, F., Schedin, S., Degerman, L., Solin, K. & Victor, B. (2019). Extern granskning av utbildningsprogram – erfarenheter från två lärosäten. [Mer information]

 • Lycke, L., Georgsson, F., Schedin, S., Degerman, L., Solin, K. & Victor, B. (2019). Extern granskning av utbildningsprogram – erfarenheter från två lärosäten.. Länk [Mer information]

 • Solin, K. (2018). Rush Rhees on Wittgenstein's Philosophy of Mathematics. S. 233-235. [Mer information]

 • Solin, K. (2015). Encoding and Decoding in Refinement Algebra. [Mer information]

 • Solin, K. (2013). Modal semirings with operators for knowledge representation. : Proceedings of the 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. S. 197-202. [Mer information]

 • Dongol, B., Hayes, I., Meinicke, L. & Solin, K. (2012). Towards an algebra for real-time programs. [Mer information]

 • Solin, K. (2009). A While Program Normal Form Theorem in Total Correctness. [Mer information]

 • Meinicke, L. & Solin, K. (2008). Reactive probabilistic programs and refinement algebra. [Mer information]

 • Höfner, P., Möller, B. & Solin, K. (2006). Omega Algebra, Demonic Refinement Algebra and Commands. [Mer information]

 • Solin, K. (2006). On Two Dually Nondeterministic Refinement Algebras. [Mer information]

 • Solin, K. & Wright, J. (2006). Refinement Algebra with Operators for Enabledness and Termination. [Mer information]

Kapitel i böcker

 • Solin, K. (2024). "Jag har alltid på känn att jag är enfaldig": Rush Rhees svårigheter med Simone Weils syn på filosofi och naturvetenskap. En stor själ för vår tid : En antologi om Simone Weil. Artos & Norma. S. 105-125. [Mer information]

 • Solin, K. (2023). The Revision of Wittgenstein's Remarks on the Foundations of Mathematics. The Creation of Wittgenstein : Understanding the Roles of Rush Rhees, Elizabeth Anscombe and Georg Henrik von Wright. Bloomsbury Academic. S. 105-136. [Mer information]

 • Solin, K. (2019). Om olika hållningar till matematiken. Gensvar : Essäer för Göran Torrkulla. Åbo, Åbo Akademi. S. 153-163. [Mer information]

 • Solin, K. (2017). Vetenskapen är sig själv nog. Från Skaradjäkne till Uppsalaprofessor : Festskrift till Lars-Göran Johansson i samband med hans pensionering. Uppsala, Dept. of Philosophy, Uppsala University, Sweden. [Mer information]

 • Solin, K. (2014). Mathematicism in Computability Theory. Church's Thesis: Logic, Mind and Nature. Krakow, Copernicus Center Press. S. 55-113. [Mer information]

 • Solin, K. (2012). Mathematics and religion: on a remark by Simone Weil. Logic in Theology. Krakow, Copernicus Center Press. S. 219-236. [Mer information]

 • Solin, K. (2008). Vad göra med logiken?. Advocatus Scientiae : En filosofisk vänbok tillägnad Hans Rosing. Åbo, Ämnet filosofi vid Åbo Akademi. S. 107-114. [Mer information]

Böcker

 • Berts, K. & Solin, K. (2010). Matematiken och Wittgenstein. Stockholm, Thales. [Mer information]

 • Berts, K., Nybom, M. & Solin, K. (2008). Advocatus Scientiae. Åbo, Ämnet filosofi vid Åbo Akademi. [Mer information]

Visa innehållet

Sidan uppdaterades 2024-07-03