Kristina Palm Kaplan, profilbild

Kristina Palm Kaplan

Universitetslektor

Forskningsämne: Matematik

070-2912064

kristina.palm.kaplan@hig.se

Om forskaren

I min avhandling tittade jag på algebrauppgifter i relation till läroplansreformen 2011, för att diskutera möjligheter att implementera kursplanerna i läroböcker; men också för att diskutera möjligheten att använda resultat på den storskaliga kunskapsmätningen TIMSS för att utvärdera den typen av förändringar som gjordes i läroplansreformen 2011, i algebra.

Visa innehållet

Artiklar

Refereegranskat

  • Andrews, P. & Palm Kaplan, K. (2020). PISA, TIMSS and Swedish students' knowledge of linear equations. Uniwersytet Pedagogiczny, Annales Universitates Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia, 12 (), (5-29). [Mer information]

Visa innehållet

Sidan uppdaterades 2024-04-18