Karl Samuelsson, profilbild

Karl Samuelsson

Forskare

Forskningsämne: Miljövetenskap

026-648426

karl.samuelsson@hig.se

Om forskaren

Karls forskning är inriktad på hur stadslandskap hänger samman med människors subjektiva, mentala samt fysiologiska välbefinnande. Detta område undersöker han främst genom kvantitativa rumsliga metoder, så som public participation GIS, fjärranalys, nätverksanalys och rumslig regression. Hans forskning är tvärvetenskaplig och integrerar perspektiv från geografi, miljövetenskap och miljöpsykologi, samtidigt som den ämnar bidra med insikter som är praktiskt applicerbara i stadsplanering.

Linkedin Länk till annan webbplats.

Researchgate Länk till annan webbplats.

The BIG project – Bättre livskvalitet med Integrerande GIS

Med hjälp av en smartphone-app tillsammans med aktivitetsarmband samlas fysiologisk och subjektiv data in för att skapa kunskap för hur stadslandskap samtidigt kan främja individuell, social och ekologisk hälsa.

Sidan uppdaterades 2024-04-18