Eleonor Kristoffersson, profilbild

Eleonor Kristoffersson

Gästprofessor

Om forskaren

Eleonor Kristoffersson är professor i skatterätt vid Örebro universitet, samt även gästprofessor på Högskolan i Gävle. Hon har en bred skatterättslig kompetens, och undervisar inom samtliga delar av skatterätten.

Aktuell forskning

Tyngdpunkterna i hennes forskning ligger på mervärdesskatt, skatteprocess och skatteförfarande.

Eleonor Kristoffersson är verksam inom skatteområdet. Hon skrev sin doktorsavhandling om moms vid omstruktureringar av företag (569 sidor år 2001) och har därefter forskat vidare inom mervärdesskatteområdet. Hon har också publicerat böcker och artiklar inom skatteprocess och skatteförfarande. Eleonor Kristoffersson anlitas ofta som talare eller moderator vid nationella och internationella konferenser.

Sidan uppdaterades 2024-04-18