Intelligent digitaliserat underhåll

Industrins digitalisering skapar nya möjligheter för SME inom flera olika områden. Projektet Intelligent digitaliserat underhåll (IDUN) har fokus på möjligheter till effektivare underhåll i befintlig produktion, nya tjänster för under­håll och underhållsplanering samt att skapa mervärde för produkter som regelbundet underhålls.

Integrationen mellan de administrativa systemen och de system som styr och övervakar den industriella produktionsprocessen blir allt viktigare. Data från dessa system samlas in och analyseras och används för att optimera underhållsinsatser och därmed minska kritiskt stillestånd i produktionen genom att ge operatörer och planerare ett stöd för beslut.

Kompetensförsörjning

Behovet av att använda moderna digitaliserat verktyg för ett intelligent underhåll är välkänt men det är också känt att bristen på kompetent personal är ett hinder. IDUN-projektet jobbar med kompetenshöjande insatser och hur arbetsplatser kan locka och behålla kvinnor som idag är underrepresenterade inom yrket.

Vill du samverka inom projektet?

Inom detta projekt strävar vi efter att coacha små och medelstora företag baserat på individuella behov. Coachning börjar med nulägeanalys, sen försöker vi identifiera utvecklingsmöjligheterna inom digitaliserat underhåll och slutligen utarbeta en realistisk strategi för att öka konkurrenskraft hos företagen. Projektet riktar sig i huvudsak, men inte uteslutande till:

 • SME som bedriver underhåll i sin egen produktion
 • SME som levererar underhållstjänster
 • Produktleverantörer (SME) som levererar produkter som behöver underhållas

Så här samverkar vi

Samverkan kan ske genom olika ambitionsnivåer: allt från fallstudier som är en mer aktiv samverkan, via coachning och vägledning, till kunskapsinhämtning och nätverkande:

 • Fallstudier där vi genomför ett avgränsat projekt tillsammans inom ramen för projektet.
 • Coachning och vägledning genom coachning till kurser inom ämnet, vägledning till hur ett digitaliserat underhåll skapa ett mervärde för företaget.
 • Kunskapsinhämtning och nätverkande där du kan delta i webbinarium och träffar (digitalt eller på plats när det blir möjligt).

Företagens motivering för ett digitaliserat underhåll

 • Företagen har stora mängder information samlad

 • Nya analysmetoder kan användas för att extrahera ytterligare information som ger bättre inblick i statusen för enskilda maskiner.

 • Maskinens prestanda jämföras med historisk information för att kunna förutse maskinens framtida beteende.

 • Det skapar möjligheter att övervaka delar av maskiner som är inbyggda och svåra eller omöjliga för personal att arbeta utan att påverka produktionen.

 • Det minskar effekterna av den mänskliga faktorn och säkerställer att aktiviteterna utförs enhetligt och i rätt tid.

 • Det gör det möjligt för kvalificerad personal att analysera data istället för att samla in data.

Mer information

Se en film om underhåll som producerats för IT-forum
IT-Forum Walks - Intelligent Digitaliserat Underhåll Länk till annan webbplats.

Namnet Idun betyder ”den som föryngrar”.

Kontaktperson

Niclas Björsell, profilbild

Niclas Björsell

Professor elektronik

Kontakta Niclas Björsell vid frågor rörande forskningsprojektet eller läs mer om hans forskning och se hans publikationer i forskarpresentationen.

Finansiärer

Logo EU
Logo Region Gävleborg

Sidan uppdaterades 2024-04-19