MODIGO - mätteknik och databehandling för grön omställning

MODIGO ska öka innovationsförmågan hos regionens små och medelstora företag (SMF:r) inom området digital databehandling av produktionsdata relevanta för miljön. Projektet bidrar till att lösa utmaningar som den gröna omställningen ställer genom ökad innovationsförmåga inom databehandling och miljö.

Projektet bidrar till att bygga förmåga hos SMF:r och innovationssystemet att använda forskningsbaserad kunskap inom databehandling och maskininlärning. Projektet bidrar till att lösa utmaningar som den gröna omställningen ställer genom ökad innovationsförmåga inom databehandling och miljö, och på så sätt till hållbar regional utveckling.

Se en kort film som presenterar projektet:

Tekniska fallstudier

Inom projektet kommer flera tekniska fallstudier att genomföras av Högskolan, Sandbacka Science Park (SSP) och SMF:r. I dessa väljs metod för databehandling för specifika problem. Genom att inkludera både tillverkande SMF:r och SMF:r som levererar teknik täcks olika aspekter in. Fallstudierna sammanfattas och kommuniceras till ett stort antal SMF:r. Projektet bygger på samproduktion; så säkerställs att forskningskompetens i regionen används och att innovationssystemets deltagande gör att resultat når ut till SMF:r.

Databehandling

Genom att behandla och analysera sensordata från tillverkningsprocesser, syftar MODIGO till att minska tillförseln av energi och material samt att ta fram modeller för databehandling som kan spridas till fler teknikföretag. Insamling och analys av data förenklar att i förväg kunna bestämma när maskindelar behöver bytas. Underhållet kan i högre grad planeras, vilket leder till att både produktion och miljö blir vinnare.

Social hållbarhet inkluderas

Utöver den rena databehandlingen, vars resultat bidrar till både ekologisk och ekonomisk hållbarhet, lyfter MODIGO social hållbarhet. Projektet erbjuder föreläsningar kring exempelvis jämställd rekrytering samt gör hållbarhetsanalyser med fokus på innovationer, utveckling och digital mognad i de medverkande företagen.

Kontaktperson

Daniel Rönnow

Professor Elektroteknik

Kontakta Daniel Rönnow vid frågor rörande forskningsprojektet eller läs mer om hans forskning och se hans publikationer i forskarpresentationen.

Kontaktperson

Sofi Jonsevall, profilbild

Sofi Jonsevall

Projektsamordnare

Fakta om forskningsprojektet

Fullständigt projektnamn: Mätteknik och databehandling för grön omställning

Projektsamordnare: Daniel Rönnow, Sofi Jonsevall, Högskolan i Gävle

Finansiär: ERUF genom Tillväxtverket, Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, Sandvikens kommun

Tidsplan: 1 jan. 2023 – 30 jun 2026

Logo EU
Logo Tillväxtverket
Logo Region Gävleborg

Sidan uppdaterades 2024-05-24