ENERLEAN

Projektet syftar till att förbättra energieffektiviteten hos SMF i Gävleborg. Genom implementering av tjänste- och produktinnovationer inom industriella energisystem kommer företagen att få stärkt konkurrenskraft och ökad hållbarhet.

De senaste rapporterna från FN:s klimatpanel och från IEA visar att världens utsläpp av klimatgaser fortsätter att öka, och utan kraftfulla insatser kommer jordens medeltemperatur att öka med 2–3 grader. Konsekvenserna går inte med säkerhet att överblicka, men helt klart är att stora delar av vår planet då blir obeboelig för människor. Ska detta undvikas är energieffektivisering en absolut nödvändighet.

Vid Högskolan i Gävle finns kunskap i världsklass kring hur energieffektivisering i företag kan organiseras och genomföras. Forskningen påvisar en potential för minskad energianvändning på i genomsnitt ca 30 %. I dagens situation är det nödvändigt att sådan kunskap förs ut och implementeras så att effekterna nyttiggörs.

Projektets syfte

Enerlean är ett forskningsprojekt med syfte att förbättra energieffektivitet för stärkt konkurrenskraft och ökad hållbarhet bland Gävleborgs SMF. Detta sker via implementering av tjänste- och produktinnovationer inom industriella energisystem.

Övergripande mål

Det övergripande målet med forskningsprojektet är att bidra till koldioxidsnålare och energieffektivare industriell produktion i Gävleborgs industriföretag. Detta är tänkt att ske via lansering av energieffektiviseringsnätverk med Lean-inriktning. Genom insatsen kan Gävleborg bidra till en energieffektivare omvärld och deltagande företag får leda en utveckling som kan bli förebild för insatser i andra regioner och länder. Enerlean är en viktig del i klimatomställningen i regionen.

ENERLEAN - en viktig del i klimatomställningen i Gävleborg

Genom insatsen kan Gävleborg bidra till en energieffektivare omvärld och deltagande företag får leda en utveckling som kan bli förebild för insatser i andra regioner och länder.

Enerlean struktur

Kontaktperson

Nawzad Mardan, profilbild

Nawzad Mardan

Universitetslektor i energisystem

Kontakta Nawzad Mardan vid frågor rörande forskningsprojektet eller läs mer om hans forskning och se hans publikationer i forskarpresentationen.

Fakta om forskningsprojektet

Fullständigt projektnamn: ENERLEAN

Projektledare: Nawzad Mardan, Högskolan i Gävle ,Vice projektledare Patrik Thollander, Högskolan i Gävle

Nätverkskoordinator: Curt Björk

Övriga projektmedlemmar: Curt Björk, Ida Johansson, Noor Jalo, Högskolan i Gävle

Finansiär: Högskolan i Gävle, Region Gävleborg och Tillväxtverket

Tidplan: 2020–2023

Logo EU
Logo Tillväxtverket
Logo Region Gävleborg

Sidan uppdaterades 2024-01-18