Nya koncept för morgondagens lärmiljöer

Hur kan innovativa konfigurationer av belysning och inredning göra lärmiljöer mer användarvänliga och stöttande för innovativ pedagogik?

Lärmiljöforskare från Högskolan i Gävle och University of Melbourne utforskar tillsammans med företagen Fagerhult och Lekolar frågan i ett treårigt projekt, finansierat av KK-stiftelsen samt företagen. Resultaten har en stor intressesfär och kommer att spridas i såväl industri- och utbildningssektor som inom akademin.

Svenska skolor spelar en viktig roll för att främja elevers framtidsinriktade kunskaper och förmågor. Förutom goda kärnkunskaper ska elevers kommunikation, kollaboration, kreativa och kritiska tänkande främjas och för det behövs lärmiljöer som matchar framtidsinriktade behov. Men hur ska miljöerna se ut?

I tidigare forskningsstudier har inredning och belysning visat sig vara viktiga för möjligheterna att kunna genomföra en innovativ pedagogik. Samtidigt finns få studier där mer än en aspekt i miljön utforskas, även om sådan forskning efterfrågats i internationella översikter.

I en unik kombination av kompetenser utforskar därför parterna frågan: Hur kan innovativa konfigurationer av belysning och inredning göra lärmiljöer mer användarvänliga och stöttande för innovativ pedagogik?

Under tre år kommer partnerna att utforska befintlig kunskap, lära av varandra och av forskning, utveckla nya koncept och konfigurationer av belysning och inredning, och testa dessa i innovativa lärmiljöer. Inledningsvis genomförs företags- och skolbesök gemensamt för att öka kunskapen i teamet om vilka lösningar som används idag.

Empirisk data samlas sedan in genom enkäter och resultaten från analyserna används i nästa fas där framtida innovativa koncept för belysning och inredning i lärmiljöer arbetas fram och testas. Lösningarnas funktion utvärderas med hjälp av enkät, intervju och observation samt sensordata.

Förutom vetenskapliga artiklar och presentationer kommer halvårsrapporter riktade mot en bred publik att publiceras. Uppdateringar ges även via sociala media och ett avslutande event planeras till projektslut. Dessutom kommer projektets resultat att informera utbildningar på Högskolan i Gävle, främst på Masternivå.

Fakta om forskningprojektet

Fullständigt projektnamn: Nya koncept för morgondagens lärmiljöer
Medverkande organisationer:  Högskolan i Gävle, Fagerhults Belysning AB, Lekolar AB samt University of Melbourne.
Projektets ledningsgrupp: Anneli Frelin (projektsamordnare) Jan Grannäs, Wesley Imms
Övriga projektdeltagare: Jessica Wahlberg, Fagerhult och David Anderberg, Lekolar.
Finansiär: KK Stiftelsen
Tidsperiod: 2023-09-25 - 2026-09-30

Kontaktpersoner

Anneli Frelin, profilbild

Anneli Frelin

Professor didaktik

Kontakta Anneli Frelin vid frågor rörande forskningsprojektet eller läs mer om hennes forskning och se hennes publikationer i forskarpresentationen.

Jan Grannäs, profilbild

Jan Grannäs

Docent i didaktik

Kontakta Jan Grannäs vid frågor rörande forskningsprojektet eller läs mer om hans forskning och se hans publikationer i forskarpresentationen.

KK-stiftelsens logga

Sidan uppdaterades 2024-04-20