Strategier för utveckling av hållbar digital transformationskapacitet i SMF (STRIM)

Det tvärvetenskapliga projektet STRIM ska hjälpa länets små och medelstora företag med deras digitala omställning.

Digital omställning i regionen

Projektets målsättning är att stärka det regionala företagsfrämjande systemets förmåga att stötta små och medelstora företag i deras digitala omställningsarbete, samt att utveckla de projektdeltagande företagens förmåga att fungera som lärande organisationer med en egen förmåga till hållbar digital transformation.

Aktuellt inom STRIM

 • Måndag 29 april kl 14.00-16.30
  Workshop med tema: Digitalt värdeskapande
  Vi träffas på Högskolan i sal 33:302 och inleder med fika (möjlighet för deltagande via Zoom).
 • Torsdag 23 maj kl 14.00-16.30
  Workshop med tema: Professionell digital kompetens
  Vi träffas på Högskolan i sal 33:302 och inleder med fika (möjlighet för deltagande via Zoom).
 • Torsdag-fredag 29-30 augusti: Lunch till lunch workshop i Högbo med tema Implementering, samt Relevans och hållbarhet

Projektets mål

Att öka förmåga i SMFs att utveckla ändamålsenlig digital kompetens och formulera hållbara strategier för det digitala transformationsarbetet. Fokus på jämlikhet, jämställdhet och samverkan med regionala främjarorganisationer ger stöd i deras arbete med att:
a) identifiera behov och effekter av främjarstödjande åtgärder för SMF
b) designa främjarstöd som svarar mot SMFs behov och erbjuds på sådana sätt att SMF ser vinster i att utnyttja dem
c) skapa en processmodell som kan användas av SMF för att formulera strategier för digitalt värdeskapande och hållbar digital transformation, samt av främjarorganisationer för att erbjuda stöd i detta.

Projektet förväntas resultera i en förstärkt förmåga hos små och medelstora företag (SMF) att:

 • Identifiera företagets digitaliseringsbehov i relation till sin omgivning, och att analysera hur samhällets digitalisering påverkar och kan komma att påverka företagets förutsättningar att skapa och leverera värde.
 • Analysera hur andra företag och det egna företaget använder och skulle kunna använda digital teknik för att skapa och leverera värde.
 • Utifrån olika perspektiv identifiera kritiska faktorer för det egna företagets möjlighet att använda digitalisering för värdeskapande.
 • Beakta hur en digital transformationskapacitet kan utvecklas på ett hållbart sätt och med fokus på likvärdighet och jämställdhet.
 • Utveckla lärandekultur som hjälper företaget att förbli digitalt relevant i en föränderlig omgivning, samt främjar erfarenhetsutbyten, kunskapsspridning och samverkan inom och mellan SMFs.

Det unika med STRIM är att det belyser möjligheter och utmaningar i digital transformation utifrån företagsekonomiska-, utbildningsvetenskapliga-, media- och kommunikationsvetenskapliga, informations- och kommunikationsteknologiska, samt rättsvetenskapliga perspektiv.

Projektledning

Aihie Osarenkhoe, professor i företagsekonomi.

Projektsamordnare och huvudansvarig
Aihie Osarenkhoe, professor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring, strategisk företagande. Forskningsledare för Hållbara affärsrelationer (HAR).
Tel: 070-191 45 26
E-post: aihie.osarenkhoe@hig.se

Daniella Fjellström, lektor.

Delansvarig projektsamordnare
Daniella Fjellström Länk till annan webbplats.
, docent i företagsekonomi, inriktning organisation och ledarskap i internationaliserings kontext.
E-post: daniella.fjellstrom@hig.se

Jörgen Holmberg, universitetslektor.

Delansvarig projektsamordnare
J Länk till annan webbplats.örgen Holmberg Länk till annan webbplats., lektor i Utbildningsvetenskap och didaktik. Leder forskningsprogrammet Digitalisering, Teknologier, Media och Lärande (DTML) och forskningsgruppen IT i lärande.
Tel: 076 213 29 83
E-post: jorgen.holmberg@hig.se

Nina Daskalova

Projektkoordinator
Nina Daskalova, adjunkt i företagsekonomi, inriktning marknadsföring och ledarskap. Mångårig erfarenhet av projektledning och intresserad av digitalisering och AI
Tel: 070 763 47 39
E-post: nina.daskalova@hig.se

Övriga projektmedlemmar

Claes Westelius, Adjunkt i utbildningsvetenskap och Instructional designer, ansvarig för Digital Learning Lab.
Eleonor Kristoffersson, Professor juridik, bred skatterättslig kompetens med forskningsintresse inom rättsliga aspekter av bl.a. samhällets digitalisering.
Hanna Grylin, lektor i rättsvetenskap, forskningsintresse inom skatterätt, digitaliseringens rättsliga aspekter, inkomstskatt, skog- och jordbruk.
Per Vesterlund, Lektor Medie- och kommunikationsvetenskap.

Doktorander
Afsaneh Khodabandeh, doktorand i företagsekonomi och processledare i STRIM
Linus Ellström, doktorand i didaktik och processledare i STRIM

Projektpartners

Affärskompetens Sverige
Företagarna
Gävle Innovation Hub
Movexum
Propell
Sandbacka Science Park

Mer information

Här hittar du artiklar om projektet.

Pressmeddelande: Forskningsmiljoner ska stötta företag med digitalisering

Vill du veta mer eller delta i projektet?

Om du är intresserad av att veta mer om projektet och hur det kan bidra till ditt företags konkurrenskraft, ladda hem informationsbladet:
Vad betyder digitaliseringen för ditt företags konkurrenskraft Pdf, 126.4 kB.

Hur kan ni som företagsfrämjare hjälpa SMF med digital transformation?

Om du är intresserad av att veta mer hur du som främjare kan bidra i projektet, ladda hem informationsbladet:
Var med och hjälp regionens företag till framgång i den digitala transformationen. Pdf, 587.4 kB.

Eller kontakta oss direkt via e-post eller telefon så kan du få mer information.

EU-logga
Logga
Logga

Kontakt

Fakta om forskningsprojektet

Fullständigt projektnamn: Strategier för utveckling av hållbar digital transformationskapacitet i små och medelstora företag

Projektsamordnare: Aihie Osarenkhoe, Högskolan i Gävle

Övriga projektmedarbetare från Högskolan i Gävle: Claes Westelius, Daniella Fjellström, Eleonor Kristoffersson, Hanna Grylin, Jörgen Holmberg, Nina Daskalova, Per Vesterlund

Samarbetspartners: Affärskompetens Sverige, Företagarna, Gävle Innovation Hub, Movexum, Propell, Sandbacka Science Park

Finansiär: Tillväxtverket och Region Gävleborg

Tidplan: april 2023- juli 2026

Sidan uppdaterades 2024-04-09