Gå till eugreenalliance
Sök

Dataanalys och statistik 1 7,5 hp

Om kursen

Beslut bygger på data. Data varierar. Mätningar kan ej göras exakt. Statistik handlar om lagar som styr variation, hur man kan se det regelbundna i det oregelbundna. I denna mening handlar statistik om att se världen. Dataanalys och statistik I ger en introduktion till ämnet.

Efter genomgången kurs skall studenten ha

  • kunskap om statistiska principer och tekniker för att samla in, visualisera, sammanställa och sammanfatta data

  • förmåga att analysera och tolka data och relationer mellan variabler

  • kunskaper om begreppen slump, sannolikhet och slumpvariabel samt grundläggande lagar som beskriver dem

  • kunskaper om förutsättningar för och metoder att dra slutsatser grundade på statistisk metodik

  • praktisk färdighet i att med hjälp av statistikprogramvara tillämpa dessa principer och tekniker samt praktisk färdighet att manuellt lösa problem baserade på små dataset.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c.


Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Ansökan*
Vårtermin 2024
Distans
3 (2024) – 23 (2024)

Studietid: Ingen undervisningstid

Antal platser: 90

Studieort: Gävle

Antal obligatoriska träffar: 1

Anmälningskod: HIG-28241

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Kvartsfart

Urval: Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Mer information:

Med obligatorisk träff avses skriftlig salstentamen som studenten kan ansöka om att skriva på lärcentra/högskola/universitet på hemorten.

Mer information om ansökan om tentamen på annan ort:

http://www.hig.se/Ext/Sv/Student/Dina-studier/Tentamen/Tentamen-pa-annan-ort.html

Hösttermin 2024
Distans
36 (2024) – 4 (2025)

Studietid: Ingen undervisningstid

Antal platser: 90

Studieort: Gävle

Antal obligatoriska träffar: 1

Anmälningskod: HIG-18259

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Kvartsfart

Urval: Betyg/Högskoleprov/Högskolepoäng: 40/40/20 %

Mer information:

Webbaserad kurs med en obligatorisk träff, vilket är en avslutande skriftlig tentamen på Högskolan i Gävle. Möjlighet finns att ansöka om att få skriva tentamen på annan ort.

Mer information om ansökan om tentamen på annan ort finns på:

https://www.hig.se/Ext/Sv/Student/Dina-studier/Tentamen/Tentamen-pa-annan-ort.html

Vårtermin 2024
Normal
3 (2024) – 13 (2024)

Studietid: Dagtid

Antal platser: 30

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-28200

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Halvfart

Urval: Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Niklas Torlind Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-11-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)