Gå till eugreenalliance
Sök

Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180 hp

Bli bryggan mellan produktion och ledning! Att vi kan producera produkter och tjänster på ett effektivt sätt är extremt viktigt för vårt samhälle, därför behöver vi personer som förstår både ingenjörens och företagsledningens värld. Du kan bli den som kopplar samman båda sidorna. Utbildningen hette tidigare Ekonomiingenjör.

Var med i hela produktionskedjan

Högskoleingenjörsutbildningen Industriell ekonomi är en innovativ utbildning som ger dig överblick över hela produktionskedjan - från idé till färdig produkt eller tjänst. Logistik är en av grundpelarna i utbildningen och hjälper dig att få en helhetsbild av företagens flöden och hur dessa effektiviseras. Du får också kunskaper inom organisations­teori, kvalitet och miljö - områden som är viktiga för hur ett företag styrs och utvecklas.

Kompetens som näringslivet ropar efter

Som ingenjör inom industriell ekonomi har du en mycket bred arbetsmarknad. Du kan exempelvis arbeta inom logistik, verksamhetsutveckling, projektledning, försäljning, marknadsföring, produkt- och produktionsutveckling, inköp eller kvalitetsstyrning. Kompetensen är över lag hett eftertraktad, något som inte minst bekräftas av det stora intresse regionens företag visar för våra studenter.

Samarbete med företag

I utbildningen ingår flera större projekt som genomförs i samarbete med ledande företag i regionen. Genom projektarbeten får du träffa yrkesverksamma personer med ibland samma inriktning som du och se hur kunskapen tillämpas i det verkliga arbetslivet. Examensarbetet som avslutar programmet är ett viktigt steg ut på arbetsmarknaden.

Industriell ekonomi för en hållbar värld

Hållbar utveckling är en integrerad del av utbildningen som ger dig aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning. Under utbildningen lär du dig också att förstå och utveckla lösningar för flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Främst bidrar Industriell ekonomi till målen om Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Hållbar konsumtion och produktion.

Du lär dig att använda kunskaper inom teknik och ekonomi för att skapa hållbar ekonomisk tillväxt, anständiga livs- och arbetsvillkor samt hållbar produktion. Du kan också använda kunskaperna till att jobba med innovation som minskar miljö- och klimatpåverkan.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Hållbar konsumtion och produktion.

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D.

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2024
Normal
2024 - 2027

Antal platser: 30

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19106

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Urval: Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Kontakt

Utbildningsledare

Bo Lennart Andersson
bo.lennart.andersson@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)