Gå till eugreenalliance
Sök

Lantmätarprogrammet Ekonomisk/juridisk inriktning 180 hp

Vill du spela en viktig roll i framtidens hållbara samhälls­byggande? Är du intresserad av att kombinera juridik och teknik? Vill du jobba med fastigheter, GPS, digitala kartor och geografisk information (geodata)? Då är du välkommen till Lantmätarprogrammet.

Lantmätarprogrammet har tre inriktningar och oavsett vilken du väljer kommer dina studier att ge dig en gedigen grund inom lantmäteri- och geodataområdet och utsikter till ett varierat yrkesliv med goda karriärmöjligheter.

Programmets inriktningar

Ekonomisk/juridisk inriktning
Här studerar du framförallt ämnen som fastighetsekonomi, fastighetsrätt och fastighets­bildning, men även samhällsplanering, mätningsteknik och GIS (geografiska informa­tions­system). Här lär du dig om rättigheter i fastigheter och om samhällets lagar och praxis inom markanvändning och exploatering.

Teknisk inriktning och inriktning högskoleingenjör
På de här inriktningarna läser du ämnen som mätningsteknik, GIS, fotogrammetri och laserskanning. Det kombineras med kurser inom samhällsplanering och fastighets­bildningsteknik. Här lär du dig om insamling, bearbetning, analys och presentation av geodata (geografisk information) med hjälp av mätinstrument som GPS, totalstation, laserskanner och drönare.

Programmet med inriktning högskoleingenjör har inget intag hösten 2023 på grund av omarbetning.

Aktuell och relevant utbildning i samverkan med näringslivet

Lantmätarprogrammet utvecklas efter samhällets behov i nära samarbete med branschen. I Gävle är Lantmäteriet en stor arbetsgivare och här finns även flera ledande företag inom lantmäteri- och geodataområdet. Under utbildningen kommer du att komma i kontakt med näringslivet bland annat genom studiebesök, gästföreläsningar och projektarbeten. Du kan vara säker på att din kompetens blir efterfrågad.

Utbildning för en hållbar samhällsutveckling

Studier på Lantmätarprogrammet ger dig en bred utbildning inom ett spännande område i stark utveckling. Du läser en intressant blandning av teknik och juridik som behandlar hela samhällsbyggnadsprocessen, från idé och planering till genomförande och förvaltning. Oavsett vilken inriktning du väljer kommer du framförallt att studera ämnen inom lantmäteri- och geodataområdet som är viktiga för ett hållbart samhällsbyggande. Den snabba utvecklingen när det gäller digitalisering, klimatanpassning och hållbart samhällsbyggande gör att efterfrågan på din kompetens efter genomförd utbildning kommer att öka.

Med dina kunskaper bidrar du till samhällsnyttan och till att framtidssäkra en hållbar utveckling och bidrar också till att nå FN:s globala mål Hållbara städer och samhällen, Bekämpa klimatförändringarna och Ekosystem och biologisk mångfald.

Hållbara städer och samhällen.

Bekämpa klimatförändringarna.

Ekosystem och biologisk mångfald.

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1 b eller 1a1+1a2.

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2023
Normal
2023 - 2026

Antal platser: 20

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19905

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Urval: Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Kontakt

Vid frågor om programmet kontakta

studentsupport@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)