Gå till eugreenalliance
Sök

Samhällsplanerarprogrammet 180 hp

Vill du arbeta med ett samhälle i förändring? Du blir geograf eller samhällsplanerare med tekniska färdigheter inom GIS, CAD och 3D-visualisering i kombination med teoretiska kunskaper. Var med och skapa framtidens hållbara livsmiljöer!

Välj mellan geografi och samhällsplanering

De två första åren på utbildningen läser alla studenter tillsammans. Efter det väljer du mellan de två huvudområdena: geografi och samhällsplanering:

  • Geografi omfattar naturgeografi (till exempel landskapsformer och naturrisker) och samhällsgeografi (till exempel demografi, bostadsmarknad och segregationsfrågor) men särskilt sambandet mellan naturgeografi och samhällsgeografi.
  • Samhällsplanering innehåller den demokratiska samhällsplaneringsprocessen (till exempel skapande av översiktsplaner, detaljplaner och visuella gestaltningar av livsmiljöer samt medborgardialog).

Inom båda huvudområdena arbetar du med tillämpningar av aktuella samhälls­utmaningar.

Teori och praktiska tekniska kunskaper varvas med fältstudier

Programmet har fokus på praktiska tekniska färdigheter eftersom det efterfrågas på arbetsmarknaden. Du lär dig att använda programvaror för analys, visualisering och riskbedömning, som behövs för byggandet av samhället, till exempel geografiska informationssystem (GIS).

Färdigheter varvas med teoretiska kunskaper med utgångspunkt i aktuell forskning, så att skapandet av nya livsmiljöer utgår ifrån våra samhällsutmaningar.

I vissa kurser ingår fältstudier, till exempel lärarledda exkursioner och att du gör egna inventeringar och observationer av samband mellan människor och den fysiska miljön.

Skärmdump från filmen Forskardagar vid Högskolan i Gävle

UR Play: Forskardagar vid Högskolan i Gävle om aktuell forskning inom översvämningskartering.

Praktik och utbytesstudier

Under studietiden finns även möjlighet att gå en praktikkurs för att prova på ditt kommande yrke. Studenter som gått praktikkursen berättar att de både fått ökat självförtroende i sina kunskaper och färdigheter samt i vissa fall fått jobb där de praktiserat.

Utbytesstudier är en annan möjlighet för att vidga sina horisonter. Geografi och samhälls­planering erbjuds på många universitet runt om i Europa och världen. Utbytes­studier ger en bra insikt i internationella skillnader och likheter, en kunskap som är nyttig på arbetsmarknaden. Att studera utomlands är också en rolig och givande upplevelse!

Vad händer efter examen?

Företag och myndigheter efterfrågar geografer och samhällsplanerare med kunskaper om geografisk analys, som förstår förhållandet mellan natur och samhälle samt har praktiska färdigheter med att producera planer inom samhällsbyggnadsprocessen. Här ger geografi och samhällsplanering dig en fot in på arbetsmarknaden. Du kan också välja att studera vidare på magister- eller masterutbildningar inom eller utanför Sverige.

Kvalitetsgranskning av programmet

Samhällsplanerarprogrammet kvalitetsgranskades under år 2022. Bedömargruppen bestod av både kollegor och studenter från Högskolan i Gävle. Vid granskningen kom det fram att programmet är mycket bra anknutet till aktuell teoretisk forskning och till arbetsmarknaden efter examination.

FN:s globala mål för en hållbar utveckling

Inom programmet arbetar vi särskilt med tre av FN:s hållbarhetsmål; Minskad ojämlikhet, Hållbara städer och samhällen och Bekämpa klimatförändringar.

Minskad ojämlikhet

Hållbara städer och samhällen.

Bekämpa klimatförändringarna

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2024
Normal
2024 - 2027

Antal platser: 35

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19123

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Urval: Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Kontakt

Utbildningsledare

Janne Margrethe Karlsson
janne.margrethe.karlsson@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)