Automationsingenjör, Co-op 180 hp

Automation = framtid! Vi digitaliserar och låter allt mer av våra liv och miljöer styras av automatiska processer. Ta chansen att plugga en utbildning som gör dig till en av dem som kommer att utveckla framtida processer och system för smartare lösningar.

Högskolepoäng

180 hp

Anmälningskod

HIG-19200

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–juni 6, 2027

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Om programmet

En automationsingenjör arbetar vanligtvis med datorbaserade styrsystem i gränslandet mellan elektriska och mekaniska system. Därför är utbildningar till automationsingenjör vanligtvis baserade på maskinteknik eller elektroteknik. Hos oss är utbildningen baserad på huvudområdet elektroteknik. Utbildningen inleds med grundläggande kurser i automation, matematik och ellära. Successivt fördjupas studierna inom matematik och elektroteknik där mätteknik, elkraft och reglerteknik är centrala kurser. Moderna automationssystem är datorbaserade och det gör att kunskaper inom programmering och datakommunikation är eftertraktade. Som automationsingenjör är det också av vikt att ha kännedom om de processer som ska automatiseras och därför ingår kurser i energisystem och maskinteknik i utbildningen. Programmet avslutas med kurser i automationssystem och robotteknik innan examensarbetet.

CO-OP - ARBETSLIVSERFARENHET REDAN UNDER STUDIETIDEN!
Co-op innebär att du varvar studier med arbete under planerade arbetsperioder. Kombinationen av teoretiska studier samt arbete på ett företag gynnar både dig som student, som får omsätta teorin i praktiken, och företaget som får in ny kunskap. Som student får du även nyttig arbetslivserfarenhet om vad det kommande arbetslivet innebär samtidigt som du knyter värdefulla kontakter inför framtiden.

I utbildningen finns totalt fyra arbetsperioder på vardera tio veckor vilket innebär en sammanlagd studietid på fyra år. Co-op-plats söker du via platsannonser från de företag som Högskolan samarbetar med eller så ordnar du en Co-op-plats på egen hand. Co-op-platserna är begränsade och Högskolan kan inte garantera dig en plats på något av de företag som är knutna till Högskolan. Det är företaget som avgör om din ansökan och intervju leder till en anställning.

Om du är intresserad av Co-op så kommer du att få mer information innan du väljer studieformen under din första termin.

Examen

Högskoleingenjörsexamen

Ämnen inom programmet år 1

Ett framtidsyrke inom den senaste tekniken

Som automationsingenjör är du en del av framtiden. Behovet av din kompetens är stort. Du arbetar både med människor och den senaste tekniken för att ta fram nya effektiva lösningar. Inom industrin pågår ett generationsskifte mot Industri 4.0 där det mesta digitaliseras. För oss vanliga människor finns allt fler smarta lösningar som förenklar vår vardag som till exempel robotstyrda dammsugare och gräsklippare. Självkörande bilar är redan verklighet och rullar inom en snar framtid på en gata nära dig.

Var med och styr framtiden

En bra automationsprocess måste samspela och vara i balans med både människa och teknik. Som automationsingenjör får du lära dig att identifiera och kartlägga olika tekniska system, ta fram styr-, kontroll- och övervakningssystem.

Med basen i elektroniken får du bland annat lära dig elkonstruktion, att programmera PLC, hantera inbyggda system och robotteknik samt använda CAD för konstruera styrsystem som behövs när automatiseringen ska installeras.

Specialkompetens efterfrågas

Många företag behöver förbättra sin verksamhet genom att utveckla sina processer. Den ökade digitaliseringen kan innebära att ett företag kan fortsätta sin produktion av en produkt här hemma i Sverige istället för att det sker utomlands. Det medför även stora vinster för miljön.

I och med det behövs automationsingenjörer som kan konstruktion, programmering, optimering, installering och driftsättning. Arbetsmarknaden finns främst i tillverkningsindustrin men även i andra miljöer.

Utbildningen och FN:s globala mål

Ikon för FN:s globala mål 7 Hållbar energi för alla
Ikon för FN:s globala mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Ikon för FN:s globala mål 11 Hållbara städer och samhällen

7 Hållbar energi för alla

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi är en förutsättning för att kunna möta flera av de klimatutmaningar världen står inför idag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el- och energitjänster. Utbildningen till automationsingenjör kommer att ge dig såna kunskaper som krävs för att minska energianvändningen i olika processer och hela anläggningar samt kunna införa andra tekniska lösningar för att minska klimatavtrycket.

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta de utmaningar som vi står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara. Kurser i bland annat robotteknik, underhållsteknik och automations­system kommer att ge dig den förmåga som behövs för att bidra till en säker arbetsmiljö och att minimera industriella processers miljöbelastning utan att kompromissa med säkerhet, tillförlitlighet och kvalitet.

11 Hållbara städer och samhällen

Att ge människor anständiga arbetsvillkor och att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring är nödvändigt för att minimera negativa konsekvenser för människors hälsa och miljö. Du lär dig kunskaper och verktyg för att utveckla innovativa designlösningar som möter människors behov på mer resurseffektiva sätt. Du får kunskap om material och tillverk­ning som ger dig möjlighet att välja tillverkningsmetoder och material som är mindre miljöbelastande och där människor har bra arbetsvillkor.

Kontaktperson

Per Ängskog, profilbild

Per Ängskog

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-04-15