Lantmätarprogrammet Ekonomisk/juridisk inriktning 180 hp

Vill du spela en viktig roll i framtidens hållbara samhällsbyggande? Är du intresserad av att kombinera juridik och teknik? Vill du jobba med fastigheter, GPS, digitala kartor och geografisk information (geodata)? Vill du ha möjlighet att arbeta både utomhus och inomhus? Då är du välkommen till Lantmätarprogrammet.

Högskolepoäng

180 hp

Anmälningskod

HIG-19909

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–juni 6, 2027

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1 b eller 1a1+1a2.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan
Inställt

Högskolepoäng

180 hp

Anmälningskod

HIG-19905

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–juni 6, 2027

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1 b eller 1a1+1a2.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Om programmet

Studierna på den ekonomisk/juridiska inriktningen siktar mot att du ska kunna tillämpa lagar, bestämmelser och regler som berör fastigheter för att skapa en effektiv och ändamålsenlig markanvändning. Du lär dig vad som ingår i en fastighet, hur den kan användas och vem som på olika sätt kan ha rätt till den. Du lär dig också fastighetsvärdering, utveckling av fastigheter och fastigheters betydelse för samhällsbyggnadsprocessen och samhällsutvecklingen.

Förutom fastighetsekonomi och fastighetsjuridik läser du bland annat samhällsplanering, GIS och mätningsteknik. Det ger utbildningsprogrammet en unik bredd och dig den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Undervisningen sker genom föreläsningar, projektarbeten, rapportskrivning, seminarier, övningar, laborationer och fältarbeten. Flera kurser har praktiska moment som genomförs utomhus. Vid flera tillfällen under utbildningen kommer du att möta representanter från arbetsmarknaden genom gästföreläsningar, studiebesök och projektarbeten.

Under utbildningen kommer du allt eftersom att få tillämpa dina nya kunskaper inom juridik och samhällsbyggnad, vilket avslutas med ett examensarbete där du undersöker en aktuell fråga inom ämnesområdet.

Examen

Filosofie kandidatexamen

Ett spännande område i stark utveckling

Studier på Lantmätarprogrammet ger dig en bred utbildning inom ett spännande område i stark utveckling. Du läser en intressant blandning av teknik och juridik som behandlar hela samhällsbyggnadsprocessen, från idé och planering till genomförande och förvaltning. Oavsett vilken inriktning du väljer kommer du framförallt att studera ämnen inom lantmäteri‐ och geodataområdet som är viktiga för ett hållbart samhällsbyggande. Den snabba utvecklingen när det gäller digitalisering, klimatanpassning och hållbart samhällsbyggande gör att efterfrågan på din kompetens efter genomförd utbildning är stor.

Programmets två inriktningar

Ekonomisk/juridisk inriktning
Här studerar du framförallt ämnen som fastighetsekonomi, fastighetsrätt och
fastighetsbildning, men även samhällsplanering, mätningsteknik och GIS (geografiska
informationssystem). Här lär du dig om rättigheter i fastigheter och om samhällets lagar och praxis inom markanvändning och exploatering.
Exakt vilka kurser som ingår framgår av utbildningsplanen som nås under den öppningsbara blå boxen ovan.

Teknisk inriktning
På den här inriktningen läser du ämnen som kart‐ och mätningsteknik, GIS, fotogrammetri och laserskanning. Det kombineras med kurser inom samhällsplanering och fastighetsbildningsteknik. Här lär du dig om insamling, bearbetning, analys och presentation av geodata (geografisk information) med hjälp av mätinstrument som GPS, totalstation, laserskanner och drönare.

Teknisk inriktning 180 hp Länk till annan webbplats.

Aktuell och relevant utbildning i samverkan med näringslivet

Lantmätarprogrammet utvecklas efter samhällets behov i nära samarbete med branschen. I Gävle är Lantmäteriet en stor arbetsgivare och här finns även flera ledande företag inom lantmäteri‐ och geodataområdet. Under utbildningen kommer du att komma i kontakt med näringslivet bland annat genom studiebesök, gästföreläsningar och projektarbeten. Du kan vara säker på att din kompetens blir efterfrågad.

Amanda Näslund, student

"Det finns många områden att nischa sig på beroende av vad man fattar tycke för."

 

Program: Lantmätarprogrammet ekonomisk/juridisk inriktning
Hemort:
Höga kusten
Det här gör jag när jag inte pluggar: Skidåkning är ett stort intresse, med en extra förtjusning för det branta. Allt inom ämneskategorin natur och friluftsliv lägger jag gärna min lediga tid på.

Varför valde du att plugga på Högskolan i Gävle?

Av de alternativ som fanns så tänkte jag att Gävle skulle vara ledande inom ämnet och ha hög kompetens då statliga Lantmäteriet har sitt huvudkontor i stan, att det borde ”smitta av sig” i form av den bästa utbildningen på marknaden. Sedan spelade även lite logistik in, bra möjligheter till boende till exempel.

Varför valde du just den här utbildningen?

Jag började mina studier på Lantmätarprogrammet ganska sent. Flera år inom mäklarbranschen fick mig att fatta tycke för lantmätaryrket och de ämnesområdena. För att komma fram till något jag brinner för behövde jag överväga flera alternativ och testa olika arbetsplatser innan.

Vad är det bästa med utbildningen?

Att få insikt och kunskap om samhällsbyggnadsprocessens alla delar. Från planering, via genomförande till förvaltning med tillämplig lagstiftning. Det känns viktigt med de olika perspektiven, inte endast det som ligger närmast rollen som förrättningslantmätare.

Är det något annat speciellt med just din utbildning som kan vara bra/roligt att veta?

Det finns många områden att nischa sig på beroende av vad man fattar tycke för. Fastighetsbildning kan idag bara ske genom en lantmäteriförrättning där förrättningslantmätaren är ensamt beslutande, den uppgiften känns stor och inspirerande.

Vad är det bästa med Gävle?

Boulognern!

Vad vill du jobba med i framtiden?

Värdering och markförhandling tycker jag är roligt.

Har du något/några tips till den som ska söka till högskolan?

Tre år går jättefort och är du inte intresserad innan du börjar blir du det garanterat av programmets enormt duktiga lärare.

Daniel Andersson, student

"Ett flertal av lärarna har sin grund inom lantmätaryrket vilket gör att utbildningen anpassas efter vad som efterfrågas av aktörer på arbetsmarknaden."

 

Program: Lantmätarprogrammet ekonomisk/juridisk inriktning
Hemort:
Skara
Det här gör jag när jag inte pluggar: Arbetar extra som butikssäljare. Fritiden spenderas till att styrketräna och att vara ute i naturen.

Varför valde du att plugga på Högskolan i Gävle?

Den största anledningen var för att det fanns en treårig utbildning, vilket jag tyckte var en lagom lång utbildning men även att Lantmäteriets huvudkontor är lokaliserat till Gävle. Dessutom tyckte jag Gävle kändes som en lagom stor stad.

Varför valde du just den här utbildningen?

Innan studierna arbetade jag på ett energibolag där jag kom i kontakt med Lantmäteriet. Jag började läsa på om lantmäteriet vilket väckte mitt intresse för lantmätaryrket.

Vad är det bästa med utbildningen?

Utbildningen är teoretisk med praktiska inslag som ger kunskap inom många olika områden. Ett flertal av lärarna har sin grund inom lantmätaryrket vilket gör att utbildningen anpassas efter vad som efterfrågas av aktörer på arbetsmarknaden.

Är det något annat speciellt med just din utbildning som kan vara bra/roligt att veta?

Att läsa lantmäteri är mycket allmänbildande.

Vad är det bästa med Gävle?

Gävle är en lagom stor stad belägen vid havet. Det finns fin natur runt om Gävle om man gillar friluftsaktiviteter.

Vad vill du jobba med i framtiden?

Mitt mål är att jobba som förrättningslantmätare.

Har du något/några tips till den som ska söka till högskolan?

Högskolan innebär mycket eget ansvar, var beredd på att vissa kurser kräver betydligt mer tid än andra.

Axel Troeng, student

"Jag valde utbildningen eftersom det finns många olika yrkesvägar efter utbildningen som jag tycker är intressanta."

 

Program: Lantmätarprogrammet ekonomisk/juridisk inriktning
Hemort:
Gävle
Det här gör jag när jag inte pluggar: Träning, tittar mycket på sport, är ute i naturen.

Varför valde du att plugga på Högskolan i Gävle?

Jag valde att plugga på Högskolan i Gävle dels för att jag är född och uppvuxen här och att en intressant utbildning fanns här som jag ville läsa. Jag hade fått ett bra intryck av skolan från tidigare studenter, gillade arkitekturen samt närheten till Lantmäteriets huvudkontor vilket är ett stort plus i denna utbildning.

Varför valde du just den här utbildningen?

Jag valde utbildningen eftersom det finns många olika yrkesvägar efter utbildningen som jag tycker är intressanta, men även mitt intresse för samhällsplanering. Mitt val föll på Lantmätarprogrammet framför Samhällsplanerarprogrammet då jag tyckte det fanns mer intressanta yrkesvägar. Om man inte skulle känna att man är klar efter tre år finns det masterprogram man blir behörig till efter examen på Högskolan i Gävle.

Vad är det bästa med utbildningen?

Det bästa med utbildningen har varit den stora mängd kurser där man fått kunskap i flera olika områden utöver fastighetsrätt som grundläggande juridik, samhällsplanering och mikroekonomi som kan vara bra att känna till senare i livet (bygglov, testamente, äktenskapsförord m.m.). Eftersom vi varit så få på utbildningen tycker jag att jag fått bra kontakt med de flesta lärare vilket har skapat en familjär stämning i klassen. Det har varit lätt att få kontakt med lärare om man behöver hjälp med någon uppgift eller att få fram material (ex. tillgång till fastighetsregistret). Det har ofta varit lätt att boka in korta möten för exempelvis vägledning i projektarbeten.

Är det något annat speciellt med just din utbildning som kan vara bra/roligt att veta?

I vissa kurser är det väldigt mycket att läsa och göra så det är bra att verkligen planera sin tid så man kan ta tid att återhämta sig på helger. Eftersom det fanns tre inriktningar (ekonomisk/juridisk, teknisk och ingenjör) när jag började var det lätt att kunna byta mellan dessa om man ej kände att man läste rätt inriktning. Flera av kurserna det första året läses tillsammans med de andra inriktningarna för att sedan i år två och tre göra mer djupdykningar. I de flesta kurserna ingår det även stora projektuppgifter där mycket arbete i grupp förekommer.

Vad är det bästa med Gävle?

Storleken på staden och närheten till både Stockholm och Arlanda vilket gör att det är lätt att ta sig till och från Gävle. Det mesta som man kan tänka sig göra finns här och många som flyttat hit för att plugga vill gärna stanna kvar. Det är även jättebra att Lantmäteriets huvudkontor finns här som tar in många sommarjobbare (nästan 70–80% av studenterna på vårt program jobbade där). Närhet till både havet och skogen. Många företag finns här med inriktning mot Lantmäteri.

Vad vill du jobba med i framtiden?

Förrättningslantmätare eller Mark- och exploateringsingenjör.

Har du något/några tips till den som ska söka till högskolan?

Var inte rädd att söka ett visst program. Om det inte skulle kännas bra så finns det inget som stoppar dig från att byta. Studentlivet har också ett väldigt bra utbud med många föreningar som knyter nya vänskaper.

Möt några av våra alumner

Här kan du läsa om vad tidigare studenter som läst Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning tycker om utbildningen och vad de jobbar med idag.

Robert Antman, Förrättningslantmätare

"Jag tycker att utbildningen i kombination med duktiga lärare och relevanta kurser har gett bra vägledning till det framtida yrkesvalet."

 

Utbildning och examensår: Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning, examensår 2020

Nuvarande arbetsplats och yrke: Lantmäteriet, förrättningslantmätare

Det här gör jag när jag inte jobbar: Gillar att ta promenader och samtidigt lyssna på någon bra podd. Jag tränar även bågskytte på fritiden och tävlar ofta om helgerna under sommarhalvåret. Annars gillar jag att umgås med familjen och mina två systersöner som är 4 och 2 år gamla.

Berätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval.

Jag arbetar som förrättningslantmätare och handlägger olika typer av förrättningsärenden som inkommer till Lantmäteriet. Det kan exempelvis vara att någon vill stycka av en fastighet för att bilda en ny bostadsfastighet. Mitt jobb innebär då i korthet att utreda lämpligheten i den ansökta åtgärden, så att varje berörd fastighet är varaktigt lämpad för sitt ändamål även efter förrättningen. Det kan vara att jag kollar på frågor som tillgång till utfartsväg och VA, men även utreda allmänna intressen som exempelvis strandskydd. Jag har arbetat på Lantmäteriet sedan jag avslutade mina studier på Högskolan i Gävle 2020. Innan dess jobbade jag extra på Lantmäteriets Ärendemottagning under studietiden. Ända sedan jag var liten har jag varit intresserad och fascinerad av kartor, vilket sannolikt har påverkat mitt yrkesval att bli förrättningslantmätare.

Vad är det bästa med ditt yrke?

Det bästa är variationen, att alla ärenden är olika med sina egna utmaningar. Yrket är väldigt brett och jag lär mig därför nya saker hela tiden, vilket jag ser som positivt. Som förrättningslantmätare har jag även mycket kontakter med olika människor, vilket innefattar dagliga samtal med privatpersoner, företagare och andra myndigheter. Jag gillar även balansen mellan kontorsjobb och att ibland få åka ut på fältarbete i samband med besiktningar eller möten med kunder.

Hur har dina studier på HiG påverkat dig i ditt val av yrke och vägen dit?

Jag tycker att utbildningen haft genomgående bra och kunniga lärare med en tydlig koppling till arbetslivet. Du får ganska tidigt en bra överblick och förståelse för de olika yrkesvalen och vad de innebär. Jag var inte helt säker på vad jag ville arbeta med när jag påbörjade mina studier på Högskolan i Gävle, men jag tycker att utbildningen i kombination med duktiga lärare och relevanta kurser har gett bra vägledning till det framtida yrkesvalet.

Känner du att du har nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

Utbildningen har varit till stor nytta för mig och mitt yrke som förrättningslantmätare. Den har gett mig en bra teoretisk grund och de förutsättningar som krävs för att komma in i arbetslivet på ett bra sätt. Jag upplevde även det avslutande examensarbetet som en stor möjlighet att fördjupa mig inom ett intressant område som är kopplat till det framtida yrket.

Vad minns du särskilt från din studietid?

Jag minns tillbaka på studietiden som en av de bästa tiderna i mitt liv. Ett tips till framtida studenter är att studera tillsammans med dina kurskamrater. Det gjorde mina studier mycket roligare, även under de mest intensiva tentaperioderna med sena pluggkvällar. Jag upplever dessutom att du lär dig mycket mer när ni är ett gäng som studerar tillsammans.

Vilka är dina framtidsplaner?

Just nu planerar jag att fortsätta arbeta som förrättningslantmätare. I framtiden kan jag tänkta mig att specialisera mig inom något förrättningsområde, exempelvis ledningsrätt.

Emma Jansson, Mark- och exploateringsingenjör

"Att få vara en del av den viktiga samhällsbyggnadsprocessen inspirerar verkligen."

 

Utbildning och examensår: Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning, examensår 2020

Nuvarande arbetsplats och yrke: Jobbar som mark- och exploateringsingenjör på Motala kommun. Jag avslutar dock min tjänst där väldigt snart för att under våren byta arbetsplats till Danderyds kommun där jag kommer att jobba som exploateringsingenjör.

Det här gör jag när jag inte jobbar: Spelar tennis, åker alpin skidåkning och reser gärna till soliga platser.

Berätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval.

Under studietiden landade jag i att jag ville jobba som exploateringsingenjör, men jag visste också att det är svårt att få sitt första jobb när man är nyutexaminerad. Så jag sökte tjänster både som förrättningslantmätare och exploateringsingenjör och jobbet som jag fick var som förrättningslantmätare. Jag insåg ganska snabbt att myndighetsutövningen, som är en stor del av förrättningslantmätaryrket, inte riktigt var min grej. Så efter att ha jobbat på den kommunala lantmäterimyndigheten i Motala ganska precis ett ett år, så fick jag möjligheten att börja som mark- och exploateringsingenjör på Motala kommun. Ett jobb som jag verkligen trivs jättebra med!

Som mark- och exploateringsingenjör ansvarar man för kommunens markinnehav och hanterar ärenden allt från sådant som rör upplåtelse och försäljning av mark till exploateringar av bostäder och verksamheter. En stor del av arbetet består också av att vara med i projektgrupper för framtagandet av detaljplaner. Jag uppskattar att det är sån bredd i yrket och arbetsuppgifterna och att det finns oändliga möjligheter att utvecklas. Det är några av de faktorer som har påverkat mitt yrkesval.

Vad är det bästa med ditt yrke?

Det roligaste med mitt jobb är att jag till exempel får vara med och påverka var och hur vi ska bygga och utveckla nya bostäder och hur dessa ska se ut. Att få vara en del av den viktiga samhällsbyggnadsprocessen inspirerar verkligen.

Det är också väldigt roligt att jag får ha sån tät kontakt med externa aktörer som exploatörer och byggherrar som vill exploatera i kommunen men även med kommuninvånare som har frågor och funderingar kring kommunens mark och vad som är på gång i deras stad.

Sist men inte minst uppskattar jag att arbetet är väldigt fritt och flexibelt. Jag styr oftast hur min arbetsdag ser ut och planerar min egna tid.

Vad minns du särskilt från din studietid?

Utbytesterminen som jag gjorde på Thompson Rivers University i Kamloops, Kanada. Det finns inget jag kan rekommendera mer än att åka på en utbytestermin! Det är nyttigt att studera på engelska men också lärorikt att få uppleva ett annat universitet och att studera enligt ett helt annat utbildningssystem. Och det allra bästa är att man knyter kontakter över hela världen och får vänner för livet!

Hur har dina studier på HiG påverkat dig i ditt val av yrke och vägen dit?

Utbildningen är väldigt inriktad mot yrket som förrättningslantmätare. Jag kände efter min tid i Kanada och kurserna jag läste där, vilka inspirerade mig till en yrkesbana mer åt exploateringshållet, att jag inte riktigt drogs åt att jobba som förrättningslantmätare. Sen blev det ändå mitt första jobb efter studierna, vilket jag är glad för idag. Kunskaperna jag fick från året som förrättningslantmätare är värdefulla och det har gett mig en jättebra förståelse, som är bra att ha med sig oavsett vilken typ av inriktning man väljer senare inom fastighetsbranschen.

Känner du att du har nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

Det känner jag absolut, även om jag hade önskat att det hade funnits fler inslag i utbildningen av vissa delar som jag stöter på i vardagen som exploateringsingenjör.

Vilka är dina framtidsplaner?

Jag vill samla på mig så mycket erfarenhet som möjligt under några år inom den offentliga sektorn, dvs. från den kommunala verksamhetsvärlden. Det skulle exempelvis vara roligt att få projektleda några större exploateringsprojekt. Men på sikt vill jag nog gå mot den privata sektorn, som konsult eller kanske jobba med exploateringsprojekt eller fastighetsutveckling på något av de privata fastighetsbolagen. Och drömmen är att starta ett eget företag, men det ligger i så fall ganska långt framåt i tiden.

Utbildningen och FN:s globala mål

Ikon för FN:s globala mål 11 Hållbara städer och samhällen
Ikon för FN:s globala mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Ikon för FN:s globala mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Med dina kunskaper bidrar du till samhällsnyttan och till att framtidssäkra en hållbar utveckling och bidrar också till att nå FN:s globala mål.

11 Hållbara städer och samhällen

Hållbara städer och samhällen är en aktuell fråga eftersom den snabba urbaniseringen ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Under utbildningen lär du dig hur fastigheter kan bildas för att långvarigt möta våra behov och hur geodata kan bidra till att skapa ett hållbart samhälle. Det kan handla om allt ifrån byggnation, VA, översvämningsmodellering, trygghet, trafikplanering, avfallshantering till integration.

13 Bekämpa klimatförändringar

Klimatförändringarna är ett verkligt hot och vi riskerar att nå en genomsnittlig global upp­värm­ning som överstiger två grader, vilket skulle resultera i mycket allvarliga konsekvenser för hela vår civilisation. Under utbildningen lär du dig reglerna kring samspelet mellan enskilda och allmänna intressen, vilket främjar den hållbara samhällsutvecklingen. Geodata med rätt kvalitet och geodetisk infrastruktur är i detta sammanhang en förutsättning för att kommuner och myndigheter ska kunna bestämma och analysera konsekvenserna av klimatförändringarna.

15 Ekosystem och biologisk mångfald

Att tillgodose mänsklighetens behov utan att skada ekosystemen och den biologiska mång­falden är en utmaning som är kritisk för vår överlevnad. Under utbildningen får du lära dig om markanvändning och hur svensk lagstiftning kan användas för att skydda den biologiska mång­falden samt hur lagen säkerställer nyttjande av ekosystemtjänster.

Kontaktperson

Jonas Pettersson, profilbild

Jonas Pettersson

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-05-08