Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Bli en del av vård i världsklass! Den svenska vården är bland de bästa i världen, men står också inför stora utmaningar med stort behov av ny personal. Du behövs för att hjälpa de som söker vård och för att hålla Sverige friskt genom förebyggande arbete.

Högskolepoäng

180 hp

Anmälningskod

HIG-29314

Sista ansökningsdag

oktober 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

januari 20, 2025–januari 16, 2028

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Högskolepoäng

180 hp

Anmälningskod

HIG-19310

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–juni 6, 2027

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Högskolepoäng

180 hp

Anmälningskod

HIG-29312

Sista ansökningsdag

oktober 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

januari 20, 2025–januari 16, 2028

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Högskolepoäng

180 hp

Anmälningskod

HIG-29313

Sista ansökningsdag

oktober 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

januari 20, 2025–januari 16, 2028

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Högskolepoäng

180 hp

Anmälningskod

HIG-29311

Sista ansökningsdag

oktober 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

januari 20, 2025–januari 16, 2028

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Om programmet

Sjuksköterskeprogrammet ges på helfart och består av sju kurser som är utformade för att ge den kunskap som behövs för att kunna arbeta som sjuksköterska. Huvudområdet i programmet är omvårdnad men i kurserna ingår också ämnet medicin. För att kunna arbeta som sjuksköterska krävs breda kunskaper inom en rad olika områden som du kommer att studera och träna under utbildningen. Några av dessa områden är undersökningar och behandlingar av olika tillstånd som innebär eller kan leda till ohälsa, samverkan med andra yrkesgrupper inom vården, kommunikation med patient, närstående och kollegor samt ledarskap. Sjuksköterskans arbete bygger på forskningsresultat och du kommer därför genom hela utbildning att ta del av vetenskaplig litteratur samt genomföra forskningsliknande aktiviteter.


Utbildningen innehåller teoretisk och klinisk utbildning. Den teoretiska utbildningen innebär bland annat att du kommer att ha föreläsningar, delta i seminarier, grupparbeten samt självständigt ta del av kursinnehåll i form av exempelvis kurslitteratur. Vissa delar av utbildningen genomförs nätbaserat, vilket innebär att vissa föreläsningar och seminarier sker via nätet. Den kliniska utbildningen genomförs huvudsakligen som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom olika vårdverksamheter, till exempel på sjukhus, vårdcentral, inom kommunal vårdverksamhet samt inom hemsjukvård. Den görs på olika orter inom Gävleborgs län (Gästrikland och Hälsingland) samt för studieort Norrtälje inom Norrtälje kommun. Du kan läsa mer om VFU [i vår FAQ]().

Vid antagning till hösttermin ges sjuksköterskeprogrammet med Gävle som studieort vilket innebär att undervisningen i huvudsak sker på campus Gävle samt att VFU är förlagd i hela Gävleborgs län. Vid antagning till vårtermin ges utbildningen på studieorterna Gävle, Bollnäs, Hudiksvall och Norrtälje. Att tillhöra en specifik studieort vid antagning till vårtermin innebär att du kommer att ha vissa undervisningsmoment på den studieort som du är antagen till samt ha huvuddelen av VFU i studieortens närområde. Andra undervisningsmoment genomförs vid Högskolan i Gävle, oavsett vilken studieort du är antagen till - antalet träffar per termin varierar beroende på vilken kurs som läses under de olika terminerna.

Examen

Sjuksköterskeexamen

Ämnen inom programmet år 1

En livsviktig kombination av kunskap och medmänsklighet

Som sjuksköterska behöver du inte bara gedigna yrkeskunskaper om professionell omvårdnad. Du behöver samtidigt ha god empatisk förmåga och förståelse för människors resurser och behov.

På sjuksköterskeprogrammet får du gedigen utbildning och träning inom bägge områdena. Utbildningen leder till en sjuksköterskeexamen med möjlighet till kandidat­examen i omvårdnad.

Hannadi Brändström, student

"Man lär sig mycket hela tiden, inte bara det som berör vården och hälsa, utan även om sig själv och genom andra under hela utbildningen."

 

Program: Sjuksköterskeprogrammet
Hemort: Gävle

Det här gör jag när jag inte pluggar:
Tränar och skriver böcker under författarnamnet ”Brändström & Karlsson”

Varför valde du att plugga på Högskolan i Gävle?
För att jag hade hört gott om Högskolan i Gävle och jag var motiverad att studera efter att ha jobbat i många år. Jag gjorde ett besök på skolan och kände mig direkt som hemma i skolans atmosfär.

Varför valde du just den här utbildningen?
Jag hade velat mellan olika utbildningar men efter lite research och pratat med människor inom sjuksköterskeyrket framkom det en bredd inom yrket jag inte hade tänkt på tidigare. Hälsa och ohälsa känns som en central roll i samhället idag och jag vill kunna vara med och arbeta mot det. Valet att studera till sjuksköterska blev därefter solklart!

Vad är det bästa med utbildningen?
Det är en väldigt rolig och lärorik utbildning! Högskolan i Gävle är väldigt fin både in- och utvändigt. Det är trivsamt att studera här.

Är det något annat speciellt med just din utbildning som kan vara bra/roligt att veta?
Som sjuksköterska blir man aldrig ”färdig” i sitt lärande. Man lär sig mycket hela tiden, inte bara det som berör vården och hälsa, utan även om sig själv och genom andra under hela utbildningen. Det är också en ynnest att få komma ut i verksamheterna på Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), eller praktik som det tidigare kallades. Som sjuksköterska får man en bred bas att stå på och man kan specialisera sig vidare vilket också är något jag tycker är positivt.

Vad är det bästa med Gävle?
Personligen älskar jag Gävle. Jag är ursprungligen från Sundsvall och efter att ha flyttat runt lite i Sverige så visste jag att det var Gävle jag skulle bosätta mig i. Jag har alltid tyckt att Gävle är en mysig stad och att Gävleborna är trevliga. Det är bra förbindelser med kollektivtrafik, uteställen med bra mat, många fina naturområden och jag uppskattar verkligen att det är nära med tågförbindelser i alla riktningar.

Vad vill du jobba med i framtiden?
Som sjuksköterska och författare.

Har du något/några tips till den som ska söka till högskolan?
Våga satsa på dig själv. Om du har en känsla av att du vill studera – ta den chansen!
Prata gärna med folk i din omgivning, gör som ”mini-intervjuer” med folk som är inom den branschen du kan tänka dig att jobba inom. Hör av dig till en studie- och yrkesvägledare. Ge dig själv den här tiden, du kommer träffa så många fantastiska människor som lämnar avtryck och du kommer att växa som människa

Utbildningen och FN:s globala mål

Ikon för FN:s globala mål 10 Minskad ojämlikhet

3 God hälsa och välbefinnande

God hälsa och välbefinnande är en grundläggande förutsättning för att människor ska kunna utvecklas på ett gynnsamt sätt för att därmed kunna bidra till samhällets utveckling. Målet tar upp att människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer. I programmet kommer du att lära dig om kopplingarna mellan folkhälsa och folkhälsoarbete – hur människors hälsa påverkas av olika levnadsförhållanden och andra faktorer samt hur sjuksköterskor i sitt arbete behöver ta hänsyn till att människor har olika förutsättningar och vilka konsekvenser det får för omvårdnaden.

4 God utbildning för alla

God utbildning för alla är en grundläggande mänsklig rättighet. Bland annat måste utbildningssystemet möta de behov som finns av ett livslångt lärande. Att studera Sjuksköterskeprogrammet innebär en del i ditt livslånga lärande. Högskolan i Gävle erbjuder olika möjligheter till fortsatta studier, bland annat genom fristående kurser.

10 Minskad ojämlikhet

Minskad ojämlikhet inom och mellan länder innebär att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen och bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter. I programmet lär du dig om hur minskad ojämlikhet kan bidra till minskade hälsoskillnader genom att de faktorer som påverkar hälsan förbättras.

Kontaktperson

Marit Silén

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-05-02