VFU inom sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet är en akademisk utbildning där Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i tre av programmets kurser, dessutom ingår det fältstudier inom olika verksamhetsområden i ytterligare två kurser.

Här hittar du svar på dina frågor om vfu för sjuksköterskeprogrammet för studenter antagna hösten 2024. För studenter antagna till tidigare intag hänvisas VFU frågor till VFU guiden längre ner på denna sida.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör en del av sjuksköterskeprogrammet och innebär att du som student tillbringar utbildningsperioder av olika längd på arbetsplatser inom ditt kommande yrkesområde.

Syftet med VFU är att studenter får möjlighet att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter och att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkes­identitet. VFU genomförs i enlighet med vad de nationella examensmålen och EU:s yrkes­kvalifikationsdirektiv föreskriver.

VFU/ fältstudier i verksamheten ingår i alla terminer i sjuksköterskeprogrammet. Övningar av olika slag som också räknas som en del av den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i högskolans metodövningsrum som förberedelse för den verksamhetsförlagda utbildningen. VFU sker i ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och olika vårdverksamheter inom Region Gävleborg, kommunerna i Gävleborgs län och inom privat verksamhet i länet. Om du går en studieortsbaserad utbildning med studieort Norrtälje så är du placerad inom Norrtälje Kommun. På den verksamhetsförlagda delen av sjuksköterskeprogrammet förväntas du gå enligt hand­ledarens schema, dvs. tidiga morgnar, sena kvällar, helger och kanske något nattpass. Utbildnings­tiden inom alla verksamheter är 32 timmar/veckan.

Handledning säkerställer kvalitet under VFU. Enligt vår pedagogiska modell tillämpar vi kamrat­lärande i de flesta verksamheter vilket innebär att studenter arbetar i par. Det innebär att två studenter lär av och med varandra och med stöd av handledare. Handledning där en student handleds av en handledare förekommer också.

Termin 1: Innehåller en fältstudie på 2 veckor på ett äldreboende (Särskilt Boende), eller någon annan verksamhet där omvårdnaden står i fokus. Tanken är att alla studenter ska komma i kontakt med grundläggande.

Termin 2: VFU sker under 6 veckor på en vårdavdelning på något av sjukhusen som är knutna till HiG, dvs Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Ljusdal, Norrtälje och i Sandviken.

Termin 3: Innehåller 6 veckor VFU på hälsocentral/vårdcentral

Termin 4: Denna termin innehåller många olika verksamhetsområden! Här finns ett akutinriktat område som innehåller fältstudier inom dels ”lättakut” verksamhet som tex planerad operationsverksamhet, dels inom mer oplanerad akut verksamhet, tex akutmottagning och ambulansverksamhet. Här ingår också en vecka fältstudier inom pediatrisk omvårdnad som tex BB och barnavdelning. Detta varvas med 5 veckor VFU inom psykiatrisk verksamhet inom både sluten- och öppenvård.

Termin 5: Den här terminen sker VFU inom kommunal/privat vårdverksamhet, dels inom äldreboende (SäBo), dels inom hemsjukvårdsområdet.

Termin 6: Här ingår 8 veckor VFU på en vårdavdelning på något av våra sjukhus.

Campusbaserad utbildning: De studenter som börjar sin sjuksköterskeutbildning på höstterminen går en campusbaserad utbildning vilket innebär att den största delen av den teoretiska utbildningen sker på Campus Gävle, dvs. på Högskolan i Gävle. Det innebär också att oavsett var du bor så kan du få göra din VFU var som helst i Gävleborgs län (Gästrikland och Hälsingland). Länet är stort, och du kan till exempel få göra din VFU i norra Hälsingland fast du bor i Gävle. Vi försöker alltid att placera studenter så rättvist det går men eftersom vi inte förfogar över några egna utbildningsplatser är vi beroende av vad våra 10 kommuner, Region Gävleborg samt våra privata vårdgivare erbjuder för platser. Vi kan alltså inte garantera ett visst antal platser i tex. Gävleområdet.

Studieortsbaserad utbildning: De studenter som börjar sin sjuksköterskeutbildning på vårterminen går en studieortsbaserad utbildning där studieorterna är Gävle, Hudiksvall, Bollnäs och Norrtälje. Det innebär också att du har den största delen av din VFU på den studieort med omnejd där du är antagen, men ibland kan det hända att, beroende på platstillgång, att du har din VFU på annan ort än studieorten.

Högskolan i Gävle har inga egna utbildningsplatser utan vi får platser från verksamheten. Dessa platser kan variera i antal från termin till termin.

All VFU ska ske inom Gävleborgs län på platser som du får tilldelad av VFU-ansvarig lärare på Högskolan i Gävle. Du får alltså inte ordna en egen plats eller göra din VFU utanför länet. Vi strävar efter att ha en hög kvalitet på våra utbildningsplatser och har en god organisation uppbyggd för att säkerställa det.

Under fjärde terminen har du möjlighet att göra hela eller delar av din verksamhetsförlagda utbildning i något av våra grannländer Finland (inkl. Åland), Norge eller Danmark. Högskolan i Gävle ingår i ett nätverk vilket garanterar att studenten får god kvalité sin verksamhetsförlagda utbildning.

Studentföreningen VOX erbjuder studenter chansen till bidrag vid VFU. Detta för att hjälpa studenter som har fått en VFU-plats långt bort från studieorten med ekonomiskt bidrag för resor och/eller boendekostnad vid dubbla boenden. Se information på VOX hemsida eller Instagram @voxhig

Studenter vid de statliga universiteten och högskolorna omfattas av en personskadeförsäkring hos Kammarkollegiet. Försäkringen gäller i Sverige och under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.

Med skoltid avses

  • All tid inom Högskolans lokaler och område, utom när vistelsen är föranledd av en aktivitet av fritidskaraktär ordnad av någon annan än Högskolan.
  • All tid då studenten deltar i verksamhet i Högskolans regi.
  • Tid då studenten vistas på en VFU-plats.

Det finns möjlighet att göra din VFU på någon av våra studieorter, men det finns några kriterier som du måste uppfylla för att ansöka. OBS! Gäller bara i Gävleborg. Det är inte möjligt att genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen utanför länet.

Om du behöver ordna boende på orten du har din vfu så har vi några tips. Även på Facebook och Blocket kan det finnas rum eller lägenheter för uthyrning. Boendet måste du ordna själv.

Senast 3 veckor innan VFU-periodens start kan du få en vfu-placering, det beror på att verksamheten inte hinner ta fram schema och handledare. Det innebär att du måste vara behörig att gå kursen.

Kliniska adjunkter

Högskolan i Gävle har tillsammans med Landstinget Gävleborg och TioHundra AB i Norrtälje 12 kliniska adjunkter anställda som ska stödja studenterna och deras handledare under den verk­samhets­förlagda utbildningen. Dessutom har kommunerna två kliniska adjunkter anställda för de placeringar som sker inom särskilt boende för äldre. De kliniska adjunkterna ansvarar också för bedömningar och betygssättning av studenten.

Handledare/huvudhandledare under VFU

Sjuksköterskor ansvarar för den kliniska handledningen. Inom de flesta verksamheter finns också huvudhandledare som har ett mer övergripande ansvar för planering och handledningen av studenter och som fungerar som stöd för handledarna.

Bedömning under VFU

Under de kliniska studierna är du som student tillsammans med handledande sjuksköterskor och kliniska adjunkter ansvarig för att det sker bedömning av progressionen av dina kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.

En förutsättning för en nyanserad och korrekt bedömning, är att du som student i så stor utsträckning som möjligt anpassar arbetsschemat efter handledarens. Detta underlättar kontinuitet i handledningen. Bedömningen sker vid två tillfällen under VFU (halvtidsdiskussion, avslutande bedömning) tillsammans med dig, din handledare och klinisk adjunkt.

Fältstudier

I vissa kurser förekommer fältstudier inom ett angivet område, ofta 3-5 dagar. Dessa betygssätt inte utan endast närvarokontroll förekommer.

VFU-portalen Klipp

I placeringssystemet Klipp kan du se alla dina VFU-placeringar. Om du tillhör studieort Norrtälje får du access till Region Stockholms Klipp.

Logga in i VFU-portalen Klipp (Region Gävleborg) Länk till annan webbplats.

VFU-guiden

I VFU-guiden har vi samlat information som du kan ha användning av i samband med din verksamhetsförlagda utbildning.

VFU-guide för studenter antagna t.o.m. våren 2024 Pdf, 1 MB.

VFU-guide för studenter antagna fr.o.m. hösten 2024 Pdf, 332.6 kB.

Kontakt

Anita Nyström

VFU-samordnare inom vårdvetenskap

Sidan uppdaterades 2024-05-21