Praktisera utomlands

Om du vill göra praktik utomlands under din studietid finns olika möjligheter. Utlandspraktik via Erasmus+ kan du göra under eller efter dina studier. Dessutom kan det finnas möjlighet att göra din verksamhets­förlagda utbildning utomlands. Inom vård­vetenskap finns också möjligheter till nordiska workshops och kurser.

Praktik via Erasmus+

Genom Erasmus+ har du möjlighet att praktisera utomlands i två till tolv månader när du är student vid Högskolan i Gävle. Du kan praktisera på ett företag, i en organisation eller på ett lärosäte i ett europeiskt land. Praktiken kan du göra i samband med ditt examensarbete, under din verksamhetsförlagda utbildning, under sommaren eller efter dina studier.

I samband med din praktik får du ett Erasmus-stipendium och det varierar mellan 555 och 615 euro per månad (2023). Du kan beviljas stipendium flera gånger under dina studier, dock maximalt 12 månader för studier och/eller praktik per utbildningsnivå, dvs. kandidat-, master- och doktorandnivå.

Praktiken ska ha relevans för din utbildning för att du ska kunna tillgodoräkna din praktik. Du ordnar själv din praktikplats i något av länderna som ingår i Erasmus+. Om du tänker göra din praktik efter dina studier måste du ansöka om praktikplatsen innan du har tagit ut din examen. Praktiken genomför du sen inom ett år från när du har tagit ut din examen. Om praktiken sker under din studietid kan du ansöka om att den ska inkluderas i din examen.

När du ska söka praktiken kan du inte göra det i ditt hemland, men det finns ett 30-tal andra länder att välja på. Länderna som ingår i Erasmus+ är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Polen, Portugal, Rumänien,Schweiz, Serbien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, & Österrike.

Sista ansökningsdag 1 juni

Du ordnar själv din praktikplats och har den godkänd innan du skickar in ansökan. Confirmation of traineeship Pdf, 92.2 kB. ska bifogas i ansökan.

Vilka som kan söka praktikstipendium

För att kunna söka praktikstipendium inom Erasmus+ finns några krav som du måste uppfylla:

 • Du ska vara registrerad på en kurs inom ett program på kandidat-, master eller doktorandnivå vid Högskolan i Gävle.
 • Du har själv ordnat en praktikplats som har relevans för dina studier och som godkänts av Högskolan i Gävle.
 • Din praktikplats motsvarar heltidsstudier, dvs. minst 32 timmar per vecka.
 • Lander du söker praktikplats i får inte vara ditt hemland.

Ansökan för stipendium från Erasmus+

Innan du kan söka praktikstipendium från Erasmus+ behöver du själv välja ett företag, organisation eller lärosäte där du vill praktisera. För att din ansökan ska godkännas måste praktiken vara relevant för din utbildning. Det finns flera sökdatabaser där du kan hitta praktikplatser samt att företag ofta utlyser "Internships/Traineeships/Student Projects" på sina hemsidor. När du har hittat en praktikplats ber du dem att signera "Confirmation of traineeship Pdf, 92.2 kB.".

När företaget har signerat dokumentet ska antingen din utbildningsledare eller International office också signera det. Om du planerar att göra praktiken under terminstid och vill tillgodoräkna den i din examen ber du utbildningsledare signera Confirmation of traineeship. Väljer du att göra praktiken under sommaren eller efter dina studier ber du International office signera dokumentet. Om du vill göra praktiken efter dina studier måste du ansöka om praktiken innan du tar ut din examen och praktiken genomförs inom högst ett år efter avslutade studier.

Nu kan du ansöka om stipendium via webbformuläret "Ansökan till Erasmus+ praktikstipendium" och då ska Confirmation of Traineeship bifogas. Du får besked från International office via e-post om du blivit beviljad stipendium inom två veckor.

Studiemedel , stipendier och försäkring

Studiemedel från CSN

Oavsatt om du studerar i Sverige eller utomlands så kan du ansöka om studiemedel från CSN. Skillnaden är att du kan ta ett extralån för ökade levnadskostnader. Läs mer på CSN:s hemsida. Länk till annan webbplats.

Stipendium från Erasmus+

När du åker på utbyte med Erasmus+ får du ett stipendium. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, men det är inte heltäckande. Stipendiet för studier är 480–510 euro per månaden och för praktik 555–615 euro per månad. Du kan beviljas stipendium flera gånger under dina studier, dock maximalt 12 månader för studier och/eller praktik per utbildningsnivå, dvs. kandidat-, master- och doktorandnivå.

Hållbart resande

Om majoriteten av din resa till din utbytesplats är hållbar har du möjlighet att söka ett extra rese­bidrag. Du kan resa med tåg, buss eller bilpool. Vad kan du som student göra för att ditt utbyte ska bli så grönt som möjligt? Vi har samlat information, tips och länkar som du kan använda som stöd. Läs mer om Erasmus hållbarhetsarbete Länk till annan webbplats.

Att söka extramedel vid funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som innebär att du behöver extra stöd eller hjälpmedel i någon form har du möjlighet att få ett extra bidrag för att täcka kostnaderna för detta. Vänd dig till International Office för att få mer information och hjälp med din ansökan.

Att söka extramedel till studenter med barn

Studenter som har barn kan få ett extra tillägg för att åka på utbyte för studier eller praktik. Vänd dig till International Office för att få mer information och hjälp med din ansökan.

Försäkring

Högskolan i Gävle har tecknat en försäkring via Kammarkollegiet för dig som åker utomlands inom Högskolans utbytesavtal. Försäkringen heter Student UT och är gratis för dig som åker på utbyte eller utlandspraktik i Högskolans regi. Läs mer på Kammarkollegiets sida Länk till annan webbplats.

Innan du åker ut kommer du att få genomföra ett test i det språk som du kommer att använda under din studier eller praktikperiod utomlands. Om du efter testet känner att du kan behöva förbättra dina språkkunskaper så finns det möjligheter att få hjälp med det. Ett språktest kommer också att genomföras efter din praktikperiod.

Läs mer om språkstöd på utbyten.se Länk till annan webbplats.

Du som åker på Erasmus+ använder Erasmus-appen i samband med utbytet.

Lär dig mer och ladda ner appen Länk till annan webbplats.

Verksamhetsförlagd utbildning utomlands

Du som läser till sjuksköterska, socionom eller lärare kan göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) utomlands. För mer information:

VFU utomlands för dig som läser till sjuksköterska

Du som läser sjuksköterskeprogrammet har möjlighet till utbyten inom nordiska länderna och Estland. Du kan antingen göra VFU utomlands, intensivkurser eller medverka i workshops online eller på plats. Vilket land och lärosäte du blir antagen till beror på vilket nätverk du ansöker inom. För att få åka på ett utbyte krävs det att du fullföljt dina studier

och inte har några studie­uppgifter kvar. VFU-utbyte kan du åka på under fjärde terminen om du läser ”Klinisk utbildning inom primärvård och äldrevård och psykiatrisk vård samt geriatrik”. Längden på VFU:n kan vara 5, 10 eller 15 veckor.

Ansökan om VFU genom Nordplus

Du mejlar in en intresseanmälan till nordplus@hig.se senast 1 februari för VFU kommande höst och senast 1 oktober för VFU kommande vår. Där beskriver du syftet med utbytet och en presentation av dig själv. Berätta även var du vill genomföra praktiken: inom primär­vården, äldrevården eller hemsjukvården.

När du har fått en praktikplats ansöker du om ett stipendium av Nordplus som täcker större delen av resan och boende. Om du är medlem i vårdförbundet finns det även möjlighet att söka resestipendium via dem. Du kan självklart höra av dig till Eva eller Sarah vid övriga frågor på nordplus@hig.se

Workshop, föreläsningar och kurser

Medico och Nordhelse erbjuder workshop, föreläsningar och intensivkurser inom medicinsk vetenskap och vårdvetenskap. Temat ändras från år till år. Du kan antingen göra utbytet på plats eller medverka digitalt.

Medico

Medico är en grupp med specialister från tolv lärosäten i sju länder som undervisar inom sjuksköterskeprogrammet i respektive land. Syftet är att förbättra och skapa innovation inom medicinsk vetenskap inom sjuksköterskeprogram på grundnivå. Målet är att öka patient- och läkemedelssäkerheten genom att utveckla den pedagogiska förberedelsen för att studenterna ska bli sjuksköterskor.

 • Finland, Turku University of Applied Sciences
 • Finland, Lapland University of Applied Sciences
  Finland, LAB University of Applied Sciences
 • Finland, Arcada
 • Åland, Åland University of Applied Sciences
 • Danmark, University College of Northern Denmark
 • Estland, Tartu Health Care College
 • Island, Nursing University of Iceland
 • Island, University of Akuyeri
 • Norge, Nord University - Mo i Rana
 • Norge, Norwegian University of Science and Technology NTNU - Ålesund
 • Sverige, Högskolan i Gävle (koordinator för nätverket)

Vid frågor, kontakta nordplus@hig.se

Nordhelse

Nordhelse är en grupp med lärare från sex lärosäten i fyra länder som undervisar inom sjuksköterskeprogrammet i respektive land. Nordhelses fokus är på omvårdnad, medicin och kliniska färdigheter. Målet är att utöka student- och lärarmobiliteten ytterligare samt skapa ett överbryggande kontaktnät med andra högskolor i deltagarländerna för utökat erfarenhets- och kompetensutbyte och därmed få en ökad god praxis och innovativ verksamhet. Samarbetet är framför allt ett mobilitetssamarbete för studerande och lärare, men även ett viktigt forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för att stärka det nordiska samarbetet, och för att utveckla utbildningarnas vetenskaplighet och yrkenas profession. Nordhelse etablerades 1994, vilket är ett av de äldsta nätverken inom Nordplus Högre utbildning inom Norden och Baltikum.

 • Finland, Vasa Yrkeshögskola (koordinator för nätverket)
 • Danmark, VIA Holstebro
 • Norge, Nord University – Namsos
 • Norge, Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet NTNU – Ålesund
 • Sverige, Blekinge Tekniska högskola
 • Sverige, Högskolan i Gävle

Vid frågor, kontakta nordplus@hig.se

VAUM+

VAUM+ har ett mobilitetssamarbete för studenter och lärare inom sjuksköterske­programmet mellan 4 lärosäten.

 • Finland, Högskolan på Åland
 • Finland, Yrkeshögskolan NOVIA
 • Sverige, Umeå Universitet (koordinator i nätverket)
 • Sverige, Högskolan i Gävle

Vid frågor, kontakta nordplus@hig.se

Kontaktperson

Bojana Šimšić, profilbild

Bojana Šimšić

International Office

Kontakta gärna mig om du har frågor om att studera eller praktisera utomlands.

Vill du studera utomlands?

Då finns många möjligheter! Du kan åka på utbyte via Erasmus+ inom Europa, åka utanför Europa på avtalsplatser eller hitta ditt eget utbyte.

Mer information om att studera utomlands

Medfinansieras av EU

Erasmus+ mål

Den främsta målsättningen med Erasmus+ programmet är att främja rörlighet inom lärande, samarbete, kvalitet, inkludering, rättvisa, excellens, kreativitet och innovation. Högskolan i Gävle är dedikerad till att införliva programmets principer i sina initiativ.

EU Green logga

Sidan uppdaterades 2024-04-29