Sök

Om arbetsplatsen

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 370 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor utifrån söktrycket. Vi har 17 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar. Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden - hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.

Vi erbjuder

• möjligheten att arbeta vid ett av Sveriges vackraste lärosäten,

• en arbetsplats med många anställningsförmåner,

• ett lärosäte som aktivt arbetar med frågor som vår gemensamma arbetsmiljö, tydliga arbetsvillkor samt jämställdhet och lika villkor.

På Avdelningen för ekonomi arbetar ca 70 medarbetare inom ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och juridik. Vid avdelningen finns fyra utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå som leder till examen inom huvudområdet företagsekonomi; Fastighetsmäklarprogrammet (180 hp), Ekonomprogrammet 180 hp (campus och distans), samt två magisterprogram med inriktning redovisning respektive affärsutveckling (båda om 60 hp). Vid avdelningen finns också Rättsvetenskapligt kandidatprogram med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt (180 hp), som leder till examen inom huvudområdet rättsvetenskap. Forskningen vid avdelningen ligger inom marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning, nationalekonomi samt juridik där vi arbetar teamorienterat både inom och över ämnesgränserna. Avdelningens lokaler inryms i hus Embla på campusområdet.

Tjänsteställe är Högskolan i Gävle, men kandidaten är formellt inskriven vid Mälardalens universitet.

Arbetsuppgifter

Doktorandens arbetsuppgifter består huvudsakligen av att bedriva forskning inom ramen för det beviljade ERUF projektet STRIM: Strategier för utveckling av hållbar digital transformationskapacitet i små och medelstora företag. Fokus ligger på att stärka förmågan till digital transformation genom att stödja små och medelstora företag (SMF) att utveckla kunskap och förmågor som lärande organisationer med mål att stärka den nationella konkurrenskraften.

Arbetsuppgifterna omfattar

• att genomföra det vetenskapliga projektet,

• att skriva en doktorsavhandling i form av en sammanläggningsavhandling,

• att genomföra kurser motsvarande minst 90 högskolepoäng,

• undervisning och genomförande av administrativt arbete,

• att regelbundet delta i akademiaktiviteter såsom seminarier och möten.

Utbildningen avslutas med en Filosofie eller Ekonomiedoktor examen i ämnet Företagsekonomi motsvarande 240 högskolepoäng på forskarnivå. Forskarutbildningen kommer att genomföras i samarbete mellan Högskolan i Gävle och Mälardalens universitet. Examen utfärdas av Mälardalens universitet.

Anställningen är en doktorandanställning. Första anställningen är ett år och den kan därefter förnyas med högst två år i taget. Doktorandtidens totala varaktighet är heltid i fem år, med beaktande av 20 % av tiden för institutionstjänstgöring/undervisning. Själva forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier.

Kvalifikationer

För att bli antagen krävs grundläggande och särskild behörighet.

• Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper på annat sätt.

• Särskild behörighet har den som har godkänt resultat på kurser om 90 hp i företagsekonomi, varav minst 45 hp på avancerad nivå, eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. 90 hp i företagsekonomi, varav minst 45 hp på avancerad nivå, kan komma att betraktas som motsvarande kunskaper efter bedömning av arbetsgivaren.

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. Behörigheten ska ha uppnåtts senast samma datum som sista ansökningsdag.

Utöver grundläggande och särskild behörighet krävs även att den sökande har sådan förmåga i övrigt som behövs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Arbetsuppgifterna kräver en väl utvecklad förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra i team. Som forskarstuderande ska du ha en vilja att söka ny kunskap och även kunna diskutera och förklara forskningen med personer som inte är verksamma inom det egna ämnet såväl nationellt som internationellt.

Det är önskvärt att den sökande är väl förtrogen med datainsamling och analysverktyg så som NVivo, ATLAS.ti eller motsvarande analysprogram. God förmåga att uttrycka sig på svenska såväl som på engelska både i tal och i skrift är ett krav.

Om anställningen

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde 1 juni 2023 eller enligt överenskommelse.

Antal platser: 1

Plats: Gävle, Gävleborgs län

Övrig information

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Ansökan

Sista ansökningsdag: 30 maj 2023

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2023/210

Ansökan till utbildningsplats ska åtföljas av: 1) meritförteckning med dokument som styrker grundläggande och särskild behörighet; 2) personligt brev på max en sida som beskriver motiv för doktorandtjänsten; 3) en preliminär forskningsplan (max. fyra sidor exkl. referenser) som beskriver den tänkta avhandlingsprojektets inriktning, 4) en förteckning över referenser och kopior på relevanta arbeten (till exempel examensarbete, eventuell vetenskaplig publikation) samt övriga handlingar som önskas åberopas.


Ansök


Kontakt

Patrik Sörqvist
Professor
E-post: patrik.sorqvist@hig.se

Facklig(a) företrädare

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Sveriges Lärare
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Annette Gustafsson
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: annette.gustafsson@hig.se

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-07-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)