Gå till eugreenalliance
Sök

Tentamen

Tentamen är en vanligt förekommande form av examination vid Högskolan i Gävle. En salstentamen är ett skriftligt kunskaps­prov som äger rum i en skrivsal. Anmälan till sals­tentamen är obligatorisk och för att få skriva din tentamen måste du visa giltig legitimation. Vi tar inte emot oanmälda studenter. Anmälan är alltså ett krav för att kunna delta. Här hittar du all information du behöver om tentamen.

Schema för tentamen

Information om vilken sal tentamen sker i läggs ut på schemat och i Ladok cirka en vecka före tentamens­dagen. I menyn ovanför schemat kan du välja om schemat ska visas med namn eller kurskod. Schemat uppdateras automatiskt.

Tentaschema

Tentamensordning (tentaregler) vid Högskolan i Gävle Pdf, 338 kB.

Anmälan senast tio dagar före tentamen

När du ska skriva en tentamen eller omtentamen måste du vara anmäld senast tio dagar före tentamensdagen. Du anmäler dig via Ladok och webbanmälan öppnar cirka fem veckor före tentamen. Sena anmälningar eller oanmälda studenter får inte skriva tentamen vid detta tillfälle utan hänvisas till nästa tillfälle.

Du kan se alla dina examinationstillfällen (tentatillfällen) i Ladok. Du ansvarar själv för att kontrollera att du verkligen är anmäld till tentan, innan anmälningstiden går ut.

Om du får tekniska problem med anmälan kontaktar du studentsupport@hig.se innan anmälningstiden har löpt ut. Detsamma gäller om du till exempel har inloggnings­problem eller att dina uppgifter inte stämmer.

Så här anmäler du dig till en tentamen

Tentamensformer

Högskolan i Gävle tillämpar flera olika examinations­former. I kursplanen hittar du information om hur din kurs examineras. För att du ska få delta, måste du vara anmäld till tentamens­tillfället.

Salstentamen

Du skriver tentamen på campus i Gävle och lämnar in dina svar på papper. Du som är antagen till en studieort kan skriva din sals­tentamen på studie­orten. Du väljer ort via Ladok, när du anmäler dig till tentamens­tillfället.

Inför din tentamen, tänk på att:

  • Komma i god tid – minst 30 minuter före start
  • Kom ihåg din id-handling
  • Stäng av din mobiltelefon – du får inte ha den påslagen i flygplans­läge
  • Ta gärna med något att äta och dricka – men inga nötter eller jordnötter.

Tentamen på annan ort

Du som läser på distans har möjlighet att ansöka om att skriva din tentamen på ett annat lärosäte eller lärcentrum.

Digital tentamen

Digital tentamen görs online, på dator eller surfplatta. Vid digital tentamen på campus sitter du i högskolans datorsalar, med tentamensvärdar närvarande i rummet. Tentamen på annan ort beviljas inte vid denna tentamensform.

Vid digital tentamen via Zoom gör du tentamen hemifrån, och tentamensvärdar över­vakar via webbkamera/Zoom.

Anpassad tentamen

Om du har en funktionsnedsättning och ett beslut om pedagogiskt stöd så finns det möjlighet att få en anpassad tentamen.

Vanliga frågor och svar om tentamen

Amning under skrivtiden

Högskolan tillåter under vissa förutsättningar att du ammar ditt barn under pågående tentamen. Kontakta tentamenssamordningen på e-post studentsupport@hig.se i god tid före tentamensdagen för att höra vad som gäller för din tentamen.

Anonyma koder vid tentamen

Salstentor vid Högskolan i Gävle genomförs anonymt. En anonymkod används istället för studentens namn och personnummer. Det innebär att din identitet är okänd för läraren vid rättning av tentamen.

När du anmäler dig till tentamen får du en kod via Ladok, bestående av fyra siffror och tre bokstäver med ett bindestreck emellan. Koden skriver du istället för ditt namn och personnummer på tentamensomslaget och varje svarsblad vid inlämning.

Vid samlade betygsbedömningar såsom sammanvägd examination, där tentamen ingår som en del i bedömningen, kan tentamen dock inte ske anonymt eftersom det försvårar en samlad bedömning av hur studenten lever upp till målen.

Anpassad tentamen

Om du har en funktionsnedsättning finns det möjlighet för dig att få en anpassad tentamen. Vanliga anpassningar är längre skrivtid, plats i en mindre sal eller dator som hjälpmedel vid tentamen.

Exempeltentor

Via vår tjänst Exam Center kan du söka efter och ladda ner exempeltentor från salstentor de tre senaste åren. Vanligtvis saknas facit. Om en tenta ställts in, finns inte någon tenta från det tillfället. Endast tentor från salstentor finns, ej från digitala tentor

Förseningar i trafiken på grund av extrema väderleksförhållanden

Enligt högskolans regler får studenter generellt inte delta i tentamen om de kommer mer än 30 minuter för sent. I vissa undantagsfall godkänner Högskolan dock att studenter får släppas in i tentalokalen trots att 30 minuter av skrivtiden har passerat, till exempel vid förseningar i trafiken på grund av extrema väderleksförhållanden. Detta förutsätter att studenten har kontaktat högskolans tentamensenhet samt att studenten kan påbörja sin tentamen max 45 minuter efter skrivtidens start.

Du bör alltid kontrollera vad som gäller för just din tentamen genom att ringa Högskolans växel på telefonnummer 026-64 85 00.

Hämta din tentamen

När examinator rättat din tentamen och resultatet rapporterats in skickar vi hem din tentamen med post till den adress som finns registrerad i Ladok. Kontrollera att din postadress i Ladok stämmer, om du uppgett en tillfällig adress eller om du inte bor på din folkbokföringsadress. Du ändrar din adress under "Mina uppgifter" i Ladok.

Under 2024 övergår högskolan till digital utlämning av tentamen.

Id-handling

Som student ska du kunna styrka din identitet genom att uppvisa giltig, fysisk fotolegitimation (exempelvis pass eller körkort). Ditt ansikte ska kunna visas för tentamensvärd för säker identifiering.

Observera att du inte kan legitimera dig med digitalt ID-kort vid tentamen.

Du måste visa upp giltig legitimation för att få delta i tentamen. Låt din legitimation ligga synlig på bänken under hela skrivtiden. Visa din legitimation för tentamensvärdarna när du lämnar lokalen vid toabesök, när du lämnar in din tentamen eller på deras begäran. Tentamensvärdarna ska kontrollera identitet med stickprov under pågående tentamen.

Om du har tappat bort eller blivit bestulen på din legitimation så kan du visa upp polisanmälan samt personbevis från Skatteverket, för att legitimera dig.

Kurser som läggs ner

Om en kurs läggs ned så erbjuds du tre omtentamenstillfällen inom ett år efter det sista ordinarie tentamenstillfället.

Nedlagda kurser och examinationsdatum

Mobiltelefon

Din mobiltelefon (och annan elektronisk utrustning) måste vara helt avstängd under hela skrivtiden – du får inte ha mobilen i flygplansläge. Mobilen ska placeras i värdeskåp, väska, ytterkläder eller på annan plats som tentamensvärden anvisar. Om du har mobilen på dig (t.ex. i byxfickan) kan det anmälas som ett fuskförsök.

Oanmäld student

Om du inte har anmält dig till tentamen i tid får du inte delta, utan hänvisas till nästa tillfälle.

Omtentamen

Vanligen anordnas två omtentor inom ett år från kursens slut. Ett första omtentatillfälle erbjuds vanligen 6-8 veckor efter ordinarie tentamen. Under två veckor i augusti erbjuds normalt en omtentamen för de kurser som givits under föregående läsår. Undantag förekommer.

Rättning av tentamen

Tentan ska normalt rättas inom 15 arbetsdagar och inrapporteras i Ladok senast tre arbetsdagar efter avslutad rättning. Resultat blir då synligt för dig i Ladok.

När din tentamen har rättats och betyget har rapporterats in blir ditt skriftliga prov en allmän handling fram tills dess att den har blivit utlämnad. Högskolan i Gävle lämnar ut din tentamen genom att skicka hem din skrivna salstentamen med post till den adress som finns registrerad i Ladok.

Under 2024 övergår högskolan till digital utlämning av tentamen.

Sen ankomst

Om du kommer för sent till en tentamen får du behålla din plats fram till 30 minuter efter skrivtidens start. Du släpps in vid insläpp 2 (30 minuter efter skrivtidens start).

Studenter som kommer senare än 30 minuter efter skrivtidens start får inte delta i tentamen, utan hänvisas till nästa tillfälle.

Skrivtid och inlämningstid

Vid salstentamen ska du ha fyllt i tentamensomslaget, numrerat dina svarsblad och skrivit din anonymkod på dem innan skrivtiden är slut. Om skrivtiden slutar 14:00 ska omslag och svarsblad alltså vara fullständigt ifyllda och du lämnar in din tentamen till tentamensvärdarna senast kl. 14.00.

Vid hemtentamen via Zoom ska tentamen vara inlämnad när skrivtiden är slut. Om skrivtiden slutar 14.00 ska alltså din hemtenta vara inlämnad kl 14.00.

Student från annat lärosäte?

Högskolan i Gävle har inte möjlighet att erbjuda tentamensplats till studenter från andra lärosäten. Vi hänvisar därför till Gävle kommun, som har ett Nitus-anslutet lärcentrum (Utbildningscentrum för distansstudier i Gävle).

Tentamen på annan ort

Du som vill skriva tentamen på annan ort måste ansöka om detta. Ansökan ska vara inskickad senast tre veckor före tentamensdagen.

Tentamenslokal

Tentamenslokalen fastställs ca en vecka före tentadagen, och meddelas via kursens schema samt via Ladok. Dubbelkolla gärna ditt schema någon dag före tentadagen, så att du inte missar information om eventuella salsändringar.

Terminstider och tentaveckor
Tillåtna hjälpmedel

Du får alltid använda penna, radergummi och linjal. I övrigt tillåts endast hjälpmedel som är godkända av examinator och som finns angivna på tentans försättsblad. Tabeller, böcker och liknande hjälpmedel får inte innehålla anteckningar förutom ägarens namn.

Vägbeskrivning, karta och parkering
Kontakt

E-post
studentsupport@hig.se

Telefon 
026-64 81 00

Telefontid
Måndag–torsdag 09.00–10.00
Ingen telefontid 3–28 juli

Publicerad av: Lena Fernstedt Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2024-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)