Tentamen

Tentamen är en vanligt förekommande form av examination vid Högskolan i Gävle. En salstentamen är ett skriftligt kunskapsprov som äger rum i en skrivsal. Anmälan till tentamen är obligatorisk och för att få skriva tentamen måste du också visa giltig legitimation. Här hittar du all information du behöver om tentamen.

Anmäl dig till din tentamen i tid

Du behöver anmäla dig till din tentamen på campus eller på din studieort senast 10 dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad, utan då får du bara skriva din tentamen i mån av plats.

Du anmäler dig till din tentamen via Ladok. Webbanmälan öppnar fem veckor före tentamensdagen.

Så här anmäler du dig till en tentamen

Inför din tentamen

Här kan du läsa mer om tentamensveckor, tider för tentamen, vägbeskrivning till Hedvigslundshallen och annat viktigt inför din tentamen. 

Inför din tentamen

Vilken tentamenslokal gäller för min tenta?
Tentamenslokalen fastställs ca 1 vecka före tentadagen, och meddelas via kursens schema. Dubbelkolla gärna ditt schema någon dag före tentadagen, så att du inte missar information om eventuella salsändringar.

Tentamensregler

I Högskolan gemensamma riktlinjer för examination kan du läsa om reglerna kring tentamen. I tentamensföreskrifterna finns bland annat information om ordningsregler i tentamenslokalen, tillåtna hjälpmedel och vad som händer om vi misstänker att någon har fuskat.

Amning under pågående tentamen

Högskolan tillåter under vissa förutsättningar att du ammar ditt barn under pågående tentamen. Kontakta tentamenssamordningen i god tid före tentamensdagen för att höra vad som gäller för din tentamen.

Förseningar i trafiken på grund av extrema väderleksförhållanden

Enligt högskolans regler får studenter generellt inte delta i tentamen om de kommer mer än 30 minuter för sent. I vissa undantagsfall godkänner Högskolan dock att studenter får släppas in i tentalokalen trots att 30 minuter av skrivtiden har passerat, till exempel vid förseningar i trafiken på grund av extrema väderleksförhållanden.

Du bör alltid kontrollera vad som gäller för just din tentamen genom att ringa Högskolans växel på telefonnummer 026-64 85 00.

Anonyma koder vid tentamen

De flesta salstentamina på Högskolan i Gävle genomförs med anonyma koder. Det innebär att du som student är avidentifierad för lärare vid rättning av tentamen. När du anmäler dig till tentamen får du en kod bestående av fyra siffror och tre bokstäver med ett bindestreck emellan. Koden skriver du istället för ditt namn och personnummer på tentamensomslaget och varje svarsblad vid inlämning.

Tentamen på annan ort

Du som vill skriva tentamen på annan ort måste ansöka om detta. Ansökan ska vara inskickad senast tre veckor före tentamensdagen.

Anpassad tentamen

Om du har en funktionsnedsättning finns det möjlighet för dig att få en anpassad tentamen. Vanliga anpassningar är längre skrivtid, plats i en mindre sal eller dator som hjälpmedel vid tentamen.

Student från annat lärosäte?

Högskolan i Gävle har tyvärr inte möjlighet att erbjuda tentamensplats till studenter från andra lärosäten. Vi hänvisar därför till Gävle kommun, som har ett Nitus-anslutet lärcentrum (Utbildningscentrum för distansstudier i Gävle).

Rättning av tentamen

Tentan ska normalt rättas inom 15 arbetsdagar och inrapporteras i Ladok senast tre arbetsdagar efter avslutad rättning. Resultat blir då synligt för dig i Ladok.

När din tentamen har rättats och betyget har rapporterats in blir ditt skriftliga prov en allmän handling. Högskolan får antingen lämna ut provet till dig mot kvittens eller behålla det. I det senare fallet har vem som helst rätt att titta på provet eller få en kopia mot betalning enligt avgiftsförordningen, om inte sekretess föreligger.

Omtentamen

Omtentamen sker normalt 6-7 veckor efter ordinarie tentamen. Under två veckor i augusti erbjuds normalt en omtentamen för de kurser som givits under föregående läsår. Undantag förekommer. Tiden mellan meddelande av tentamensresultat och omtentamen ska vara längre än två veckor och bör vara kortare än sex veckor.

Utlämning av tentamen

Läs mer om tentamensutlämning här:

Utlämning av tentamen

Kontakt

E-post
tentamen@hig.se

Telefon
026-64 85 64

Telefontider
Nås säkrast förmiddagar. Övrig tid nås vi via e-post.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-04-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)