Anpassad tentamen

Om du har en funktionsnedsättning och ett beslut om pedagogiskt stöd så finns det möjlighet att få en anpassad tentamen. Exempel på stöd kan vara förlängd tentamenstid eller att få skriva tentamen i en mindre sal.

Beslut om pedagogiskt stöd

För att ha rätt till en anpassad tentamen krävs att du har en funktions­nedsättning och ett beslut om pedagogiskt stöd. Du ansöker om pedagogiskt stöd via det nationella systemet Nais. Beslut om pedagogiskt stöd utfärdas sedan av Högskolans samordnare för studenter med funktions­nedsättning.

Du som har beviljat pedagogiskt stöd

När du är beviljad pedagogiskt stöd behöver du ha kontakt med examinatorn i kursen och "pedagogiskt stöd" vid Högskolan. Blanketten om anpassad tentamen behöver du lämna in senast 10 dagar innan tentamensdagen, dvs. samtidigt som du senast måste anmäla dig i Ladok.

Kontakta examinator när du börjar en ny kurs

När du börjar en ny kurs är det ditt ansvar att i god tid kontakta examinator för att diskutera din kommande tentamen. Ta gärna kontakt och visa ditt "Beslut om pedagogiskt stöd" redan vid kursstarten.

Inför första tentan på kursen

Innan du har din första tentamen på kursen måste du tillsammans med examinator fyll i en blankett. Senast 10 dagar innan tentamensdagen ska blanketten lämnas in i Studentcentrum i hus 22 eller mejlas in. Om du inte lämnar in blanketten i tid kan vi på tentamensenheten inte garantera att anpassningarna hinner göras.

Du behöver bara lämna in en blankett per kurs, även om kursen har flera tentor. Om du behöver skriva en omtenta så behöver du inte lämna in blanketten igen.

Anmäl dig till tentamen eller omtentamen

Anmäl dig via Ladok senast 10 dagar före tentamensdagen. Du måste anmäla dig i tid för att få det stöd du behöver. Ska du sitta i mindre sal får du ungefär en vecka innan tentamensdagen ett mejl från oss. Där står det i vilken sal du ska vara.

För dig som läser på distans

Vi kan bara garantera att du får de anpassningar du behöver om du tenterar på campus i Gävle.

  • Du ansvarar själv för att ta kontakt med Lärcentra för att kontrollera att de kan ge dig den anpassning du behöver.
  • Lämna in blanketten senast 10 dagar innan tentamensdagen till Studentcentrum eller mejla in blanketten till tentamen@hig.se.
  • Ansökan om tentamen på annan ort behöver du göra senast tre veckor innan tentamensdagen. I fältet ”Övrig information” på webbformuläret ska du skriva att du önskar anpassad tentamen.

Kontaktperson

Hanna Tåqvist

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Kontakt, Pedagogiskt stöd

Sofia Lagerberg Alfredsson, profilbild

Sofia Lagerberg Alfredsson

Avdelningen för utbildningsstöd

Emil Sandfeldt, profilbild

Emil Sandfeldt

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 09.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-01-31