Tentamen på annan ort

I formuläret har du som läser en distansutbildning utan fysiska träffar möjlighet att ansöka om att skriva din tenta på ett annat lärosäte eller lärcentrum. Ansökan måste vara inskickad senast tre veckor innan tentamenstillfället och innan du ansöker måste du ha en bekräftelse från lärosätet att du har en bokad plats.

Regler för tentamen på annan ort

Om du läser en distansutbildning men utan fysiska träffar, gör militärtjänstgöring eller har ett elit­idrotts­avtal har du möjlighet att ansöka om att skriva tentan på annan ort. Även andra tvingande skäl att tentera på annan ort kan föreligga. Vid tentamen på annan ort kan du inte skriva din tentamen anonymt.

Du som student ansvarar för att hitta en godkänd tentamensplats. Samordnaren för din tentamensplats ska ha erfarenheter av att hantera tentamen för att platsen ska godkännas.

  • Universitet och högskolor i Sverige och utomlands
  • Studiecentrum och lärcentrum anslutna till Nitus – se nitus.se
  • Ambassader och konsulat utomlands, även Svenska kyrkan utomlands

Gymnasieskolor, bibliotek och privata arbetsplatser är inte godkända tentamensplatser. Hittar du ingen godkänd tentamensplats är du välkommen att skriva tentan på campus på Högskolan.

Högskolan i Gävles tentamensordning ska följas vid tentamen på annan ort.

  • En tentamensvakt måste finnas närvarande i rummet under hela skrivtiden.
  • Ett jävsförhållande får inte föreligga mellan tentamensvakt och student.
  • Din tentamen ska ske samma datum och tid som aktuell tentamen är i Gävle.
  • Studenten ansvarar för eventuella kostnader, såsom avgifter och resekostnader, som uppkommer i samband med tentamen på annan ort.

Exempel på undantag

Undantag om annan tid eller datum måste godkännas av tentamensfunktion vid Högskolan i Gävle.

  • Du kan få skriva tentan tidigare, men då får du inte lämna skrivsalen förrän tidigast 45 minuter efter att ordinarie skrivtid börjat.
  • Du ska skriva tentan utomlands och tidsskillnaden är så pass stor att du måste skriva tentan dagen efter. Då måste du kontakta examinator för kännedom innan du skickar in ansökan.

Ansökan om tentamen på annan ort

Kontakta först lärosätet eller lärcentrumet där du önskar skriva din tentamen för att få bekräftat att du kan skriva din tenta där. Din tentamen ska ske samma datum och tid som aktuell tentamen är i Gävle.

Ansökan måste du skicka in senast tre veckor (21 dagar) före tillfället tentan ska skrivas. Sena ansökningar avslås och vi gör inga undantag. När du ansöker via formuläret behöver du inte anmäla dig i Ladok. Din ansökan besvaras normalt inom en vecka via mejl. Har du inte fått svar på ansökan efter en vecka så kontakta då Studentsupport.

Kolla att du får en bekräftelse på din ansökan!

En text som bekräftar att ansökan skickats in visas på skärmen efter inskickad ansökan. Du får även en bekräftelse via ­mejl. Om du inte får någon bekräftelse så har din ansökan inte skickats. Testa då att skicka igen. Om problemet kvarstår ska du kontakta oss via studentsupport@hig.se inom 24 timmar från att du skickade din första ansökan.

Ansökningsformulär för tentamen på annan ortNamn på universitet, högskola eller lärcentrum. Observera att du själv bokar din plats på lärosätet.
Du måste kontrollera att lärosätet kan ta emot tentamen via e-post.
Varför ansöker du om tentamen på annan ort? * (obligatorisk)
Varför ansöker du om tentamen på annan ort?
Jag är medveten att ansökan avslås om jag inte har bokat tentamensplats innan ansökan skickas in? * (obligatorisk)
Jag är medveten att ansökan avslås om jag inte har bokat tentamensplats innan ansökan skickas in?


Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-05-22