Styrdokument

Högskolans styrdokument innehåller, förutom den övergripande visionen, direktiv, policyer, strategier, planer samt rutiner.

Styrdokumenten är tematiskt ordnade under temarubriker. Under varje rubrik är styrdokumenten inordnade under de sex huvudtyperna (dokumenttyper) verksamhetsidé, vision, direktiv, policy, strategi, plan och rutin

Ekonomi och upphandling
IT
Kommunikation och media
Likabehandling, jämlikhet, jämställdhet och breddad rekrytering
Miljö, hållbarhet och miljöledning
Personuppgifter och GDPR
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-02-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)