Gå till eugreenalliance
Sök

Hållbar utveckling

Utbildning, forskning och samverkan på Högskolan i Gävle bidrar till att lösa många av de globala utmaningar som identifieras i Agenda 2030. I vår dagliga verksamhet strävar vi efter att ständigt minska miljöpåverkan och resursanvändning.

Förstahandsvalet för dig som vill göra skillnad

Högskolans verksamhetsidé och vision gör tydligt att vi aktivt vill bidra till en hållbar värld genom utbildning, forskning och samverkan.

Läs mer om Högskolans verksamhetsidé, vision, kärnvärden och strategier

Agenda 2030 på Högskolan i Gävle

I Agenda 2030 ingår 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. För att uppnå målen till år 2030 måste alla vara med och ta ansvar - stater, institutioner, privata företag, världssamfundet och civilsamhället. Högskolan i Gävle gör det genom att utbilda, forska och samverka för en hållbar framtid och genom att systematiskt minska miljöpåverkan från vår egen verksamhet.

Läs mer om Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling på FN:s sida

Utbildningar som främjar de globala målen för hållbar utveckling

De allra flesta av Högskolans program och kurser innehåller hållbar utveckling i någon utsträckning, vilket framgår i kursplanerna. Vi arbetar med att tydliggöra vilka globala mål som varje utbildningsprogram är kopplat till, så att du som student ska kunna välja en utbildning som ger dig verktyg att främja de globala målen som du brinner mest för.

Forskning som löser samhällsutmaningar

Högskolans forskning och samverkan bidrar till att lösa de samhällsutmaningar som världen står inför på kort och på lång sikt, med ett strategiskt fokus på de fyra områdena Hållbar stadsutveckling, Hälsofrämjande arbete, Innovativt lärande och Intelligent industri.

Vårt arbete för en hållbar utveckling

Högskolan i Gävle arbetar för en hållbar utveckling i tre ledningssystem:

  • Direkt genom att minska myndighetens negativa miljöpåverkan och resursanvändning. Den direkta miljöpåverkan hanteras i Högskolans miljöledningssystem. Där målsätts, mäts och följs Högskolans miljöpåverkan upp.
  • Direkt genom lärosätets arbete för en hållbar arbetsmiljö som hanteras inom det systematiska arbetsmiljö- och likavillkorsarbete som sker för studenter och medarbetare. Där målsätts, kartläggs och följs arbetet upp för en arbetsmiljö som skapar förutsättningar för arbetsglädje, utveckling, god hälsa, säkerhet och trygghet.
  • Indirekt genom utbildning och forskning som bidrar till ökad hållbarhet. Lärosätets indirekta miljöpåverkan hanteras i Högskolans kvalitetssystem. Där målsätts och mäts hur Högskolans utbildning och forskning adresserar miljö- och hållbarhetsfrågor.


Högskolan i Gävle är sedan 2004 certifierad enligt ISO 14001.

Publicerad av: Ola Jeppsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2024-02-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)