Sök

Om arbetsplatsen

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 300 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor utifrån söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.

Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden - hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.

Vi erbjuder

• möjligheten att arbeta vid ett av Sveriges vackraste lärosäten,

• en arbetsplats med många anställningsförmåner,

• ett lärosäte som aktivt arbetar med frågor som vår gemensamma arbetsmiljö, tydliga arbetsvillkor samt jämställdhet och lika villkor.

På Avdelningen för ekonomi arbetar ca 70 medarbetare inom ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och juridik. Vid avdelningen finns fyra utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå som leder till examen inom huvudområdet företagsekonomi; Fastighetsmäklarprogrammet (180 hp), Ekonomprogrammet 180 hp (campus och distans), samt två magisterprogram med inriktning redovisning respektive affärsutveckling (båda om 60 hp). Vid avdelningen finns också Rättsvetenskapligt kandidatprogram med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt (180 hp), som leder till examen inom huvudområdet rättsvetenskap. Forskningen vid avdelningen ligger inom marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning, nationalekonomi samt juridik där vi arbetar teamorienterat både inom och över ämnesgränserna. Avdelningens lokaler inryms i hus Embla på campusområdet.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av utbildning och forskning vid Avdelningen för ekonomi. Inom ramen för utbildning och forskning kan också samverkan med externa parter förekomma i arbetsuppgifterna.

Undervisningen kommer huvudsakligen att ske i kurser inom marknadsföring och dess relaterade områden samt på kurser i fastighetsförmedling. Initialt förväntas den anställde undervisa på fastighetsförmedlingskurser både inom ramen för Högskolans campusförlagda fastighetsmäklarutbildning och uppdragsutbildningen som genomförs på plats på Arlanda. Undervisningen kommer också att ske på högskolans ekonomutbildningar, där undervisningen sker både på campus och distans. Merparten av arbetstiden är förlagd på Högskolans campus i Gävle och hög närvaro på campus är därför en förutsättning för anställningen. En del av arbetstiden ägnas också åt undervisning i uppdragsutbildning som för närvarande är förlagd på annan ort. Fysiskt deltagande i undervisning på annan ort är också en förutsättning för anställningen.

I anställningen ingår också att handleda examensarbeten i företagsekonomi, kursansvar, examination och uppdrag som examinator. En universitetslektor i företagsekonomi förväntas bedriva utbildning inom alla delämnen i företagsekonomi, men särskilt inom det delämne där universitetslektorn har sin specialistkunskap; i detta fall marknadsföring.

Med avseende på forskning förväntas en universitetslektor publicera ett antal tidskriftsartiklar per år. Den anställde förväntas också bilda forskningsteam med andra medarbetare vid avdelningen eller ansluta sig till redan etablerade team som forskar om sådant som relaterar till marknadsföring, fastighetsförmedling och fastighetsmäklaryrket.

En universitetslektor förväntas också ta ansvar för ämnesutvecklingen och bidra till det kollegiala arbetet med kursutveckling och utveckling av utbildningsprogram. En universitetslektor har ett särskilt ansvar för forskningsanknytning av kurser och utbildningsprogram. Det finns en förväntan om att universitetslektorn särskilt ska bidra till forskningsanknytning av fastighetsmäklarutbildningen. Det finns också en förväntan om att universitetslektorn ska bedriva samverkan med företag inom fastighetsförmedlingsbranschen.

I arbetsuppgifterna ingår också att delta på ämnesgruppsmöten och aktivt bidra till verksamhetsutveckling.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- Doktorsexamen i företagsekonomi eller i annat ämne som arbetsgivaren finner likvärdigt.

- Fullgjord högskolepedagogisk utbildning som motsvarar minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvade motsvarande

kunskaper.

- Fullgjord fastighetsmäklarutbildning

- Yrkeserfarenhet av fastighetsförmedling

I övrigt se Anställningsordningen vid Högskolan i Gävle Dnr HIG-STYR 2019/153.

För anställning bör den sökande ha:

- Flerårig erfarenhet av arbete som fastighetsmäklare

- Dokumenterad erfarenhet av undervisning i marknadsföring

- Erfarenhet av att handleda examensarbeten i huvudområdet företagsekonomi

- Bred erfarenhet av att i forskning använda olika vetenskapliga metoder (kvantitativa och kvalitativa metoder, kohortstudier och

fallstudier)

- Publicerat vetenskapliga tidskriftsartiklar med relevans för fastighetsmäklaryrket

- Publicerat i vetenskapliga tidskrifter med fokus på fastighetsförmedling

Den sökande ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. Den sökande ska ha god samarbetsförmåga. Med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, och utöver de formella meriterna, lägger Högskolan stor vikt vid personlig lämplighet.

Om anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser: 1

Plats: Gävle, Gävleborgs län

Övrig information

Det kan bli aktuellt med provanställning.

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Ansökan

Sista ansökningsdag: 27 januari 2023

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2022/499

Ansökan ska innehålla:

1. Personligt ansökningsbrev inklusive kontaktuppgifter, max 1 sida

2. CV Förteckning över:

2.1 Examina och övriga utbildningar av relevans för anställningen

2.2 Nuvarande och tidigare anställningar

2.3 Eventuella tjänstledighetsperioder, inklusive föräldraledighet

2.4 Annan erfarenhet av relevans för anställningen, max 2 sidor

3. Vetenskaplig verksamhet. Vetenskaplig meritförteckning, inklusive:

3.1 Avhandlingsarbete

3.2 Refereegranskade publikationer i internationella tidskrifter

3.3 Böcker/bokkapitel

3.4 Konferensbidrag

3.5 Övriga publikationer

3.6 Erhållna externa forskningsanslag

3.7 Handledning av forskarstuderande: ange antagningsår och ev. examensår, och beskriv ditt bidrag som huvud-handledare/biträdande handledare

3.8 Beskrivning av pågående forskningsverksamhet. Nationell och internationell samverkan, självständighet och spridning av forskningsresultat ska framgå.

3.9 Avsikts-/programförklaring avseende vetenskaplig verksamhet

4. Pedagogisk verksamhet. Pedagogisk meritförteckning, inklusive:

4.1 Erfarenhet av undervisning (planering, genomförande, undervisning, examination, utvärdering) och utveckling av utbildning: kursnamn, årtal, nivå, omfattning, och roll under kursen

4.2 Erfarenhet av handledning på grund- och avancerad nivå

4.3 Högskolepedagogisk utbildning

4.4 Pedagogisk egenreflektion. Pedagogisk grundsyn och på vilket sätt denna kommer till uttryck i den egna verksamheten ska framgå.

5. Övriga meriter av relevans för anställningen. Beskrivning av:

5.1 Erfarenhet av administrations- och ledningsuppdrag

5.2 Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället

5.3 Populärvetenskaplig verksamhet

5.4 Andra meriter av relevans för anställningen

6. Examensbevis, betyg och intyg Bifoga vidimerade kopior av relevanta examensbevis, kursintyg, skriftliga utlåtanden, kursvärderingar

7. Särskilt åberopade vetenskapliga och pedagogiska arbeten, max 10 st

8. Referenser inklusive kontaktuppgifter


Ansök


Kontakt

Patrik Sörqvist
Professor
E-post: patrik.sorqvist@hig.se

Facklig(a) företrädare

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Sveriges Lärare
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-07-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)