Davoud Masoumi, profilbild

Davoud Masoumi

Universitetslektor

Forskningsämne: Didaktik

Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

026-648796

davoud.masoumi@hig.se

Om forskaren

Lektor, docent och excellent lärare inom utbildningsvetenskap med specialisering på e-lärande och digitalisering.

Vetenskaplig meritering: Docent

Pedagogisk meritering: Excellent lärare

 

Aktuell forskning

Mitt forskningsintresse riktar sig mot lärande och undervisning, med särskilt fokus på kommunikation och lärande med media och olika former av interaktionsteknologi (IT).

Mitt forskningsintresse riktar sig mot lärande och undervisning, med särskilt fokus på kommunikation och lärande med media och olika former av interaktionsteknologi (IT) Jag har också ett särskilt metodologiskt intresse gällande studier av relationen mellan individers lärande och utveckling och sociala, institutionella och materiella/teknologiska villkor. Särskilda forskningsområden som kan nämnas är lärande genom multimediala representationer, kvalitet och kulturella frågor, distansutbildning och öppet/flexibelt lärande, samt hur olika digitala verktyg påverkar och förändrar olika pedagogiska praktiker.

Framför allt har jag studerat frågor kring integrering av IT i lärarutbildningen samt i förskolan. I sitt avhandlingsarbete har han framförallt intresserat sig för hur kvalitet i högre utbildning kan säkerställas och stärkas, och hur modeller för kvalitet kan utvecklas och implementeras. I sin forskning har jag utvecklat ett omfattande ramverk för att höja och säkra kvaliteten i högre utbildning, dvs. organisationer som bedriver e-learning eller distansutbildning.

Baserat på antagandet att kvalitet i e-lärande är kulturellt betingat, har jag också utvecklat ett ramverk och en konceptuell modell som gör det möjligt att beakta kulturella skillnader i kvalitetsarbetet. Modellen inbegriper en struktur för hur kulturella och kulturellt pedagogiska normer och värderingar kan integreras i e-lärande. Detta är särskilt viktigt eftersom kulturella normer och värderingar ofta tas för givna och inte syns.

Sidan uppdaterades 2024-04-18