Bibliotekets ämnesguide i industridesign

I ämnesguiden för industridesign får du förslag på databaser och andra källor som du kan använda för att hitta publikationer och information inom ämnesområdet. Du hittar även tips om att söka litteratur och bedöma källor samt om akademiskt skrivande.

Databaser

Här finns länkar till databaser med artiklar, böcker, avhandlingar med mera inom industridesign.

Databaser används för att söka information inom olika ämnen. De kan innehålla referenser, sammanfattningar (abstracts) och fulltext till tidskriftsartiklar, rapporter, avhandlingar med mera.

Du kan söka i våra databaser och tidskrifter utanför campus om du använder länkarna på bibliotekets sidor eller ansluter via fjärrskrivbord.

Till bibliotekets databassida

Samsökning - sök i flera databaser samtidigt

Discovery och Google Scholar är sökverktyg som du kan använda för att göra en bred sökning i många databaser samtidigt.

Discovery Länk till annan webbplats.
Discovery söker i många av bibliotekets databaser samtidigt. Observera att avgränsningen till refereegranskade tidskrifter (peer review) i vissa fall kan vara missvisande. Avgränsa hellre till Academic journals.

Google Scholar Länk till annan webbplats.
Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material, studentuppsatser med mera. Använd bibliotekets länk när du sitter hemma så kommer du åt artiklar i tidskrifter som biblioteket prenumererar på. Du kan behöva aktivera bibliotekslänkar för University of Gävle under Inställningar.

Enskilda databaser

Förslag på databaser där du kan hitta publikationer inom industridesign.

Artikelsök Länk till annan webbplats.
Referenser till artiklar i svenska tidskrifter och dagstidningar.

CORE Länk till annan webbplats.
Fritt tillgängliga artiklar, rapporter med mera i öppna arkiv.

Mediearkivet - Retriever Research Länk till annan webbplats.
Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar, tidskrifter och nyhetsbyråer.

Scopus Länk till annan webbplats.
Referenser till och sammanfattningar av artiklar i tidskrifter inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar samt omfattande citeringsstatistik.

Swepub Länk till annan webbplats.
Samlad ingång till publiceringen vid svenska lärosäten. Swepub har länkar till Libris och lärosätenas egna publikationsdatabaser, och ofta vidarelänkning till publikationerna i fulltext.

Web of Science Länk till annan webbplats.
Referenser till och sammanfattningar av artiklar i tidskrifter inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar samt omfattande citeringsstatistik.

Fler databaser hittar du på sidan Databaser A-Z

I bibliotekets tidskriftsförteckning söker du efter en tidskrift som du vet namnet på, om du till exempel fått en referens från en bok eller en annan artikel. Där ser du om tidskriften finns i elektronisk eller i tryckt form i biblioteket, samt vilka årgångar du har tillgång till.

Till bibliotekets tidskriftslista Länk till annan webbplats.

Exempel på tidskrifter inom industridesign:

Tryckta böcker

Bibliotekets katalog Länk till annan webbplats.
Bibliotekets tryckta böcker hittar du i vår katalog. Kursböcker finns på plan 2 (entréplanet) i hyllorna märkta KURS.

Libris Länk till annan webbplats.
Libris är den nationella katalogen där böcker från Sveriges högskole- och forskningsbibliotek finns. Här söker du med fördel avhandlingar.

HelGe-biblioteken Länk till annan webbplats.
Folkbiblioteken i Gävleborgs län har en gemensam bibliotekskatalog.

E-böcker

E-böcker läser du i datorn, läsplattan eller mobilen.
Läs mer om e-böcker

JUNO Länk till annan webbplats.
Innehåller rättsfall, lagtextsamlingar, förarbeten och kommentarer till lagtext.

SIS Abonnemang Länk till annan webbplats.
Standarder i fulltext från SIS och motsvarande europeiska och internationella standardiseringsorgan.

Espacenet (via PRV) Länk till annan webbplats.
Internationell patentdatabas från European Patent Office (EPO). Databasen innehåller mer än 100 miljoner nationella och internationella patent/patentansökningar.

UR access Länk till annan webbplats.
Genom UR access kan du ta del av radio- och TV-program från Utbildningsradion. Om du sitter utanför högskolan loggar du in med ditt användarkonto.

Mer information om att söka och skriva

Du kan få hjälp i bibliotekets informationsdisk. Det går även bra att ringa på telefonnummer 026‑64 85 48 eller skicka e-post till biblioteket@hig.se.

Om du behöver mer hjälp med uppsatsarbetet kan du boka en bibliotekarie för handledning.

Boka en bibliotekarie

Kontaktperson

Karin Meyer Lundén

Kontaktbibliotekarie för byggnadsteknik, energisystem, miljövetenskap, industridesign, maskinteknik

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.

Till bibliotekets sökguide i informationssökning Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-04-22