Bibliotekets ämnesguide i ekonomi

I ämnesguiden för ekonomi hittar du tips på var du kan söka fram information inom ekonomiämnet.

Vad är ämnesguiden i ekonomi?

Ämnesguiden utgår från publikationstyp och ger sedan förslag på sökverktyg som passar bra att använda, till exempel olika databaser där du kan söka efter vetenskapliga artiklar eller bokkataloger där du kan hitta böcker.

Längst ner i ämnesguiden finns även länkar kring sök- och skrivhjälp, referenshantering och källkritik. Om du vill ha mer vägledning i informationssökning rekommenderas först och främst bibliotekets sökguide.

Databaser

Här finns länkar till olika databaser med vetenskapliga artiklar, böcker med mera, inom ämnet ekonomi.

Kom ihåg att du måste vara inloggad med ditt användarkonto för att få åtkomst till artiklarna om du sitter utanför Högskolans nätverk.
Söka hemifrån

Förslag på databaser inom ekonomi

Här är några förslag på databaser som du kan använda för att hitta vetenskapliga artiklar inom ekonomi.
Business Source Premier Länk till annan webbplats.
Emerald Länk till annan webbplats.
JSTOR Länk till annan webbplats.
SAGE Business Cases Länk till annan webbplats.
Scopus Länk till annan webbplats.
Taylor & Francis Online Länk till annan webbplats.
Web of Science Länk till annan webbplats.

Samsökning

Discovery och Google Scholar är verktyg som kan användas för att göra en bredare sökning. Discovery söker igenom många av bibliotekets databaser samtidigt medan Google scholar är en söktjänst från Google som söker igenom flera olika vetenskapliga källor på nätet.
Till Discovery Länk till annan webbplats.
Till Google Scholar Länk till annan webbplats.

Databaser A–Z

De databaser som biblioteket prenumererar på och en del fritt tillgängliga finns samlade i en alfabetisk lista.
Till bibliotekets databaslista

Tidskrifter

För att få information om vilka vetenskapliga tidskrifter biblioteket har åtkomst till kan du titta och söka i tidskriftsförteckningen.
Till bibliotekets tidskriftsförteckning Länk till annan webbplats.

Böcker

I bibliotekets lokala katalog kan du söka efter böcker på Högskolans bibliotek. Libris är en gemensam katalog för svenska bibliotek, i huvudsak universitets- och högskolebibliotek.
Till Högskolebibliotekets katalog Länk till annan webbplats.
Till Libris Länk till annan webbplats.

E–böcker

E-böcker är digitala böcker som du kan läsa via dator, surfplatta eller mobiltelefon. De böcker som du har hittat via biblioteket, till exempel i sökportalen Discovery, kan du läsa och ladda ned hemma genom att logga in med ditt användarkonto.
Läs mer om hur du söker och öppnar e-böcker

IMF eLibrary

Internationella valutafondens e-bibliotek innehåller e-böcker, tidskrifter, working papers och annat utgivet av organisationen. Via IMF eLibrary kan du också hitta data och statistik, se direktlänk under "Statistik och data" längre ner i Ämnesguiden.
Till IMF eLibrary Länk till annan webbplats.

Retriever Business

Retriever Business innehåller information om alla Sveriges bolag, även enskilda firmor. Sökresultat kan exporteras till Excel för vidare bearbetning och analys. Du har tillgång till databasen hemifrån om du loggar in med ditt användarkonto.
Till Retriever Business Länk till annan webbplats.

Film: Hämta data från alla svenska bolag med Retriever Business (YouTube) Länk till annan webbplats.

Film: Beräkna branschnyckeltal i Excel med data från Retriever business och SCB (YouTube) Länk till annan webbplats.

Eikon

Eikon innehåller information och nyheter om både svenska och utländska bolag. Databasen möjliggör analyser av företag och marknader bland annat. Läs mer om Eikon under "Statistik och data".

Business Source Premier

Förutom vetenskapliga artiklar kan du via Business Source Premier även hitta företagsinformation, exempelvis industrirapporter och marknadsanalyser. Klicka på länken "Company Profiles" för att komma till företagssökningen.
Till Business Source Premier Länk till annan webbplats.

Bolagsfakta

Information om börsnoterade bolag. Här hittas också årsredovisningar i olika format, börskurser och nyheter.
Till Bolagsfakta Länk till annan webbplats.

Largestcompanies – Nordens största företag

Innehåller bland annat adresser, marknadsinformation och bokslutsinformation om Nordens största företag.
Till Largestcompanies Länk till annan webbplats.

SCB:s branschnyckeltal

Med hjälp av Statistiska centralbyråns branschnyckeltal kan du jämföra ett företags styrkor och svagheter med en jämförelsegrupp. Omfattar drygt 40 olika nyckeltal för cirka 800 branscher.
Till SCB:s branschnyckeltal Länk till annan webbplats.

SNI–koder

Svensk näringsgrensindelning (SNI) kopplar ett företags verksamhet till en eller flera näringsgrenar. SNI 2007 är den standard som gäller från 2008. Statistiska centralbyrån har en sida där du kan söka efter SNI-koder.
Till SNI 2007-sökning Länk till annan webbplats.

Statistik presenterar, tolkar och sammanfattar data. Omvänt är data den råa informationen utifrån vilken statistik skapas.
Film: What's the difference between data and statistics? (YouTube) Länk till annan webbplats.

Eikon

Eikon innehåller ekonomisk och finansiell data från ett flertal länder. Här kan du hitta företagsinformation, aktieindex, investeringsanalyser och mycket mer. Data kan skrivas ut direkt eller exporteras till Excel, Word eller PowerPoint.

Åtkomst: För att kunna använda Eikon, måste du boka en tid när du vill använda programmet.

OBS! Tänk på att första gången du går in måste du registrera dig på kursen (trots att det egentligen inte är en kurs). Efter att du registrerat dig ligger sidan bland dina andra kurser i Canvas.
Till Canvassidan med information om databasen Eikon Länk till annan webbplats.

Statistik­ för Sverige

Statistiska centralbyrån (SCB) Länk till annan webbplats.
Brottsförebyggande rådet Länk till annan webbplats.

Statistik för Europa

EU-statistik Länk till annan webbplats.

Data

World Bank Data Länk till annan webbplats.
IMF data Länk till annan webbplats.
Öppen offentlig data

Uppsatser skrivna av studenter på högskola eller universitet klassas inte som referentgranskade forskningspublikationer. Som student kan du ändå använda andra studenters arbeten för att få inspiration och tips på metoder, arbetssätt och litteratur.

Till forskningspublikationer räknas avhandlingar, rapporter och annat som forskare producerar.
Läs mer om var du hittar uppsatser och forskningspublikationer

Mediearkivet

I Mediearkivet kan du hitta nyhetsartiklar som har publicerats i svensk press.
Till Mediearkivet Länk till annan webbplats.

Svenska dagstidningar

En tjänst från Kungliga biblioteket som gör det möjligt att söka i digitaliserade svenska dagstidningar från 1645 och framåt. Material äldre än 115 år är fritt tillgängligt hemifrån.

Från 1 januari 2024 har högskolebiblioteket inte längre tillgång till upphovsskyddat material som är yngre än 115 år. Vi hänvisar istället till Gävle stadsbibliotek eller något av de andra biblioteken som har full åtkomst till tjänsten Länk till annan webbplats..
Till Svenska dagstidningar Länk till annan webbplats.

UR Access

Via UR Access kan du ta del av radio- och TV-program från Utbildningsradion. Om du sitter utanför Högskolan loggar du först in med ditt användarkonto.
Till UR Access Länk till annan webbplats.

FAR Online

Föreningen Auktoriserade Revisorer ligger bakom FAR Online, som innehåller lag- och regelsamlingar inom revision, redovisning, skatter och affärsrätt. Genom FAR Online kan du också nå tidskrifterna Skattenytt, Resultat och Balans.
Till FAR Online Länk till annan webbplats.

Lagrummet

En gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation.
Till Lagrummets webbplats Länk till annan webbplats.

JUNO­ – juridisk informationstjänst

En databas med författningar, rättsfall och lagtextkommentarer.

Till JUNO Länk till annan webbplats.

Mer information om att söka och skriva

Vänd dig i första hand till bibliotekets sökguide eller till informationsdisken på biblioteket. Det går även bra att ringa på telefonnummer 026‑64 85 48 eller skicka e-post till biblioteket@hig.se. Arbetar du med din uppsats och behöver extra sökvägledning kan du boka en bibliotekarie.
Till bibliotekets sökguide Länk till annan webbplats.
Läs mer om Boka en bibliotekarie

Du behöver granska och värdera de källor du använder i dina studier. Uppfyller källorna ditt informationsbehov, och hur pålitliga är de? I Sökguidens avsnitt ”Granska och värdera” får du tips på hur du går till väga för att granska artiklar, böcker och andra källor. På bibliotekets hemsida finns också mer att läsa om vetenskaplighet och källkritik.
Till avsnittet "Granska och värdera” i bibliotekets sökguide Länk till annan webbplats.
Att bedöma vetenskaplig information

Referenser

Det är viktigt att referera på ett korrekt sätt till andras texter som du använder i ditt eget arbete. När du refererar utgår du från ett särskilt ramverk, ett referenssystem. Det ska tydligt framgå för läsaren vilka tankar och ord som är dina egna och vilka som är någon annans.
Läs mer om att skriva referenser
Antiplagieringsguiden Refero Länk till annan webbplats.

Referenshanteringssystemet Zotero

För att få bättre ordning på referenserna kan det vara bra att ta hjälp av ett referenshanteringssystem. Med Zotero kan du spara ner dina referenser och sedan infoga dem i ditt dokument. Du kan också skapa en litteraturförteckning.
Kom igång med Zotero

Skrivarverkstaden

Hos Skrivarverkstaden kan du som är student på Högskolan i Gävle få hjälp i ditt skrivande. Du kan boka tid för handledning via Skrivarverkstadens sida.
Till Skrivarverkstadens sida

Kontaktperson

Jonas Larsson

Kontaktbibliotekarie för PA-programmet, psykologi och kriminologi

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.

Till bibliotekets sökguide i informationssökning Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-04-22