Bibliotekets ämnesguide i rättsvetenskap

I denna ämnesguide hittar du ett urval informationsresurser för studier inom rättsvetenskap.

Författningar, förarbeten och rättsfall

Här finns länkar till författningar, förarbeten och rättsfall.

Böcker och ordlistor

Tryckta böcker och e-böcker som också är kursböcker hittar du i vår katalog. Böcker som vi inte har kan vi låna in till dig från ett annat bibliotek, genom fjärrlån.

Till bibliotekets katalog Länk till annan webbplats.

Läs om hur du gör för att låna böcker via fjärrlån

Databaser, tidskrifter och länkar till olika myndigheter

Databaser använder du för att hitta olika material som artiklar, rättsfall och annat material.
Alla bibliotekets databaser hittar du här

Databaser som kräver inloggning

JUNO Länk till annan webbplats.
I JUNO finns lagtext, förarbeten och rättsfall. Här finns också Norstedt Juridiks lagkommentarer till ett urval lagar.

Business Source Premier Länk till annan webbplats.
Fulltextdatabas inom ekonomi som även innehåller juridiska tidskrifter inom internationell skatte- och bolagsrätt.

FAR online Länk till annan webbplats.
Databasen innehåller material inom områdena redovisning, revision, skatter, associationsrätt, arbetsrätt, fastigheter, insolvens och upphandling. Materialet omfattar även tidskrifterna Balans, Resultat och SkatteNytt.

Fritt tillgängliga

Lagrummet.se Länk till annan webbplats.
Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Innehåller fulltext av författningar (SFS samt myndigheters författningssamlingar), förarbeten, svensk rättspraxis samt en del internationellt material. Under rubriken ”Rättsprocessens olika steg” beskrivs de olika rättskällorna och lagstiftningsprocessen

Sveriges riksdag > Dokument och lagar Länk till annan webbplats.
Den svenska riksdagens offentliga sök- och informationssida. Här finns större delen av det offentliga trycket, som SFS, utskottsbetänkanden, propositioner med mera, fritt i elektronisk form. Under rubriken ”Lagar – så funkar det” beskrivs lagstiftningsarbetet vid riksdagen.

Regeringen.se > Rättsliga dokument Länk till annan webbplats.

Regeringens rättsliga dokument som exempelvis kommittédirektiv, betänkanden (SOU, Ds), propositioner, lagar och förordningar.

Undervisningsmaterial

Så går det till i domstolen Länk till annan webbplats.
Strandskyddsmyndigheten ger en övergripande bild av de svenska rättskällorna och hur man som jurist använder sig av dem i sitt arbete. Exemplen är hämtade från miljöområdet men filmen är användbar utifrån ett allmänjuridiskt perspektiv.

Hur själva lagstiftningsprocessen går till kan du följa via riksdagens, regeringens och Lagrummets webbplatser:

Att skriva referenser

Kontaktperson

Jonas Larsson

Kontaktbibliotekarie för PA-programmet, psykologi och kriminologi

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.

Till bibliotekets sökguide i informationssökning Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-04-22