Katrin Lättman, profilbild

Katrin Lättman

Universitetslektor, docent

Forskningsämne: Psykologi

026-648708

katrin.lattman@hig.se

Om forskaren

Katrin Lättman forskar på upplevelser och tillgänglighet inom vardagligt resande, såsom exempelvis arbetsresor. Forskningen fokuserar främst på psykologiska aspekter av hållbart resande och innefattar studier utifrån olika typer av färdmedel och olika grupper av individer (såsom arbetspendlare eller utsatta grupper); betydelsen av psykosociala faktorer för olika upplevelser/beteenden, samt utifrån relationen mellan reseupplevelser och hälsa.

Forskningen har rent praktiskt resulterat i utvecklingen av ett verktyg för att mäta upplevd tillgänglighet inom dagligt resande och med olika (kombinationer av) färdmedel, kallat Perceived accessibility scale (PAC), samt ett instrument för att utvärdera walkability (gångvänlighet) kallad Short Perceived Walkability Scale (SPWS).

Aktuell forskning

Projekt: WalkUrban – skapa potential för tillgängliga och fotgängarvänliga urbana miljöer. Projekttid 2021-2024.

Ett EU-projekt som fokuserar på olika typer av tillgänglighet (Walkability) i urbana områden i tre Europeiska städer, Göteborg, Genua, och Dortmund. Projektet samlar in data utifrån två målområden per stad med hjälp av fyra olika metoder- och syftar till att öka kunskapen kring olika människors upplevelser av sin tillgänglighet i staden utifrån ett inkluderande perspektiv. Ett fokus ligger på arbetspendlares upplevelser av sina arbetsresor. Projektet bedrivs i nära samarbete med lokala aktörer och ILS, Tyskland; UCL, London samt Genua Stad, Italien som huvudpartners. Läs mer om projektet på vår hemsida[KL1] . Finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

Walkurban – tillgängliga urbana miljöer utifrån ett inkluderande perspektiv Länk till annan webbplats.

Samarbeten

Karlstads Universitet: CTF; centrum för tjänsteforskning; https://www.kau.se/ctf Länk till annan webbplats. och avd för psykologi. Forskning tillsammans med bl.a. prof. Lars E Olsson och prof. Margareta Friman, samt Satoshi Fujii, Kyoto Universitet, Japan.

Victoria University, Australien. Projekt: Social Value creation for transport and infrastructure. Aims at securing jobs in West Melbourne by researching transport opportunities for a diversity of individuals: https://www.vu.edu.au/vu-rise-recover-innovate-sustain-evolve/jobs-skills-hub/social-value-creation-for-transport-infrastructure Länk till annan webbplats.

KTH/VTI: Mistra SAMS – projektet (sustainable accessibility and mobility services): https://www.sams.kth.se/team Länk till annan webbplats.

Visa innehållet

Artiklar

Refereegranskat

 • Lättman, K. & Otsuka, N. (2024). Sustainable Development of Urban Mobility through Active Travel and Public Transport. MDPI, Sustainability, 16 (2), 10.3390/su16020534 [Mer information]

 • De Vos, J., Lättman, K., van der Vlugt, A., Welsch, J. & Otsuka, N. (2023). Determinants and effects of perceived walkability: a literature review, conceptual model and research agenda. Taylor & Francis, Transport reviews, 43 (2), (303-324). 10.1080/01441647.2022.2101072 [Mer information]

 • Lättman, K., Olsson, L., Waygood, E. & Friman, M. (2023). Nowhere to go – effects on elderly's travel during Covid-19. Elsevier, Travel Behaviour & Society, 32 (), 10.1016/j.tbs.2023.100574 [Mer information]

 • Andersson, J., Björklund, G., Wallén Warner, H., Lättman, K. & Adell, E. (2023). The complexity of changes in modal choice: A quasi-experimental study. Elsevier, Transportation Research Part F, 96 (), (36-47). 10.1016/j.trf.2023.05.015 [Mer information]

 • Jamei, E., Chan, M., Chau, H., Gaisie, E. & Lättman, K. (2022). Perceived Accessibility and Key Influencing Factors in Transportation. MDPI, Sustainability, 14 (17), 10.3390/su141710806 [Mer information]

 • Olsson, L., Friman, M. & Lättman, K. (2021). Accessibility barriers and perceived accessibility. MDPI, Urban Science, 5 (3), 10.3390/urbansci5030063 [Mer information]

 • Sukhov, A., Lättman, K., Olsson, L., Friman, M. & Fujii, S. (2021). Assessing travel satisfaction in public transport: A configurational approach.. Elsevier, Transportation Research Part D, 93 (), 10.1016/j.trd.2021.102732 [Mer information]

 • Friman, M., Lättman, K. & Olsson, L. (2020). Carpoolers' perceived accessibility of carpooling. Sustainability, 12 (21), 10.3390/su12218976 [Mer information]

 • Friman, M., Lättman, K. & Olsson, L. (2020). Public Transport Quality, Safety, and Perceived Accessibility. MDPI, Sustainability, 12 (9), 10.3390/su12093563 [Mer information]

 • Lättman, K., Friman, M. & Olsson, L. (2020). Restricted car-use and perceived accessibility. Elsevier, Transportation Research Part D, 78 (), [Mer information]

 • Kawabata, Y., Ryo, T., Friman, M., Olsson, L., Lättman, K. & Fujii, S. (2020). Time Series Analysis of the Causal Effects among Perceived Quality, Satisfaction, Loyalty and Frequency of Public Transportation Use. Frontiers Media S.A., Frontiers in Built Environment, 6 (), 10.3389/fbuil.2020.00137 [Mer information]

 • Olsson, L., Friman, M., Lättman, K. & Fujii, S. (2020). Travel and life satisfaction - From Gen Z to the silent generation. Journal of Transport and Health, 18 (), [Mer information]

 • Lättman, K., Olsson, L., Friman, M. & Fujii, S. (2019). Perceived Accessibility, Satisfaction with Daily Travel, and Life Satisfaction among the Elderly. MDPI, International Journal of Environmental Research and Public Health, 16 (22), (1-15). [Mer information]

 • Lättman, K., Olsson, L. & Friman, M. (2018). A new approach to accessibility – Examining perceived accessibility in contrast to objectively measured accessibility in daily travel. Elsevier, Research in Transportation Economics, 69 (), (501-511). [Mer information]

 • Rhodes, P., Mihalits, D., Lättman, K., Rodax, N., Hornung, S., Chistensen, A., Degen, J., Schüttengruber, V., Tchitchihé, M., Haq, S., Nebowsky, A., Pern, T., Schraube, E. & Botelho, V. (2018). Hidden Present, Visible Absent in the City of Dreams. Springer, Human Arenas, 1 (2), (151-165). [Mer information]

 • Lättman, K., Olsson, L. & Friman, M. (2016). Development and test of the perceived accessibility scale (PAC) in public transport. Elsevier, Journal of Transport Geography, 54 (), (257-263). [Mer information]

 • Lättman, K., Friman, M. & Olsson, L. (2016). Perceived Accessibility of Public Transport as a Potential Indicator of Social Inclusion. Cogitatio, Social Inclusion, 4 (3), (36-45). [Mer information]

Övrigt vetenskapligt

 • Lättman, K. (2017). Book review: Planning for Public Transport Accessibility: an international sourcebook. By Curtis, C. and Scheurer, J. (2016). London: Routledge. ISBN: 978-1472447241. Elsevier, Journal of Transport Geography, 62 (), (263-264). [Mer information]

Doktorsavhandlingar

 • Lättman, K. (2018). Perceived Accessibility : Living a satisfactory life with help of the transport system. Diss. (sammanfattning), 2018. Karlstad: Karlstads universitet. 77 s. ( ) [Mer information]

 • Lättman, K. (2016). Perceived Accessibility : Capturing the Traveller Perspective. Lic.-avh. (sammanfattning), 2016. Karlstad: Karlstads universitet. 34 s. ( ) [Mer information]

Konferensbidrag

 • De Vos, J., Lättman, K., Prichard, E., van der Vlugt, A., Welsch, J. & Otsuka, N. (2023). Analysing the determinants of perceived walkability and its effects on walking (satisfaction) : World conference on Transport Research, Montreal, 20 July 2023. [Mer information]

 • Welsch, J., van der Vlugt, A., Prichard, E., Lättman, K., De Vos, J. & Otsuka, N. (2023). Neighbourhood walkability people´s perceptions and vulnerabilities in three European cities : Special Session 1199: Soft mobility planning to promote liveable and inclusive cities. [Mer information]

 • van der Vlugt, A., Prichard, E., De Vos, J., Lättman, K., Otsuka, N. & Welsch, J. (2023). Walkability and Accessibility perceptions of vulnerable groups and their implication for local planning practice. : Special Session: What about the people? A holistic and multifaceted approach to active travel, AESOP annual Congress: Integrating planning in a world of turbulence, July 13, Lodz, Poland. [Mer information]

 • Lättman, K., Welsch, J., van der Vlugt, A., De Vos, J., Prichard, E. & Otsuka, N. (2023). Walking Satisfaction in Dortmund, Genoa and Gothenburg : Special Session: Walking in the city: Walking experiences and walking behaviour in urban settings. [Mer information]

 • Lättman, K. (2022). Quality, safety, and perceived accessibility in public transport. [Mer information]

 • Prichard, E. & Lättman, K. (2022). Why do people walk? Investigating urban walkability in Europe. [Mer information]

 • Lättman, K. (2021). Nowhere to go - How older people perceive their travel during Covid-19. [Mer information]

 • Lättman, K., Olsson, E. & Friman, M. (2015). Development and test of the Perceived Accessibility Scale (PAC) in public transport. [Mer information]

Kapitel i böcker

 • Olsson, L., Friman, M. & Lättman, K. (2023). Upplevd tillgänglighet som nytt analysverktyg. Rättvist resande? : Villkor, utmaningar och visioner för samhällsplaneringen. Linnefors Förlag. S. 52-72. [Mer information]

Visa innehållet

Sidan uppdaterades 2024-04-19