Åsa Hedlund, profilbild

Åsa Hedlund

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

026-645022

asa.hedlund@hig.se

Om forskaren

Åsa Hedlund disputerade 2024 och arbetar som universitetslektor vid Avdelningen för vårdvetenskap. Hennes intresseområden ligger inom långvarig psykisk och fysisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i arbetslivet, vetenskaplig metod, existentiella frågor och psykologi. Åsa är i grunden distriktssköterska.

Åsas doktorsavhandling handlade om återgång i arbete, hälsa och välbefinnande efter en långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa hos kvinnor. Syftet med projektet var att undersöka kvinnors tankar om att återgå i arbete samt deras hälsa och välbefinnande efter en långtidssjukskrivning för stress, depression eller ångest. Efter avhandlingsarbetet har Åsa fortsatt att forska inom området arbetsliv och hälsa men också om patienter och närstående.

Åsa är bland annat projektledare för ”NPF i arbetslivet” som handlar om sjuksköterskor med ADHD och/eller autism och deras arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande. Vidare leder Åsa ett projekt om autistiska personers upplevelse av somatisk sjukvård, samt närståendes delaktighet i vård och behandling.

Sidan uppdaterades 2024-07-04