Maria Engström, profilbild

Maria Engström

Professor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

026-648215

maria.engstrom@hig.se

Om forskaren

Maria har en fil dr i vårdvetenskap och en sjuksköterskeexamen.

Aktuell forskning

Forskningen berör områdena

Personalens arbetsmiljö, lärande och ledarskapet inom vård och omsorg

 • Internationellt utbildade sjuksköterskors integrering i arbetslivet - vägen in i yrket och yrkeslivet
 • Lärandets drivkraft och hälsofrämjande effekter Länk till annan webbplats. (delvis doktorandprojekt om kamratlärande)
 • Nurse Professional Competence (Studier i Sverige och Kina)
 • Together with Prof Xu Lijuan Lishui university two projects with regard to elderly (see below) and one about Nursing students' self-reported Nurse Professional Competence at the time of graduation and one year later
 • CHEF studien (Chefer och medarbetares Förutsättningar, Hälsa/välbefinnande och Effekter för vårdens kvalitet inom akutsjukvården)
 • Arbetsmiljö inom sjukvårdsrådgivningen Länk till annan webbplats.
 • Att arbeta i ett mångkulturellt samhälle: Länk till annan webbplats. arbetsmiljö och karriärmöjligheter för invandrade sjuksköterskor och läkare inom svensk hälso- och sjukvård
 • Lean, hälsa och arbetsförhållanden i primärvården (doktorandprojekt M Kaltenbrunner)
 • Äldre personers möjligheter att vara kvar i arbetslivet - en populationsbaserad studie om främjande faktorer med data från SNAC - projektet.

Det goda åldrandet - Vård och omsorg av äldre

 • Vården efter utskrivning från sjukhus Länk till annan webbplats. - äldre personers livskvalitet och funktionsförmåga (Delfinansierat Region Gävleborg)
 • Äldre personers möjligheter att vara kvar i arbetslivet - en populationsbaserad studie om främjande faktorer med data från SNAC - projektet.
 • Vård och omsorg av äldre i Kina
 • Together with Prof Xu Lijuan Lishui university two projects with regard to elderly (see below) and one about nursing students see above
 • Project of National Natural Science Found of China: Prediction of Developmental Trajectory of Elderly Frailty Dwelling in Community and the Confirmatory Study on Health Management with the Key Intervention of Multicomponent Exercise
 • Project from Government of Lishui City: Effects of a governmental nursing home training program among managers and front-line staff.
 • Förstärkt verklighet för balansträning inom äldreomsorgen (Augmented reality) Länk till annan webbplats.

Avslutade projekt

Samverkan

- Nationellt sker samverkan sker med forskare vid Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Karlstads universitet, Sophiahemmet Högskola, Högskolan i Dalarna, och Göteborgs Universitet och

- Internationellt sker samverkan med forskare vid Lishui University (China), University of South-Eastern Norway.

Samverkan med det omgivande samhället

 • Forskningsprojekt ValidX tillsammans med Region Gävleborg, finansiering tillväxtverket 2018-ff
 • Forskningsprojekt utskrivningsstudien tillsammans med Region Gävleborg, 2014-2016, forskningen finansierad delvis av Region Gävleborg
 • Forskningsprojekt smärtstudien tillsammans med Hudiksvalls kommun, interventionsstudie
 • Forskningsprojekt Värdegrund tillsammans med flera kommuner Region Gävleborg, projekt forskarstuderande, interventionsstudie, 2012-2016
 • Forskningsprojekt kommunikation och patientsäkerhet tillsammans med Anestesikliniken, landstinget Gävleborg, doktorandprojekt, interventionsstudie. Doktorand delvis finansierad av regionen. 2011-2016
 • Forskningsprojekt Äldreomsorgens vårdare och ledare. Ett samarbetsprojekt mellan Högskolan i Gävle, Uppsala universitet och fem kommuner. B-LONG, 2010-2019 (AFA finansierat)
 • Forskningsprojekt "E-validering i äldreomsorgen — ett verktyg för att synliggöra kompetens, stärka individens självförtroende och öka välbefinnande?" Projektet sker i samarbete med Sandvikens Kommuns Äldreomsorgsförvaltning, kommunens egen vuxenutbildning och HiG. 2008-2016, (Delvis finansierat med projektmedel från AFA försäkring; Europeiska Socialfonden)
 • Forskningsprojekt "Passivt positioneringslarm i demensvården" tillsammans med Gävle kommun och FPX, Invotech, Open Care 2008-2013, forskningen delvis finansierat av KK-stiftelsen
 • Forskningsprojekt tillsammans med Hudiksvalls kommundel, Landstinget Gävleborg, DataVis AB, Bergsjö Data AB, Ericsson Network Technologies AB, AB Hudiksvallsbostäder, Uppsala universitet. 2002-2005
 • Forskningsprojekt tillsammans med Gävle kommun och lokala teknikföretag
  2000-2006

Sidan uppdaterades 2024-04-18